Õppekava nimetus:
Avalik DiSC® koolitus “Suhteharmoonia – kaaslase käitumisstiili mõistmine”

Õppekavarühm:
Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:
Õppekava on koostatud DiSC koolitaja ja konsultandi sertifitseerimise manuaali alusel. Manuaali on koostanud DiSC mudeli ametlik maaletooja Baltikumis ja Venemaal – IPB Partners OÜ.

Eesmärk:
Koolituse läbinu analüüsib enda ja oma kaaslase käitumisstiili ja selle mõju erinevates paari situatsioonides ning oskab vajadusel enda käitumist kohandada, et tuua suhtesse rohkem harmooniat ja teineteise mõistmist.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab paremini enda käitumist
• oskab enda käitumist vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada
• mõistetakse paremini oma kaaslase loomupärast käitumist
• suhtes suureneb üksteise mõistmine
• konfliktide arv suhtes väheneb

Sihtgrupp:
Täiskasvanud õppijad, kes soovivad paremini mõista inimeste käitumist ja õppida tundma erinevaid käitumisstiile, et seeläbi oma suhtesse rohkem teineteise mõistmist ja harmooniat tuua.

Õpingute alustamise tingimused:
Koolitusel osalemise eelduseks on B1 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht:
Poolepäevane koolitus (auditoorne õpe 4 akadeemilist tundi, seal hulgas 2 akadeemilist tundi praktiline töö), millele lisandub koolituse eeltöö (iseseisev töö mahus 1 akadeemiline tund).

Õppe sisu:
• iseseisva tööna DiSC ankeedi täitmine, enda ja oma kaaslase profiiliga tutvumine
• personaalse DiSC käitumisstiili ja käitumise mõju analüüs suhtes oma kaaslasega
• mida erinevate käitumisstiilidega suhtlemisel arvestada
• kuidas lähtuvalt enda ja oma kaaslase käitumisstiilidest hoida suhtes üksteise mõistmist ja harmooniat

Õppemeetodid:
• personaalse DiSC käitumisstiili analüüs
• personaalse käitumise mõju analüüs
• enesereflektsioon
• grupitööd
• paaristööd

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevust ja võimekuse piires.

Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 30 inimest.

Õppematerjalid:
• DiSC personaalne profiil
• koolitaja koostatud materjalid
• koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:
• hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest
• läbib hindamismeetodid

Hindamismeetodid:
• DiSC käitumisstiili analüüs
• käitumise mõju analüüs
• enesereflektsioon
• kaasõppijaga teineteise käitumise reflekteerimine

Hindamiskriteeriumid:
• teab enda ja oma kaaslase DiSC käitumisstiili
• kohandab oma käitumist vastavalt oma kaaslase DiSC käitumisstiilile

Väljastatavad dokumendid:
• tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
• tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:
• DiSC koolitaja ja konsultandi sertifitseerimise läbitud
• koolitaja koolitus läbitud
• eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel