Töötame välja spetsiaalselt sinu ettevõttele sobiva kestuse ja fookusega arenguprogrammi.
Arenguprogramm tähendab, et erinevalt koolitusest on uute teadmiste ja oskuste omandamine jagatud mitmesse etappi, mille vahele jääb aega ka oma igapäevases elus õpitut katsetada ja harjutada. Etappide kaupa programmi läbimine annab võimaluse jooksvalt tekkivaid küsimusi teiste programmis osalejate ja koolitajaga arutada. Arenguprogrammide kestuse sõltub just sinu ettevõtte vajadustest.
Meie arenguprogrammid