Suhtlustreening ja suhtlemisoskus

Suhtlemisoskust ei tohiks alahinnata, kuna see üks tähtsamaid oskusi, millest võib sõltuda sinu edukus nii tööl kui ka eraelus. Mõningates olukordades on just heade suhtlemisoskuste olemasolu määravaks teguriks. Kõige edukamad organisatsioonid mõistavad, et tänapäeva ärimaailmas on hea suhtlus kõigil tasanditel hädavajalik. Suhtlemisoskuste puudumisel pole [...]

Naisjuhtide osakaal tänapäeva juhtimises

Sel nädalal tähistasime rahvusvahelist naistepäeva! Naistepäeva nädala raames on õige aeg tunnustada ja tähistada naiste seniseid saavutusi. Üle maailma on naiste osalus tööturul viimastel aastakümnetel suurenenud. Lisaks on hetkel Eestis nii naispresident kui ka naispeaminister ning ka suur meie valitsuses moodustavad naised enamuse. See on tähtis ja suur [...]

Töötajate heaolu toetamine

CIPD ehk personalijuhtimise spetsialistide professionaalse ühenduse uuring näitas, et COVID-19 pandeemia on meie mõttemaailma kodus töötamise ja kaugtöö osas muutnud. Uuringus osalenutest 61% tunnistasid, et nende töö- ja eraelu tasakaal on paranenud. Ettevõtted ennustavad pandeemia järel nende töötajate arvu suurenemist, kes töötavad täisajaga kaugtöö vormis. [...]

Tarkade eesmärkide seadmine aastaks 2021 ning seatud eesmärkide saavutamine

Jaanuar on lõppemas ja käes on just see aeg, kus uue aasta lubadused on hääbumas ning reaalsus hakkab võimust võtma. Unustagem need ebareaalsed klišee lubadused, mille andsime 2020. aasta lõppedes. On aeg mõelda tagasi aastale 2020 ja kaardistada rada aastaks 2021. Mis oleks parem viis seda teha, kui seades eesmärgid järgmiseks 11 kuuks? Eesmärkide seadmine [...]