Coaching aitab avada tõelise potentsiaali.

Coaching on inspireeriv ja praktiline viis toetada nii inimese isiklikku kui ka ametialast arengut ning toimetulekut muutustega. Coaching’u metoodika ja tehnikad toetuvad mõtteviisile, et inimene ise tajub, mis on tema elus ja töös ettetulevate takistuste lahendamiseks vajalik. Sageli on lahendused ilmselged, kuid inimesel ei pruugi olla oskust neid märgata. Sellistes olukordades on abiks coaching, kus coach’i roll on aidata kliendil eri tehnikate abil neid lahendusi märgata ning inspireerida teda tegutsema.

Coach julgustab sind avastama enda professionaalset ja isiklikku potentsiaali ning seda ka maksimaalselt rakendama. Oluline on jõuda protsessis konkreetsete tegevuskavadeni, mis aitavad püstitatud eesmärke ellu viia.

Coaching’u läbimise järel:

  • osatakse enda professionaalset ja isiklikku potentsiaali maksimaalselt rakendada
  • hinnatakse ja kasutatakse oma tugevusi oskuslikumalt
  • liigutakse teadlikult ja kindlalt oma eesmärkide suunas
  • jõutakse eneses selgusele ja saavutatakse soovitud eesmärgid

 

Kui sa tunned, et sinu isiklikus või ametialases arengus on midagi puudu, tahaksid kasvada ja areneda, siis on coach abiks. Coach on abiks nii väljakutsete lahendamisel, edasise suuna leidmisel kui ka positiivsuse võimendamisel. 

Coaching viiakse läbi lähtuvalt kliendi täpsemast vajadusest.

MIKS ON COACHING VAJALIK?

  • Coaching loob avatud suhtluse ja ausa tagasiside andmise86%töötajatest ja juhtidest on öelnud, et suhtlemisbarjäärid on olnud peamiseks ettevõtte ebaõnnestumise põhjuseks.
  • Coaching annab juhtidele ja töötajatele juurde sisemist motivatsiooni, et edasi liikuda, avastada ja proovida uusi asju – Gallupi uuringu põhjal ei näe 86% töötajatest oma tööandjat inspireerivana. Coaching aitab seda muuta.
  • Tänu coaching’ule töötad sa tulemuslikumalt ja produktiivsemalt. Tuginedes uuringule, leidis 63% ettevõtetest, kes pakkusid oma töötajatele coaching’ut, et nad teenisid selle tõttu paremat tulu ning nende sissetulek kasvas võrreldes nende konkurentidega rohkem.

Tutvu ka teiste töötajate arengut toetavate teenustega

Ei leidnud endale sobivat lahendust?