Tööandja brändi analüüs ja arendamine

Tutvustus

Tihti arvatakse, et tööandja bränd on oluline vaid uute töötajate leidmiseks. Tegelikult on tööandja brändil väga oluline roll ka olemasolevate töötajate hoidmisel. Käsitleme tööandja brändi kui tervikut ehk kombinatsiooni sisemisest ja välisest tööandja kuvandist. Seeläbi aitame kaardistada ettevõtte kui tööandja konkurentsieelised praeguste töötajate silmis, et neid saaks kasutada värbamisstrateegia loomiseks.

Küsi pakkumist