DiSC® tellimuskoolitus “Inimeste lugemine – personaalsem müük läbi kliendi tunnetamise”

Koolitaja: Helen Pärli
Kestus: ühepäevane koolitus (6 tundi ehk 8 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp: müügispetsialistid, müügijuhid ja kõik teised, kelle töös on oluline müügioskus
Tutvustus

Koolituse eeltööna luuakse kõigile osalejatele personaalne DiSC® profiil, et alustada iseenda paremini mõistmisest.

Koolituse käigus õpitakse tundma iseenda käitumist erinevates olukordades, eeskätt müügitöös aktuaalsetes situatsioonides.

“Inimeste lugemise” õppimiseks kasutatakse erinevaid grupi- ja paaristöö meetodeid ning videosalvestusi, mida koolituse käigus ühiselt analüüsitakse.

Videosalvestuste kasutamine võimaldab õppida lisaks praktilisele läbimängimisele ka eneseanalüüsist ja teiste osalejate reflektsioonist.

Mängitakse läbi müügiprotsessi osad erinevat käitumisstiili klientidega.

Tulemus

– mõistetakse paremini enda loomupärast käitumist
– osatakse enda käitumist vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada
– osatakse võõraid inimesi “lugeda”
– paranevad müügioskused ja -tulemused

Küsi pakkumist