Tellimuskoolitus “Usaldusväärne juht tuleviku talentidele”

Koolitaja: Helen Pärli
Kestus: poolepäevane koolitus (3 tundi ehk 4 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp: juhid, kes soovivad kasvatada oma usaldusväärsust ja olla valmis tuleviku talentide juhtimiseks
Tutvustus

Koolitus baseerub John Blakey välja töötatud üheksal eestvedamise harjumusel, mis aitavad parandada liidri suhteid, mainet ja tulemuslikkust. Koolitus aitab olla läbipaistvam ja usaldusväärsem juht. Koolituse fookus on tulevikul ning lisaks enda juhi harjumuste parendamisele õpitakse mõistma ka tuleviku talente, et olla valmis ka neid juhtima.

Uute teadmiste ja oskuste kinnitamiseks kasutatakse ühiseid arutelusid, grupitöid ning praktilisi harjutusi harjutusi iga harjumuse kohta. 

“Kui me tahame mõista, miks organisatsioonid teevad seda, mida nad teevad, ja miks nad tegutsevad nii, nagu nad tegutsevad, peame vaatlema organisatsioonide kõige võimsamate tegijate – tippjuhtide – eelarvamusi ja hoiakuid” – Hambrick, D.C.

Tulemus

– õpitakse kujundama uusi juhtimistavasid
– tuntakse usalduse pälvimise viise
– omandatakse iga üheksa juhtimisharjumuse rakendamiseks praktilised mudelid
– selgitatakse välja iga juhi usaldusväärsuse koefitsent ning leitakse ühiselt viise selle kasvatamiseks

Küsi pakkumist