Avalik DiSC® koolitus “Kuidas olla efektiivsem meeskonna liige?”

Koolitaja: Helen Pärli
Kestus: ühepäevane koolitus (6 tundi ehk 8 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp: kõik, kes soovivad olla paremad meeskonna liikmed ja oma töös edukamad
Tutvustus

Koolituse eeltööna luuakse kõigile osalejatele personaalne DiSC® profiil, et alustada iseenda paremini mõistmisest.
Koolituse käigus õpitakse tundma enda käitumisstiili ning selle mõju teistele. Lisaks õpitakse mõistma oma reaktsioone teiste inimeste osas.

DiSC® profiil annab võimaluse õppida tundma enda tugevusi, motivaatoreid ning arengukohti.
Koolituse käigus õpitakse “inimesi lugema” ning oma käitumist vastavalt teiste meeskonnaliikmete käitumisstiilile kohandama, et tagada efektiivsem koostöö.

“Inimeste lugemise” õppimiseks kasutatakse erinevaid grupi- ja paaristöö meetodeid ning videosalvestusi, mida koolituse käigus ühiselt analüüsitakse.

Videosalvestuste kasutamine võimaldab õppida lisaks praktilisele läbimängimisele ka eneseanalüüsist ja teiste osalejate peegeldamisest.

Mängitakse läbi meeskonnatöös ette tulla võivaid olukordi erinevate käitumisstiilidega osalejate vahel.

Tulemus

– mõistetakse paremini enda loomupärast käitumist
– osatakse enda käitumist vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada
– suureneb teiste mõistmine
– vähenevad konfliktid oma meeskonnakaaslastega ja üldiselt elus

Tutvu ka koolituse ÕPPEKAVAGA.

Küsi pakkumist