Sinu talendi partnerid on..

Helen Pärli SMARTFUL Growth asutaja, värbamis- & talendipartner, sertifitseeritud coach & koolitaja
Helen ütleb, et inimesed on organisatsiooni kõige väärtuslikum osa. 2020. aastal astus ta julge sammu ning lõi oma agentuuri, et muutuste juhtimine personalijuhtimise maailmas saaks õitsele puhkeda.
Loe rohkem
 

See visioon kasvas välja töötades enne Smartfuli asutamist kuus aastat HR alal. Ta töötas erinevates valdkondades ja rollides, alustades strateegiate loomisest kuni nende rakendamiseni. Sertifitseeritud Executive Coachina töötab Helen tippjuhtidega, et aidata ka nende visioonid reaalsuseks muuta. Ta on läbinud personalijuhtimise magistri ning omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistust. Lisaks on Helen rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja. 2022. aastal omandas ta oma teise magistrikraadi – seekord digimuudatuste erialal.

Digimuudatused on Heleni jaoks võti, mis avab ettevõtetele ukse kasumi suurendamiseks. Jätkates organisatsioonide ja nende inimeste potentsiaali maksimeerimist, hoiavad Helen ja ta tiim seda põhimõtet alati oma missiooni keskmes.

Marili Ivask Värbamispartner
Marili on koolitatud värbamispartner, olles läbinud IT Talent Estonia praktilise modernse värbamise kursuse. Tänaseks on Marili töötanud personalivaldkonnas mitu aastat ning tunneb oma tööd läbi ja lõhki.
Loe rohkem
 

Marili on uudishimulik ja teda paeluvad väljakutsed. Oma suhtluses meeldib talle olla lihtne ja otsekohene, kuid seda sõbralikul ja hoolival viisil.

Värbamise puhul on Marili jaoks oluline viia õiged inimesed ja ettevõtted omavahel kokku ning seetõttu haldab ta meie mitmeid värbamisprojekte algusest lõpuni – alustades suhtlusest kliendiga kuni õige kandidaadi leidmiseni välja.

Enne personalivaldkonda tööle asumist töötas Marili toitlustusvaldkonnas professionaalse kondiitrina. Marili armastab kokata, kuid lisaks sellele on tal veel teisigi põnevaid hobisid.

Üheks Marili hobiks on lühilugude kirjutamine, mille loomist naudib ta eriti hetkedel, mil kodus on rahulikum hetk. Enda mõtete kirjapanek ja ideede edasi arendamine on tema jaoks põnev ning eriti paelub teda paranormaalsete teemade üle arutlemine. Peale sahtlisse kirjutamise meeldib talle ka mängida arvutimänge.

Marili sõbralikkus, professionaalsus ning mitmekülgsus teevad temast nii suurepärase suhtleja kui ka värbamisparteri.

Mai-Liis Tamm Värbamispartner
Mai-Liis on omandanud Tartu Ülikoolis sotsiaalteaduse bakalaureusekraadi. Talle meeldib väga inimestega tegeleda ja nendega suhelda – selle tõttu on ka värbamine ning üleüldine personalijuhtimise valdkond talle väga südamelähedased.
Loe rohkem
 

Mai-Liis on töötanud varasemalt personalijuhtimise valdkonnas jaekaubanduses, kus ta tegeles nii värbamise, kandidaatide intervjueerimise, lepingute sõlmimisega kui ka uute töötajate onboarding’uga.

Mai-Liis on huvitatud keerukamate ja mitmekülgsemate rollide värbamisest ning seetõttu haldab ta ka meie mitmeid värbamisprojekte algusest lõpuni – alustades suhtlusest kliendiga kuni õige kandidaadi leidmiseni välja.

Enne personalivaldkonnas töötamist on ta gümnaasiumi ajal saanud töökogemusi ka vetelpäästjana, jaekaubanduses klienditeenindajana ning treeningstuudios treenerina. Tegu on väga aktiivse ja mitmekülgse inimesega, kellele meeldib veeta perega koos aega, reisida ning mängida erinevaid pallimänge.

Lisaks eelnevale on Mai-Liis mänginud 12 aastat võrkpalli ning teda võib leida ka kaks korda nädalas tenniseplatsilt. Mai-Liisile meeldib väga oma töö, kuna see võimaldab tal suhelda inimestega ning kohata ka uusi inimesi.

Näeme, et Mai-Liisi head suhtlemisoskused, professionaalsus ning päikseline olek teevad temast suurepärase inimestetundja kui ka värbamispartneri.

Marlen Kokla Nooremvärbaja & juhiabi
Marlen on meie noor värbaja ja juhiabi, kes tegeleb Smartfulis värbamisprojektidega ning aitab muuta meie tiimi protsesse efektiivsemaks.
Loe rohkem
 

Marlen on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ettevõtluse ja projektijuhtimise viimase kursuse üliõpilane. Teda paelub HR valdkond ning Smartfuli puhul meeldib talle enim, et ettevõttel on läbimõeldud väärtused ja missioon, mis ühtivad tema omadega.

Marlen on Smartfuli tiimi liige alates 2023. aasta märtsikuust, kui ta alustas meeskonnas turundus- ja müügipraktikandina. Tänaseks tegeleb ta Smartfuli toetava tiimi kõrval värbamisega ning meeskonna protsesside ja efektiivsuse toetamisega.

Vabal ajal armastab Marlen reisida, olles võtnud vahetusüliõpilasena osa ka ERASMUS+ programmist. Lisaks on ta on vabatahtlikuna noortekonverents Lahe Koolipäev korraldusmeeskonna liige.

Näeme, et Marleni süsteemne lähenemine, loovus ja julge pealehakkamine teevad temast suurepärase alustava värbaja!

Ly Kivikas Suhtlemistreener, koolitaja & coach
Lyl on bakalaureus õigusteaduses ning magistrikraad organisatsiooni käitumises. Lisaks erinevad täiendkoolitused psühholoogia, pedagoogika, vaimse tervise hoidmise ning nõustamise valdkondades.
Loe rohkem
 

Ly on koolitaja, sertifitseeritud coach ja kogemusnõustaja ning külalislektor TalTechis. Tal on lektori ja koolitajana olnud kogemust üle 15 aasta. Lisaks on ta töötanud juristi ning personalijuhina. Viimased 10 aastat on ta läbi viinud suhtlemistreeninguid, koolitanud TalTechis üliõpilasnõustajaid, juhendanud enesejuhtimise kursust, viinud läbi suhtlemispsühholoogia loenguid, seminare ja koolitusi ning olnud tegev erinevate hariduslike projektide läbiviimisel.

Suhtlemiskoolitajana usub Ly, et head suhtlemisoskused viivad õnnelikuma ja edukama elu ja suheteni ning loovad organisatsioonis oluliselt mõnusama sisekliima, mis omakorda aitab säilitada töötajate (vaimset) tervist ning tagab paremad töötulemused.
Ta on veendunud, et inimene omandab teadmisi palju paremini kui õppimise protsess on kaasahaarav. Ka uuringud on kinnitanud aktiivõppe efektiivsust võrreldes traditsiooniliste õppemeetoditega. Aktiivõppe tulihingelise pooldajana kasutab ta oma koolitustel erinevaid elemente, mis võimaldavad omandada teadmisi pingevabas õhkkonnas läbi sotsiaalse interaktsiooni olles samas efektiivsemad kui traditsioonilised, loengu vormis, koolitused. Õppeprotsessis aktiivselt osalemine aitab iseenda käitumismustreid teadvustada ja läbi selle oma suhtluspartnereid ja teemat paremini mõista ning omandatud teadmisi tegelikkusega seostada.

Reelika Jeferjev Enesejuhtimise treener & koolitaja
Reelika on lõpetanud Eesti-Ameerika Äriakadeemia bakalaureuse ettevõtlus ja ärijuhtimise erialal. Tänaseks on ta tegelenud koolitamisega ligi 20 aastat, spetsialiseerudes klienditeenindus – ja juhtimisvaldkonda.
Loe rohkem
 

Enne koolitusvaldkonda sattumist tegeles Reelika 15 aastat kodumasinate ostukogemuse juhtimisega. Ta on kokku puutunud nii finantsteenuste, hulgikaubanduse, täitemenetluse, tööstus- ja tootmisvaldkondadega, ning omab põhjalikku ülevaadet ka coachingust, olles omandanud EBS-is Executive Coachingu sertifikaadi.

Reelika usub, et hea koostöö alus on valmisolek kasvada ning luua kõrget väärtust. Koolitamise puhul meeldib talle enim võimalus aidata teiste probleeme lahendada, ning jagada oma teadmisi teemal: Kuidas saavutada tulemusi kümme korda kiiremini?

Vabal ajal meeldib Reelikale omandada uusi teadmisi, tegeleda jooksmise ja jõusaalis käimisega, ning veeta aega pere seltsis.

 

Neidi Kompus Career Coach
Neidi on läbinud rahvusvahelise Ericksoni koolkonna The Art and Science of Coaching ning High Performance Team Coaching koolitusprogrammid. Tema missiooniks on aidata inimestel oma potentsiaali maksimaalselt realiseerida.
Loe rohkem
 

Neidi töötas 4,5 aastat kiiresti kasvavas tehnoloogiaettevõttes Wise, kus viimased 2 aastat tegutses koolitusspetsialistina. Sügav huvi inimese arengu ning võimete avardamise vastu viis ta coaching väljaõppeni ning nüüd on Neidi südameasjaks pakkuda personaalset coaching’ut eraisikutele ja ettevõtetele.

