Kuidas parandada enda juhtimisoskuseid?

Igaüks võib istuda kontorilaua taga ja delegeerida alluvatele ülesandeid, kuid tõhus juhtimine on midagi palju enamat. Efektiivsed ja usaldusväärsed ülemised ei mängi ainult rolli töötajate juhtimises, vaid ka üleüldises ettevõtte edus. Selleks, et mõista, milline on üks usaldusväärne juht tuleviku talentidele tuleb oma oskusi juhina pidevalt arendama. Siin on [...]

7 lihtsat viisi suhtlemisoskuste parandamiseks

Kommunikatsioon. Oi, see kommunikatsioon. Me kasutame seda sõna nii tihti – eriti tööalaselt. Tavaliselt, kui esineb tööl probleeme seoses produktiivsuse, tööülesannete jaotamise ja töökaaslaste vahelistes suhetes, on peamine probleem kommunikatsioonis. Kui sa oled osav suhtleja, siis see mitte ainult ei muuda sinu tööd lihtsamaks, vaid võib kaasa tuua [...]

Coaching: Kellele? Miks? Kuidas?

Kui tihti kuuled inglise keelset väljendit “coaching” ja mõtled, et mis asi see ometi on? “Coach” on justkui treener, kes õpetab korvpalli mängima või aitab saada näitlemises paremaks. Tegelikult on “coach” tiitel, mida kasutatakse paljudes ametites aga siin tuleb olla ettevaatlik, et antud coach oleks omandanud piisavad treeningud, et seda tiitlit kanda ja [...]

Vabariigi aastapäev: miks on Eestis hea töötada?

Iga aasta 24. veebruaril tähistab Eesti Vabariik oma iseseisvuspäeva. Peale selle, et eestlased on erakordselt uhked oma metsade ja seal elava kauni looduse üle, hindame me sügavalt digitaalset ühiskonda ja töökeskkonda. Tänase tähtpäeva auks otsustasime Smartfulis välja tuua meie armsas riigis – Eestis – töötamise ja elamise parimad omadused. HELEN PÄRLI [...]

Miks töötajad lahkuvad?

Töötajad võivad töölt lahkuda mitmetel põhjustel. Olgu selleks eraeluline muudatus või uus väljakutse karjäärialaselt. Neid põhjuseid on tööandjal raske käsitleda, sest need hõlmavad elusündmusi töövälises maailmas. Küll aga on enamik põhjuseid, miks töötajad töölt lahkuvad, tööandja kontrolli all. Tegelikult on see kõik sinu praeguse töökoha kanda: kontori [...]

Kuidas väikeses ettevõttes personalijuhtimise (HR) funktsioon ja protsessid üles ehitada

Paljud ettevõtted alustavad asutajate ja paari töötajaga, kes ei ole personalivaldkonnast. See tähendab, et personalivaldkonnaga tegeleb oma igapäevaste muude ülesannete kõrvalt ettevõtte asutaja või keegi teine tiimist. Aga tiimi kasvades tekib personaliga seotud teemasid ja ülesandeid ühe juurde ning mingil hetkel tuleb teadlikult ka korralikud [...]

Eduka onboardingu 11 sammu

Ettevõtted näevad palju vaeva ning panustavad palju nii aega kui ka raha endale uute töötajate leidmiseks. Paraku võivad need pingutused mitte vilja kanda, kui uued töötajad ei suuda sulanduda kollektiivi või ei saa oma ülesannetega hakkama. Just selle vältimiseks on vaja tugevat onboarding-u programmi. MIS ON ONBOARDING? Sisseelamisprogramm ehk inglise [...]

Suhtlustreening ja suhtlemisoskus

Suhtlemisoskust ei tohiks alahinnata, kuna see üks tähtsamaid oskusi, millest võib sõltuda sinu edukus nii tööl kui ka eraelus. Mõningates olukordades on just heade suhtlemisoskuste olemasolu määravaks teguriks. Kõige edukamad organisatsioonid mõistavad, et tänapäeva ärimaailmas on hea suhtlus kõigil tasanditel hädavajalik. Suhtlemisoskuste puudumisel pole [...]

Naisjuhtide osakaal tänapäeva juhtimises

Sel nädalal tähistasime rahvusvahelist naistepäeva! Naistepäeva nädala raames on õige aeg tunnustada ja tähistada naiste seniseid saavutusi. Üle maailma on naiste osalus tööturul viimastel aastakümnetel suurenenud. Lisaks on hetkel Eestis nii naispresident kui ka naispeaminister ning ka suur meie valitsuses moodustavad naised enamuse. See on tähtis ja suur [...]

Töötajate heaolu toetamine

CIPD ehk personalijuhtimise spetsialistide professionaalse ühenduse uuring näitas, et COVID-19 pandeemia on meie mõttemaailma kodus töötamise ja kaugtöö osas muutnud. Uuringus osalenutest 61% tunnistasid, et nende töö- ja eraelu tasakaal on paranenud. Ettevõtted ennustavad pandeemia järel nende töötajate arvu suurenemist, kes töötavad täisajaga kaugtöö vormis. [...]

Tarkade eesmärkide seadmine aastaks 2021 ning seatud eesmärkide saavutamine

Jaanuar on lõppemas ja käes on just see aeg, kus uue aasta lubadused on hääbumas ning reaalsus hakkab võimust võtma. Unustagem need ebareaalsed klišee lubadused, mille andsime 2020. aasta lõppedes. On aeg mõelda tagasi aastale 2020 ja kaardistada rada aastaks 2021. Mis oleks parem viis seda teha, kui seades eesmärgid järgmiseks 11 kuuks? Eesmärkide seadmine [...]