Sinu talendi partnerid on..

Helen Pärli SMARTFUL Growth asutaja, sertifitseeritud koolitaja, coach & HR professionaal
Helen on väljaõppega koolitaja ja kirglik HR professionaal. Tal on täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistus ning ta on läbinud TalTechis ärinduse bakalaureuse ning personalijuhtimise magistri. Lisaks on Helen sertifitseeritud Executive Coach.
Loe rohkem
 

Helen on üle kaheksa aasta olnud tegev personalijuhtimise valdkonnas ning selle aja jooksul töötanud nii jaekaubanduses kui ka ärikonsultatsiooni valdkonnas. Personalijuhina on Helen saanud kogemuse kõigist HR valdkondadest – strateegia loomisest kuni rakendamiseni. Talle on alati olnud südamelähedane aidata inimestel leida endas peituv võimekus oma soovid ja unistused ellu viia ning olla iseenda parim versioon.

Helen on omandanud NLP Master Practitioner sertifikaadi, et paremini mõista iseenda ja teiste käitumist. NLP ehk neurolingvistiline programmeerimine on täna kiiresti arenev rakenduspsühholoogia suund inimese mõtete, tunnete ja käitumise seoste kaardistamiseks ning seda saab kasutada väga mitmel erineval viisil. NLP abil saab muu hulgas paremini mõista enda uskumusi ja nende tagamaid ning seeläbi aidata iseendas muutusi ellu viia. Helen ei pea ennast NLP eksperdiks, kuid tunneb, et NLP põhitõdede tundmine aitab oma mõttemustreid muuta ning aitab paremini mõista, miks me midagi usume või teeme. Ja kuna meie uskumused ja tõekspidamised mõjutavad meie tegemisi igas elu valdkonnas, siis peitud NLP mõistmisest palju väärtuslikku.

Lisaks enda sisemiste uskumuste mõistmisele on oluline teada ka enda loomupärast käitumisstiili ning osata seda vastavalt olukorrale ja teistele efektiivsema koostöö eesmärgil adapteerida. Seetõttu on Helen omandanud ka rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja sertifikaadi, et aidata inimestel paremini mõista ennast ja teisi ning leida viise efektiivsemaks koostööks.

Et osata oma teadmisi ja mõtteid professionaalselt edasi anda, on Helen läbinud 160-tunnise Eesti kutsestandardi kompetentsidele vastava täiskasvanute koolitaja koolituse ning läbinud koolitaja koolitusi ka oma varasema personalijuhi rolli raames.

Helen usub siiralt, et igas inimeses on peidus väga palju potentsiaali, mis ootab realiseerimist.

Ly Kivikas Suhtlemistreener, koolitaja & coach
Lyl on bakalaureus õigusteaduses ning magistrikraad organisatsiooni käitumises. Lisaks erinevad täiendkoolitused psühholoogia, pedagoogika, vaimse tervise hoidmise ning nõustamise valdkondades.
Loe rohkem
 

Töötanud juristina ning personalijuhina. Viimased 10 aastat on ta läbi viinud suhtlemistreeninguid, koolitanud TalTechis üliõpilasnõustajaid, juhendanud enesejuhtimise kursust, viinud läbi suhtlemispsühholoogia loenguid, seminare ja koolitusi ning olnud tegev erinevate hariduslike projektide läbiviimisel.

Suhtlemiskoolitajana usub Ly, et head suhtlemisoskused viivad õnnelikuma ja edukama elu ja suheteni ning loovad organisatsioonis oluliselt mõnusama sisekliima, mis omakorda aitab säilitada töötajate (vaimset) tervist ning tagab paremad töötulemused.

Ta on veendunud, et inimene omandab teadmisi palju paremini kui õppimise protsess on kaasahaarav. Ka uuringud on kinnitanud aktiivõppe efektiivsust võrreldes traditsiooniliste õppemeetoditega. Aktiivõppe tulihingelise pooldajana kasutab ta oma koolitustel erinevaid elemente, mis võimaldavad omandada teadmisi pingevabas õhkkonnas läbi sotsiaalse interaktsiooni olles samas efektiivsemad kui traditsioonilised, loengu vormis, koolitused. Õppeprotsessis aktiivselt osalemine aitab iseenda käitumismustreid teadvustada ja läbi selle oma suhtluspartnereid ja teemat paremini mõista ning omandatud teadmisi tegelikkusega seostada.

Neidi Kompus Life Coach
Neidi on läbinud rahvusvahelise Ericksoni koolkonna The Art and Science of Coaching ning High Performance Team Coaching koolitusprogrammid. Tema missiooniks on aidata inimestel oma potentsiaali maksimaalselt realiseerida.
Loe rohkem
 

Neidi töötas 4,5 aastat kiiresti kasvavas tehnoloogiaettevõttes Wise, kus viimased 2 aastat tegutses koolitusspetsialistina. Tema peamisteks tööülesanneteks olid koolitusvajaduste väljaselgitamine, koolituste läbiviimine ning tulemuste analüüs. Sügav huvi inimese arengu ning võimete avardamise vastu viis ta coaching väljaõppeni ning nüüd on Neidi südameasjaks pakkuda personaalset coaching’ut eraisikutele ja ettevõtetele.

Coachina iseloomustab Neidit professionaalsus, lahendustele orienteeritud mõtteviis ning empaatia. Ta hindab ausust, julgust ja positiivset ellusuhtumist.

Neidi usub, et ettevõtte edukus algab töötajate heaolust. Kui inimene tunneb end töökeskkonnas turvaliselt ning tal on võimalus elutervelt areneda, siis on ta motiveeritud ettevõtte arengusse panustama. Inimestena veedame suure osa oma ajast tööd tehes ning sellepärast on oluline tunda, et töö on inspireeriv, energiat andev ning arendav.

Vabal ajal meeldib Neidile saada uusi kogemusi ning panna ennast proovile. Ta teeb seda läbi reisimise ning kaljuronimise. Näiteks on Neidi suurim saavutus 625-meetrise kaljuseina vallutamine. Tasakaaluks meeldib talle lugeda raamatuid, mediteerida ning veeta aega looduses.

Kristjan Kaskman Sertifitseeritud koolitaja
Kristjan on üle 20 aasta nautinud juhtimise võlusid ja väljakutseid riigiasutuses, avalik-õiguslikus asutuses ja eraettevõtetes ning tegelenud 16 aastat koolitamisega. Talle on tuttav nii tiimi igapäevane juhtimine kui ka organisatsiooni strateegia ning pikaajaliste plaanide koostamine.
Loe rohkem
 

Kristjan on olukorrapõhise juhtimise (Situational Leadership®) sertifitseeritud koolitaja, kes naudib inimestele, kes soovivad püüelda eesmärkide poole, selle võimaluste loomist. Lisaks on ta omandanud ka kaasaegse klassiruumi koolitaja rahvusvahelise sertifikaadi (Modern Classroom Certified Trainer).

Kristjani moto kõlab järgmiselt: „Ei ole olemas ühte ja ainust head juhtimisstiili. Iga juhtimisstiil annab kindlas olukorras parima tulemuse!“

Kristjan usub, et juht on ennekõike võimaluste looja ning suurim tunnustus juhile on tema tiimi edukus ja tiimiliikmete rahulolu. Juhtimine ja koolitamine on lahutamatud protsessid. Juht on teatud mõttes ka koolitaja, sest peab tiimiliikmeid toetama ja vajadusel parandama nende teadmisi ja oskusi, kas ise või väliskoolitajate abil.

Vabal ajal meeldib Kristjanile tegeleda enesetäiendamise, suvekodu ja perega. Lisaks tegeleb ta teadlikult oma mõtete korrastamisega läbi füüsilise koormuse. Tihti võib teda leida metsateel jalgrattaga, jooksuringil või suuskadel.

Mai-Liis Tamm Värbamispartner
Mai-Liis on omandanud Tartu Ülikoolis sotsiaalteaduse bakalaureusekraadi. Talle meeldib väga inimestega tegeleda ja nendega suhelda – selle tõttu on ka värbamine ning üleüldine personalijuhtimise valdkond talle väga südamelähedased.
Loe rohkem
 

Mai-Liis on töötanud varasemalt personalijuhtimise valdkonnas jaekaubanduses, kus ta tegeles nii värbamise, kandidaatide intervjueerimise, lepingute sõlmimisega kui ka uute töötajate onboarding’uga.

Mai-Liis on huvitatud keerukamate ja mitmekülgsemate rollide värbamisest ning seetõttu haldab ta ka meie mitmeid värbamisprojekte algusest lõpuni – alustades suhtlusest kliendiga kuni õige kandidaadi leidmiseni välja.

Enne personalivaldkonnas töötamist on ta gümnaasiumi ajal saanud töökogemusi ka vetelpäästjana, jaekaubanduses klienditeenindajana ning treeningstuudios treenerina. Tegu on väga aktiivse ja mitmekülgse inimesega, kellele meeldib veeta perega koos aega, reisida ning mängida erinevaid pallimänge.

Lisaks eelnevale on Mai-Liis mänginud 12 aastat võrkpalli ning teda võib leida ka kaks korda nädalas tenniseplatsilt. Mai-Liisile meeldib väga oma töö, kuna see võimaldab tal suhelda inimestega ning kohata ka uusi inimesi.

Näeme, et Mai-Liisi head suhtlemisoskused, professionaalsus ning päikseline olek teevad temast suurepärase inimestetundja kui ka värbamispartneri.

Mai-Liis Tarum Värbamispartner
Mai-Liis on omandanud sotsiaalteaduste bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis. Talle meeldib inimestega suhelda ning ennast pidevalt arendada, mistõttu on ta leidnud tee personalijuhtimise valdkonda.
Loe rohkem
 

Varasemalt töötas Mai-Liis Smartfulis kliendisuhete spetsialistina, vastutades müügitegevuste, kodulehe haldamise ja koolituste modereerimise eest.

Värbamise puhul on Mai-Liisile tähtis pakkuda igale kandidaadile head kandideerimise kogemust ning seetõttu haldab ta meie mitmeid värbamisprojekte algusest lõpuni – alustades suhtlusest kliendiga kuni õige kandidaadi leidmiseni välja.

Enne personalivaldkonna avastamist töötas ta neli aastat klienditeeninduse valdkonnas, käies läbi mitmed nimekad firmad ning kohtudes erinevat tüüpi inimestega. Oma praktikate jooksul on Mai-Liis korraldanud mitmeid projekte ning andnud oma panuse ka Smartful Growth arengusse.

Tegu on väga mitmekülgse inimesega. Oma vabal ajal meeldib Mai-Liisile käia jõusaalis ja liikuda palju looduses. Teda paelub nii aiandus kui ka ettevõtlus ning varasemalt tegeles Mai-Liis mitu aastat ka laulmisega.

Mai-Liisi suur süda, töökus ja aktiivsus teevad temast nii suurepärase meeskonnamängija kui ka värbamispartneri.

Marili Ivask Värbamispartner
Marili on koolitatud värbamispartner, olles läbinud IT Talent Estonia praktilise modernse värbamise kursuse. Tänaseks on Marili töötanud personalivaldkonnas mitu aastat ning tunneb oma tööd läbi ja lõhki.
Loe rohkem
 

Marili on uudishimulik ja teda paeluvad väljakutsed. Oma suhtluses meeldib talle olla lihtne ja otsekohene, kuid seda sõbralikul ja hoolival viisil.

Värbamise puhul on Marili jaoks oluline viia õiged inimesed ja ettevõtted omavahel kokku ning seetõttu haldab ta meie mitmeid värbamisprojekte algusest lõpuni – alustades suhtlusest kliendiga kuni õige kandidaadi leidmiseni välja.

Enne personalivaldkonda tööle asumist töötas Marili toitlustusvaldkonnas professionaalse kondiitrina. Marili armastab kokata, kuid lisaks sellele on tal veel teisigi põnevaid hobisid.

Üheks Marili hobiks on lühilugude kirjutamine, mille loomist naudib ta eriti hetkedel, mil kodus on rahulikum hetk. Enda mõtete kirjapanek ja ideede edasi arendamine on tema jaoks põnev ning eriti paelub teda paranormaalsete teemade üle arutlemine. Peale sahtlisse kirjutamise meeldib talle ka mängida arvutimänge.

Marili sõbralikkus, professionaalsus ning mitmekülgsus teevad temast nii suurepärase suhtleja kui ka värbamisparteri.

Ilja Džalilov Värbamispartner & müügispetsialist
Ilja on meie noor pealehakkajast värbaja ning müügispetsialist, kes toimetab nii Smartfuli partnerlussuhetega kui ka aitab kaasa erinevate värbamisprojektide läbiviimisel.
Loe rohkem
 

Ilja on lõpetanud Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi ning töötanud varsti juba peaaegu aasta aega HR valdkonnas. Ta on elanud väga värvikirevat elu, olles töötanud erinevatel ametitel alates klienditeenindusest kuni turundamiseni.

Värbamise puhul paelub teda võimalus teha oma tööga teistele head. Aidates inimestel sobivaid töökohti leida, tunneb Ilja ennast kui päästja, kes keerulistel hetkedel jõu ja nõuga appi tõttab. Müügi puhul meeldib talle jällegi võimalus esitada endale väljakutseid ning asetada ennast seeläbi mugavustsoonist välja.

Hobina sõidab Ilja BMX ratast ning osaleb sellega ka võistlustel. Lisaks meeldib talle vabal ajal jalutada, reisida ning sõpradega aega veeta.

Ilja sõbralikkus, empaatilisus ning hea huumorisoon teevad temast nii suurepärase müügispetsialisti kui ka värbamisparteri.

Kai Li Keller Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
Kai Li on meie turundus- ja kommunikatsioonispetsialist, kes tegeleb igapäevaselt Smartfuli sotsiaalmeedia platvormide haldamisega ning aitab kaasa brändi kuvandi loomisele.
Loe rohkem
 

Hetkel on Kai Li omandamas oma bakalaureusekraadi õppides Tallinna Tehnikaülikoolis Ärinduse õppekaval, spetsialiseerumisega turundusele. Lisaks põhitööle aitab ta vabatahtlikuna ka mitme teise ettevõtte sotsiaalmeedia kontosid hallata ning on erinevate projektide raames TalTech Majandusteaduskonna Üliõpilaskogule abiks.

Kai Lile meeldib oma tegutsemistes olla loov ja uusi lähenemisi katsetav, mistõttu on just turundus see, mis paneb tema südame kiiremini põksuma.

Vabal ajal meeldib talle käia trennis ning veeta oma aega looduses. Lisaks sellele laulab Kai Li ka Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilises Naiskooris ning tegeleb investeerimisega.

Kenya Chief Happiness Officer
Kenya on meie kõige armsam tiimiliige, olles töötanud SMARTFUL Growth’is päris algusest peale.
Loe rohkem
 

Chief Happiness Officerina on Kenya peamiseks ülesandeks panustada meeldiva tööatmosfääri loomisesse, hoides sealjuures nii klientide kui ka kolleegide moraali kõrgel.

Kenya on omandanud hariduse Koerte Akadeemias ning spetsialiseerub stressijuhtimisele.

Talle meeldib viia kolleegide seas läbi regulaarseid tervisekontrolle (kontroll hõlmab endas jalgade lakkumist) ning kutsuda inimesi endaga mängima.

Kenya sõbralikkus, soojus ja lihtsus teevad temast nii rõõmsa seltsilise kui ka vahva Chief Happiness Officeri.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!