Coachina iseloomustab Neidit professionaalsus, lahendustele orienteeritud mõtteviis ning empaatia. Ta hindab ausust, julgust ja positiivset ellusuhtumist.

Neidi usub, et ettevõtte edukus algab töötajate heaolust. Kui inimene tunneb end töökeskkonnas turvaliselt ning tal on võimalus elutervelt areneda, siis on ta motiveeritud ettevõtte arengusse panustama. Inimestena veedame suure osa oma ajast tööd tehes ning sellepärast on oluline tunda, et töö on inspireeriv, energiat andev ning arendav.

Vabal ajal meeldib Neidile saada uusi kogemusi ning panna ennast proovile. Ta teeb seda läbi reisimise ning kaljuronimise. Näiteks on Neidi suurim saavutus 625-meetrise kaljuseina vallutamine. Tasakaaluks meeldib talle lugeda raamatuid, mediteerida ning veeta aega looduses.

Peamised teemad, millele Neidi coachina keskendub on:

Karjäärimuutus ja oma kutsumuse leidmine
Professionaalid, kes tunnevad praeguse töökorralduse osas rahulolematust ja/või tahavad teha karjääris muutust. Aitan mõista oma tugevusi, väärtuseid ja oskuseid ning panna paika plaani, kuidas muutus ellu viia.

Läbipõlemise ennetamine ja sellega toime tulemine
Professionaalid, kes tööstressi tagajärjel tunnevad, et hakkavad või on juba läbi põlenud. Aitan paika panna stressijuhtimise tehnikad ning luua tasakaalu töö ja isikliku elu vahel.

Uus tase ettevõtjana
Mikroettevõtjad, kes on jooksnud omadega ummikusse. Aitan neil tuvastada ettevõtte arengut blokeerivaid takistusi ja leida võimalusi ettevõtte kasumlikkuse suurendamiseks.

Kristjan Kaskman Sertifitseeritud koolitaja
Kristjan on üle 20 aasta nautinud juhtimise võlusid ja väljakutseid riigiasutuses, avalik-õiguslikus asutuses ja eraettevõtetes ning tegelenud 16 aastat koolitamisega. Talle on tuttav nii tiimi igapäevane juhtimine kui ka organisatsiooni strateegia ning pikaajaliste plaanide koostamine.
Loe rohkem
 

Kristjan on olukorrapõhise juhtimise (Situational Leadership®) sertifitseeritud koolitaja, kes naudib inimestele, kes soovivad püüelda eesmärkide poole, selle võimaluste loomist. Lisaks on ta omandanud ka kaasaegse klassiruumi koolitaja rahvusvahelise sertifikaadi (Modern Classroom Certified Trainer).

Kristjani moto kõlab järgmiselt: „Ei ole olemas ühte ja ainust head juhtimisstiili. Iga juhtimisstiil annab kindlas olukorras parima tulemuse!“

Kristjan usub, et juht on ennekõike võimaluste looja ning suurim tunnustus juhile on tema tiimi edukus ja tiimiliikmete rahulolu. Juhtimine ja koolitamine on lahutamatud protsessid. Juht on teatud mõttes ka koolitaja, sest peab tiimiliikmeid toetama ja vajadusel parandama nende teadmisi ja oskusi, kas ise või väliskoolitajate abil.

Vabal ajal meeldib Kristjanile tegeleda enesetäiendamise, suvekodu ja perega. Lisaks tegeleb ta teadlikult oma mõtete korrastamisega läbi füüsilise koormuse. Tihti võib teda leida metsateel jalgrattaga, jooksuringil või suuskadel.

Kenya Chief Happiness Officer
Kenya on meie kõige armsam tiimiliige, olles töötanud SMARTFUL Growth’is päris algusest peale.
Loe rohkem
 

Chief Happiness Officerina on Kenya peamiseks ülesandeks panustada meeldiva tööatmosfääri loomisesse, hoides sealjuures nii klientide kui ka kolleegide moraali kõrgel.

Kenya on omandanud hariduse Koerte Akadeemias ning spetsialiseerub stressijuhtimisele.

Talle meeldib viia kolleegide seas läbi regulaarseid tervisekontrolle (kontroll hõlmab endas jalgade lakkumist) ning kutsuda inimesi endaga mängima.

Kenya sõbralikkus, soojus ja lihtsus teevad temast nii rõõmsa seltsilise kui ka vahva Chief Happiness Officeri.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg