Eesmärkide visualiseerimise töötuba

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:poolepäevane koolitus (4 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp:tiimid, kes soovivad koos paika panna ühised eesmärgid, et seeläbi saavutada paremaid tulemusi

Tutvustus

Eesmärkide visualiseerimise töötuba on üles ehitatud elamuskoolitusena, mis kombineerib endas eesmärkide seadmise teooria ja parimad praktikad, coachingu tööriistad ning loova eneseväljenduse.

Töötoas vaadatakse otsa enda tänasele olukorrale, hinnatakse rahulolu oma olukorra erinevate aspektidega ning leitakse kohad, millega soovitakse tööd teha. Seejärel pannakse paika enda eesmärgid, mis läbi loovate võtete visualiseeritakse selleks, et eesmärgid oleksid veelgi selgemad ja tajutavamad.

Iga osaleja saab endaga kaasa akrüülvalamise tehnikaga valminud maali, mis iseloomustab tema eesmärke. 

Tulemus

Töötuba arendab enda elu erinevate aspektide hindamise ning eesmärkide seadmise oskust. Töötoa tulemusel on tiim ühiselt ära kaardistanud oma tänase olukorra ja rahulolu sellega ning seadnud edasised eesmärgid tiimitöö ja tulemuslikkuse edendamiseks.

Koolitajast

Helen on läbinud Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse bakalaureuse- ning personalijuhtimise magistrikraadi. Ta on üle kümne aasta töötanud personalijuhtimise alal – nii jaekaubanduses kui ka ärikonsultatsiooni valdkonnas. Sertifitseeritud Executive Coachina on Helen töötanud mitmete tippjuhtidega, et aidata ka nende visioonid reaalsuseks muuta. Lisaks personalijuhtimise magistrile omab Helen ka täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistust ja on rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja.

Tutvu lähemalt koolitaja Helen Pärliga.

ÕPPEKAVA: elamuskoolitus “Eesmärkide visualiseerimise töötuba”

Õppekavarühm: Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on võetud aluseks avalikud materjalid, millele ka õppetöö käigus viidatakse.

Eesmärk: Töötoa eesmärk on kaardistada rahulolu oma tänase olukorraga, leida arengukohad tulevikuks ning seada endale sisulised eesmärgid soovitud suunas liikumiseks.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • on lahti mõtestanud enda tänase olukorra Wheel of Life metoodikat kasutades;
 • omab ülevaadet oma (töö-)elu aspketidest, mida ta soovib arendada;
 • on endale seadnud sisulised eesmärgid soovitud suunas liikumiseks.

Sihtgrupp: tiimid, kes soovivad koos paika panna ühised eesmärgid, et seeläbi saavutada paremaid tulemusi

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B2 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht: 4 ak tundi

Õppe ehk koolituse sisu:

 • (Töö-)elu audit Wheel of Life metoodika abil.
 • Kaardistatakse rahulolu erinevate elu aspektidega.
 • Kaardistatakse arengukohad ja -soovid.
 • Seatakse sisulised eesmärgid soovitud suunas liikumiseks. 

Õppemeetodid: kaasavad miniloengud, praktilised harjutused, rühmatööd, enesereflektsioon

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub rühmatöö ja rakendatavate loovlahenduste jaoks kohandatud õppekeskkonnas. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 16 inimest.

Õppematerjalid:

 • Koolitaja koostatud materjalid
 • Koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • Hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest
 • Õppija läbib hindamismeetodid

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon läbi Wheel of Life metoodika
 • Sisuliste eesmärkide seadmine ja nende visualiseerimine

Hindamiskriteeriumid:

 • Osaleja omab ülevaadet enda hetkeolukorrast, mõistab arengukohti ning on seadnud sisulised eesmärgid soovitud suunas liikumiseks. 
 • Osaleja on oma eesmärgid läbi loovlahenduse visualiseerinud. 

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • Tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Koolitaja koolitus läbitud
 • Coachingu metoodikate valdamine
 • Eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Kristi Berggren Viimsi Vallavalitsus Arendusosakonna protsessijuht

Tellisime DiSC koolituse. Mulle meeldis Heleni hoogne, siiras ja särav koolitusstiil! Kindlasti oli hea, et teooria sai omandatud päeva esimeses pooles ja profiilidega tutvumine jäi teise poolde, sest muidu oleks olnud mõnevõrra keerulisem keskenduda. Oleks suurepärane, kui pakett sisaldaks jätkukohtumist näiteks kolme kuu pärast, et teada saada, kuidas meeskonnal läheb.

Piret Potisepp Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Teenuste direktor

Helen on professionaalne koolitaja, kellega koostöö oli väga sujuv. Lisaks oli tal olemas valmisolek algselt koolitusruumi planeeritud koolitus veebiseminari läbi viia. Oma valdkonda teab ja tunneb ta läbi ning lõhki. Mis veelgi tähtsam- Helen oskab seda lihtsalt ja meeldejäävalt osalejatega jagada. Tänud suurepärase sisu eest!

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg