DiSC® tellimuskoolitus “Meeskonna harmoonia meistriklass”

Koolitaja: Helen Pärli, Ly Kurist
Kestus: kahepäevane koolitus (2 x 6 tundi ehk 16 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp: kuni 20-liikmelised meeskonnad, kes soovivad üksteist paremini mõista, parandada koostööd ja omavahelist kommunikatsiooni
Tutvustus

Koolituse eeltööna luuakse kõigile osalejatele personaalne DiSC® profiil ning lisaks luuakse ka ühine meeskonna profiil. Meeskonna profiili loomine toob välja meeskonna väljakutsed ja võimalused.

Koolituse käigus õpitakse tundma iseenda käitumist erinevates olukordades ja õpitakse seda erinevate inimestega teadlikult kohandama.

“Meeskonna harmoonia meistriklassis” õpitakse lisaks kasutama ka erinevaid suhtlustehnikaid. Professionaalse suhtlustreeneri abil arendatakse suhtlemisoskust, et seeläbi veelgi suurendada meeskonna harmooniat.

Tulemus

– mõistetakse paremini enda loomupärast käitumist
– osatakse enda käitumist vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada
– suureneb üksteise mõistmine
– töötajate omavaheline kommunikatsioon paraneb
– vähenevad meeskonnasisesed konfliktid
– paraneb meeskonna suhtlusoskus

Küsi pakkumist