Arenguvestluste süsteemi juurutamine

Sihtgrupp: ettevõtted, kes soovivad juurutada arenguvestluste süsteemi
Tutvustus

Arenguvestlus on juhile tulemusjuhtimise tööriistaks. Arenguvestlus ehk 1:1 vestlus on struktureeritud vestlus, mille eesmärk on ühildada töötaja teadmised, oskused, ootused ning ambitsioon ettevõtte ootuste ja eesmärkidega.

Miks arenguvestluste ehk 1:1 vestluste süsteem juurutada?

  • arenguvestlused aitavad oma meeskonda ja nende ootusi paremini tundma õppida
  • läbi arenguvestluste tekib usaldussuhe oma tiimiliikmetega
  • sinu töötajad tunnevad, et neist hoolitakse
  • arenguvestlused annavad võimaluse tunnetada meeskonna temperatuuri ehk rahulolu ning ennetada võimalikke probleeme
  • arenguvestlustega kaasneb tihedam ja aktuaalsem tagasiside, mis aitab töötajal areneda

Efektiivsete arenguvestluste eelduseks on juhi suhtlemise ja vestluse juhtimise oskus. Just juhist sõltub arenguvestluste edukus ning nendest saadav kasu. Oleme oma teadmiste ja kogemusega abiks, et arenguvestlused teie ettevõttes edukalt juurutada. Aitame arenguvestluste süsteemi üles ehitamisel, esimeste vestluse läbiviimisel ning vajadusel ka arenguvestlusi läbi viivate juhtide arendamisel.

Tulemus

Arenguvestluste süsteemi juurutamise tulemusena on sinu ettevõttel läbimõeldud arenguvestluste protsess ning vajalikud tööriistad edukate arenguvestluste läbiviimiseks.

Kui sinu ettevõttes on juba arenguvestluste süsteem kuid see ei tööta, siis võta meiega ühendust – leiame koos lahenduse, kuidas arenguvestlused efektiivseks muuta.

Küsi pakkumist