Sinu talendi partner

Oleme sinu talendi partner nii värbamises, koolitustes kui ka personalijuhtimises. Pakume personalijuhtimise ja koolituste täisteenust – kõik vajalik ühelt usaldusväärselt partnerilt.

Anna julgelt oma mõtetest teada ja teeme need teoks!

Meid on usaldanud

Sinu talendi partnerid on…

Helen Pärli
SMARTFUL Growth asutaja, sertifitseeritud koolitaja & HR professionaal

Helen on väljaõppega koolitaja ja kirglik HR professionaal. Tal on täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistus ning ta on läbinud TalTechis ärinduse bakalaureuse ning personalijuhtimise magistri.

Helen on üle viie aasta olnud tegev personalijuhtimise valdkonnas ning selle aja jooksul töötanud nii jaekaubanduses kui ka ärikonsultatsiooni valdkonnas. Personalijuhina on Helen saanud kogemuse kõigist HR valdkondadest – strateegia loomisest kuni rakendamiseni. Talle on alati olnud südamelähedane aidata inimestel leida endas peituv võimekus oma soovid ja unistused ellu viia ning olla iseenda parim versioon.

Loe rohkem Loe vähem

Helen on omandanud NLP Master Practitioner sertifikaadi, et paremini mõista iseenda ja teiste käitumist. NLP ehk neurolingvistiline programmeerimine on täna kiiresti arenev rakenduspsühholoogia suund inimese mõtete, tunnete ja käitumise seoste kaardistamiseks ning seda saab kasutada väga mitmel erineval viisil. NLP abil saab muu hulgas paremini mõista enda uskumusi ja nende tagamaid ning seeläbi aidata iseendas muutusi ellu viia. Helen ei pea ennast NLP eksperdiks, kuid tunneb, et NLP põhitõdede tundmine aitab oma mõttemustreid muuta ning aitab paremini mõista, miks me midagi usume või teeme. Ja kuna meie uskumused ja tõekspidamised mõjutavad meie tegemisi igas elu valdkonnas, siis peitud NLP mõistmisest palju väärtuslikku.

Lisaks enda sisemiste uskumuste mõistmisele on oluline teada ka enda loomupärast käitumisstiili ning osata seda vastavalt olukorrale ja teistele efektiivsema koostöö eesmärgil adapteerida. Seetõttu on Helen omandanud ka rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja sertifikaadi, et aidata inimestel paremini mõista ennast ja teisi ning leida viise efektiivsemaks koostööks.

Et osata oma teadmisi ja mõtteid professionaalselt edasi anda, on Helen läbinud 160-tunnise Eesti kutsestandardi kompetentsidele vastava täiskasvanute koolitaja koolituse ning läbinud koolitaja koolitusi ka oma varasema personalijuhi rolli raames.

Helen usub siiralt, et igas inimeses on peidus väga palju potentsiaali, mis ootab realiseerimist.

Ly Kivikas
Suhtlemistreener, koolitaja

Lyl on bakalaureus õigusteaduses ning magistrikraad organisatsiooni käitumises. Lisaks erinevad täiendkoolitused psühholoogia, pedagoogika, vaimse tervise hoidmise ning nõustamise valdkondades.

Töötanud juristina ning personalijuhina. Viimased 10 aastat on ta läbi viinud suhtlemistreeninguid, koolitanud  TalTechis üliõpilasnõustajaid, juhendanud enesejuhtimise kursust, viinud läbi suhtlemispsühholoogia loenguid, seminare ja koolitusi ning olnud tegev erinevate hariduslike projektide läbiviimisel.

Suhtlemiskoolitajana usub Ly, et head suhtlemisoskused viivad õnnelikuma ja edukama elu ja suheteni ning loovad organisatsioonis oluliselt mõnusama sisekliima, mis omakorda aitab säilitada töötajate (vaimset) tervist ning tagab paremad töötulemused.

Loe rohkem Loe vähem

Ta on veendunud, et inimene omandab teadmisi palju paremini kui õppimise protsess on kaasahaarav. Ka uuringud on kinnitanud aktiivõppe efektiivsust võrreldes traditsiooniliste õppemeetoditega.  Aktiivõppe tulihingelise pooldajana kasutab ta oma koolitustel erinevaid elemente, mis võimaldavad omandada teadmisi pingevabas õhkkonnas läbi sotsiaalse interaktsiooni olles samas efektiivsemad kui traditsioonilised, loengu vormis, koolitused. Õppeprotsessis aktiivselt osalemine aitab iseenda käitumismustreid teadvustada ja läbi selle oma suhtluspartnereid ja teemat paremini mõista ning omandatud teadmisi tegelikkusega seostada.

Oled koolitaja ja soovid meie tiimiga liituda?
Või soovid mõnes muus rollis inimeste arendamisse oma panuse anda? 

Usume, et koostöös peitub võlu. Seetõttu oleme avatud erinevatele koostöödele koolitus ja konsultatsiooni valdkonnas. Näed koostöö võimalust?