Töötajate heaolu toetamine kaugtöö tingimustes
CIPD uuringud näitavad, et COVID-19 pandeemia on meie mõtlemises nii kodus töötamise kui ka kaugtöö osas palju muutunud. Uuringus osalenutest 61% tunnetas paremat töö- ja eraelu tasakaalu. Ettevõtted ennustavad, et ka pärast pandeemiat on kaugtööd tegevate töötajate arv kõrgem kui oli seda enne pandeemiat. Seega on selge, et kaugtöö osas on mõttemustrid muutunud. Kuigi kaugtöö on kaasa toonud mitmeid positiivseid üllatusi ja muutis, siis on kodust töötamise juures ka selliseid aspekte, mille pärast tasub muretsed. Koguni 47% tööandjatest on nende töötajate vaimne heaolu murettekitav. See on kõrge protsent ja paneb meid mõtlema - mida saaksime teha kaugtööl olevate töötajate heaolu toetamiseks?
Loe meie artiklist, kuidas seda teha
Tunned tagasisidet andes ebamugavust? 3 mõtet, mis aitavad tagasisidet lihtsamalt ja konstruktiivsemalt anda
Juhi üks paljudest kohustustest on oma meeskonna tulemuslikkuse jälgimine. See tähendab, et juhi roll on häid tulemusi ja saavutusi tunnustada ning anda tagasisidet seal, kus oodatakse arengut. Enamike inimeste jaoks ei ole tagasiside andmine kerge. Selle peamiseks põhjuseks on meie varasem kogemus, mille põhjal tagasiside on tavaliselt tähendanud seda, et tegime midagi valesti või me pole piisavalt head. See väär uskumus on sügaval meie alateadvuses ja tekitabki tagasiside andmisel ebamugavat tunnet. Tahad muuta oma organisatsiooni suhtumist tagasisidesse? Ja tahad arendada enda tagasiside andmise oskust?
Loe meie artiklist, kuidas seda teha
Kuidas säilitada koduses karantiinis oma vaimne tervise COVID-19 ajal
Ajakirjad räägivad meile viirusepuhangu ajal peamiselt sellest, kuidas eriolukorras ennast viiruse eest kaitsta. Keskendutakse vaid füüsiliselt tervena püsimisele. Kuid nagu ütles doktor Daniel Amen oma intervjuus Scott Millerile FranklinCovey On Leadership vestlussarjas, siis vaimne hügieen on sama oluline kui käte pesemine.
Loe meie artiklist lisaks
3 moodust toetamaks oma kaugtööd tegevaid töötajaid COVID-19 kriisi ajal
Maailm on viimase paari kuu jooksul kiiresti muutunud. COVID-19 pandeemia mõjutab ühel või teisel moel meid kõiki - ettevõtted on kolinud kaugtöö juurde, muutnud oma protsesse täielikult või isegi kõik peatanud. Need muudatused tekitavad ebakindlust, mis mõjutab teie töötaja üldist heaolu. Eesti töötervishoiu ja tööohutuse seadus muutus 2019. aasta alguses ja üheks muudatuseks oli psühhosotsiaalsete ohtude fookusesse seadmine. On palju ettevõtteid, kellel pole veel olnud võimalust oma protsesse ja tööd uue seaduse kohaselt kohandada, kuid praegune erakorraline olukord muudab psühho-sotsiaalsed aspektid esmatähtsaks. Peame selle tähelepanu keskpunkti võtma ja veenduma, et meie töötajatel läheb hästi - nii füüsiliselt kui ka vaimselt.
Loe meie artiklist lisaks
DiSC mudelis peituvad võimalused
DiSC mudelit on uuritud ja analüüsitud üle 40 aasta ning see muudab selle usaldusväärseks tööriistaks, mida saab kasutada väga erinevates valdkondades. DiSC aitab mõõta inimese individuaalseid eelistusi ja tendentse lähtuvalt tema käitumisstiilist. Ennast mõistes, oskame me ka teisi paremini mõista ning muuta oma koostöö efektiivsemaks. Koostame sinu ja su tiimi DiSC profiilid, et nende põhjal koostöö, suhtlus ja müük efektiivsemaks muuta.
Loe lisaks inglisekeelsest artiklist
"Kuidas sul läheb?" - selles lihtsas küsimuses on peidus väga suur jõud.
Me kõik soovime kuuluvustunnet. Sama kehtiv ka töökeskkonnas. Töötajad, kes tunnevad tööl kuuluvustunnet, on produktiivsemad, motiveeritud, kaasatud ning panustavad lausa 3.5 korda tõenäolisemalt kogu oma potentsiaali. Uuringud näitavad, et kõrvale jäetus on töökeskkonnas üha kasvav probleem. Üle 40% töötajatest tunneb ennast tööl füüsiliselt ja emotsionaalselt isoleerituna. Inimesed tahavad rohkem sidet oma kolleegidega. Aitame sul kommunikatsiooni efektiivsemaks muuta, et saaksite kasvatada töötajate kuuluvustunnet.
Loe lisaks inglisekeelsest artiklist
Kommunikatsioon on vaimse tervise taastamisel võtmetähtsusega. Efektiivne kommunikatsioon on usalduse ja terapeutilise suhte põhialuseks.
Oskus oma tundeid hästi väljendada aitab teistel sind paremini mõista. Ilmselt teab meist igaüks, mis tunne on, kui sind kuulatakse aga ei kuulda. See tekitab tunde, et me pole olulised, riivab enesekindlust ja -väärikust. Seega on kuulamis- ja suhtlemisoskus väga oluline, et toetada vaimset tervist. Kõige paremini teavad seda meditsiinitöötajad, sest see kuulub nende väljaõppe juurde. Kuid sama oluline on see oskus ka muudes valdkondades. Aitame sul kommunikatsiooni efektiivsemaks muuta, et saaksite seeläbi toetada oma töötajate vaimset tervist.
Loe lisaks inglisekeelsest artiklist

Võta aega arenguks ja ole valmis uuteks võimalusteks!

Edu = ettevalmistus + võimalus

Liitudes SMARTFUL Growth uudiskirjaga on eduks ettevalmistamine tunduvalt kergem. Arendav ja silmaringi laiendav lugemine, info uute põnevate koolituste ja sooduspakkumiste kohta jõuab otse sinu emailile.