Sisekoolitus: Tipptulemuste meistriklass

Koolitaja:Reelika Jeferjev
Kestus:16 akadeemilist tundi
Sihtgrupp:Koolitus sobib suurepäraselt nii tegutsevatele juhtidele, müügijuhtidele kui ka uute juhtide koolitusprogrammi.

Koolituskeskkond: Virtuaalkoolitus või kontaktõpe. Virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas. Kontaktõpe toimub koolitaja poolt määratud ruumides või sisekoolitusel kliendi ruumides.

 

Tutvustus

Meeskonnas on kasvavad pinged. Mõjutatud on inimeste rahulolu, pühendumine ja tulemuslikkus. Tehakse palju ületunde, pinge ja fookus ei ole olukorda parandanud ning meeskondade ridadest lahkuvad talendid.

Organisatsioon on peegeldus juhtide küpsusest ja võimekusest saavutada seatud eesmärgid. Juhid, kes on võimelised muutma oma käitumist ja harjumusi, on suutelised tegema läbimurret. Tipptulemuste saavutamine eeldab jõustavat mõtteviisi ja 10x rohkem tegevusi. Märksõnaks pole “harjumus”, et lihtsalt teha, vaid keskendumine sellele, mis on vajalik ning millel leidub seos tulemustega. Siinkohal rakendame 20/80 printsiipi, mis tähendab seda, et 20% tegevustest toob 80% tulemustest. Kui teeme neid 20% tegevusi 10x rohkem saavutame ka kiirema kasvu. Tipptulemused on kombinatsioon mõtlemisest, tundest ja tegutsemisest.

Käesoleva koolituse eesmärk on aidata osalejatel õppida ära 10x juhtimissüsteem, mis suurendab võimet eesmärgid saavutada ka nii, et ise juhina tunned ennast terviklikult, kindlalt ja naudid igat päeva oma rollis. Koolitus on kokku pandud eesmärgiga aidata ettevõttel oma arenguvõimekust kasvatada. Teha asju vajadusest mitte harjumusest ning seeläbi kasvatada tööaja väärtust. Areneb loovus, pühendumine, rahulolu ja väheneb negatiivsus.

 

Koolituse läbimise tingimused:

 • Osalemine koolitusel algusest lõpuni
 • Aktiivselt koolitusse panustamine
 • Koolituse jooksul 10x juhtimissüsteemi ülesande sooritamine oma oskuste ja teadmiste kinnistamiseks.

 

Tulemus

Koolituse läbinu:

 • Mõistab mõtteviisi olemust ja selle mõju käitumisele
 • On võimeline teadlikult oma mõtlemist muutma ja seeläbi ka tundeid ja tegutsemist
 • Oskab seada toetavaid eesmärke ja neid juhtida nii, et progress kasvavalt kasvaks
 • Mõistab rakendada 20/80 printsiipi
 • Teab kuidas kasutada 10x juhtimissüsteemi vajadustest tulenevalt
 • Oskab luua rahulolu ja kaasatust
 • Mõistab sooritusvõime olemust ja teab kuidas kasutada mõõdikut meeskonna sooritusvõime arendamisel
 • Saab koolituse läbimisel tunnistuse

Koolituse teemad:

 • Juhi mõtteviis – Nihutame piire
 • Meeldiv tõmbab meeldivat – parima stsenaariumi kostüüm
 • Eesmärgi müsteerium – Mis eesmärk on ja mida eesmärk ei ole…
 • 20/80 printsiip – Vähem on rohkem
 • 10X juhtimissüsteem – Oled üritanud juhtida aega, aga see pole juhitav? Juhime tegevusi, sest need on juhitavad!
 • Kaasatus ja rahulolu
 • Sooritusvõime ja agiilne juhtimine – seda tahad mõõta

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg