Sisekoolitus: Mentorite baas- ja jätkukoolitus

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:1-2 päeva (koolituse pikkus sõltub ettevõtte konkreetsest vajadusest ja käsitletavate teemade hulgast)
Sihtgrupp:ettevõtted, mis soovivad luua mentorprogrammi, et oma töötajate arengut toetada

Tutvustus

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade mentorile vajalikest teadmistest ja arendada mentorile vajalikke oskusi. Koolituse käigus harjutatakse erinevaid mentorluseks vajalikke tehnikaid ja tööriistu (näiteks eesmärkide seadmine, protsessi juhtimine, aktiivne kuulamine, tagasiside andmine jne).

Koolituse teemad

 • mis on mentorlus ja milline on mentori roll,
 • mentorlusmudeli tutvustamine,
 • isiksusetüübid ja usaldussuhte loomine (koostöö kokkulepped),
 • eesmärkide püstitamine ja mõõtmine mentorsuhtes,
 • aktiivne kuulamine ja suunavad küsimused,
 • positiivse ja negatiivse tagasiside andmine,
 • kokkuvõtete tegemine mentorluses.

Koolitusel kasutatavad meetodid

 • kaasavad miniloengud,
 • praktilised harjutused,
 • paaris- ja rühmatööd,
 • juhtumite analüüs,
 • enese- ja grupireflektsioon.

Tulemus

Koolituse läbinu:

 • mõistab mentori rolli ja selle olulisust,
 • tunneb mentorlusmudelit ja oskab seda mentorsuhtes rakendada,
 • mõistab erinevaid käitumistüüpe ning oskab enda käitumist vastavalt menteele kohandada,
 • oskab kasutada erinevaid suhtlus- ja kuulamistehnikaid mentorvestluse juhtimiseks,
 • oskab juhtida mentorsuhet.

NB! Koolituse veelgi efektiivsemaks ja personaalsemaks muutmiseks on võimalik kasutada DiSC® käitumistüübi teste. Test tuleks teha igal koolitusel osalejal.

Mis on DiSC®?

DiSC® on arenguinstrument, mis keskendub käitumisstiilide profiilide mõistmisele ning sellest tulenevalt oma oskuste arendamisele.

Everything DiSC® profiilidel on väga laiad rakendusvõimalused ja nende kasutamine loob veelgi personaalsema arengukogemuse. DiSC® on teaduslikult enim uuritud, valideeritud ja kohandatud kohalikule kultuurile vastavaks.

DiSC®i saab kasutada, et arendada ja parandada näiteks:

 • eneseteadlikkust,
 • suhtlemist ja suhteid,
 • meeskonnatööd,
 • juhtimisoskusi,
 • müügi- ja klienditeeninduse oskusi,
 • toimetulekut muudatustega,
 • konfliktide lahendamise oskusi.

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg