Coaching

Kui sa tunned, et sinu isiklikus või ametialases arengus on midagi puudu, tahaksid kasvada ja areneda, siis on coach abiks. Coaching on abiks nii väljakutsete lahendamisel, edasise suuna leidmisel kui ka positiivsuse võimendamisel.

Coaching aitab avada sinu tõelise potentsiaali!

Coaching on inspireeriv ja praktiline viis toetada nii inimese isiklikku kui ka ametialast arengut ning toimetulekut muutustega. Coaching’u metoodika ja tehnikad toetuvad mõtteviisile, et inimene ise tajub, mis on tema elus ja töös ettetulevate takistuste lahendamiseks vajalik. Sageli on lahendused ilmselged, kuid inimesel ei pruugi olla oskust neid märgata. Sellistes olukordades on abiks coaching, kus coach’i roll on aidata kliendil eri tehnikate abil neid lahendusi märgata ning inspireerida teda tegutsema.

Coach julgustab sind avastama enda professionaalset ja isiklikku potentsiaali ning seda ka maksimaalselt rakendama. Oluline on jõuda protsessis konkreetsete tegevuskavadeni, mis aitavad püstitatud eesmärke ellu viia.

Miks on coaching vajalik?

Tänu coachingule töötad sa tulemuslikumalt ja produktiivsemalt.
Tuginedes uuringule, leidis 63% ettevõtetest, kes pakkusid oma töötajatele coachingut, et nad teenisid selle tõttu paremat tulu ning nende sissetulek kasvas võrreldes nende konkurentidega rohkem.

Coaching on hea meetod oma eesmärkide seadmiseks ja saavutamiseks, aidates sul jõuda vastuste ja lahendusteni, mis on tegelikult sinu sees peidus. Coachaitab sul leida ja sulle peegeldada sind takistavaid mõtte- ja käitumismustreid ning toetab sind lahenduste leidmisel ja muudatuste ellu viimisel.

Coachingu eelduseks on usalduslik suhe, mis võimaldab leida vastuseid ka delikaatsematele küsimustele.

Coaching annab juhtidele ja töötajatele juurde sisemist motivatsiooni, et edasi liikuda, avastada ja proovida uusi asju.
Gallupi uuringu põhjal ei näe 86% töötajatest oma tööandjat inspireerivana. Coaching aitab seda muuta.

Coaching aitab sul saada eneseteadlikumaks – avastada enda tugevusi ja arengukohti. Lisaks aitab coaching sul endale antud lubadustega järje peal püsida ja samm sammult oma eesmärkide poole liikuda.

Milliste teemadega saab coaching aidata?

Karjäärimuutus ja oma kutsumuse leidmine
Professionaalid, kes tunnevad praeguse töökorralduse osas rahulolematust ja/või tahavad teha karjääris muutust. Aitan mõista oma tugevusi, väärtuseid ja oskuseid ning panna paika plaani, kuidas muutus ellu viia.

Läbipõlemise ennetamine ja sellega toime tulemine
Professionaalid, kes tööstressi tagajärjel tunnevad, et hakkavad või on juba läbi põlenud. Aitan paika panna stressijuhtimise tehnikad ning luua tasakaalu töö ja isikliku elu vahel.

Uus tase ettevõtjana
Mikroettevõtjad, kes on jooksnud omadega ummikusse. Aitan neil tuvastada ettevõtte arengut blokeerivaid takistusi ja leida võimalusi ettevõtte kasumlikkuse suurendamiseks.

Võta julgelt ühendust!

Smartful coaching teenus ei ole mõeldud ainult tippjuhtidele, vaid sobib kõikidele, kes soovivad ennast arendada nii töö- kui ka eraelus. Coachi juurde ei pea alati pöörduma suure murega, vaid ka siis kui soovid selgust iseendas või iseenda eesmärkides. Coach on abiks nii väljakutsete lahendamisel, edasise suuna leidmisel kui ka positiivsuse võimendamisel.

Coachingu läbimise järel:

  • hindad ja kasutad oma tugevusi oskuslikumalt
  • oskad enda professionaalset ja isiklikku potentsiaali maksimaalselt rakendada
  • jõuad endas selgusele ning oled seeläbi sisemiselt motiveeritud
  • liigud teadlikult ja kindlalt oma eesmärkide suunas

 

Kui sa tunned, et sinu isiklikus või ametialases arengus on midagi puudu, tahaksid kasvada ja areneda, siis on coach abiks.

Coach on abiks nii väljakutsete lahendamisel, edasise suuna leidmisel kui ka positiivsuse võimendamisel.

Coaching viiakse läbi lähtuvalt kliendi täpsemast vajadusest. Coaching viiakse läbi programmina, mis koosneb vähemalt kuuest sessioonist.
Kuna eduka coachingu eelduseks on coachi ja coachee vaheline klapp ja usalduslik suhe, siis enne koostöö alustamist korraldame ka “keemia testimise” kohtumise, et lähemalt tutvuda ning edasise koostöö osas vastastikused ootused läbi arutada.

Helle Gern

Interim Agentuur
Koolitusvaldkonna juht

Ly suudab väga kiiresti luua usaldusväärse õhkkonna, mis on coachingu alustala ning Ly on valmis eksperimenteerima, mis teeb coachingu kogu protsessi keskmisest teadlikumale kliendile nauditavaks teekonnaks.

Mirjam Kivistik

Wise
Rahapesu tõkestamise spetsialist

Olen Neidiga läbi teinud mitmeid seansse ning võin julgelt öelda, et iga seanss on olnud kasulik ja silmi avav. Neidi on coachina väga soe ja toetav ning temaga erinevaid teemasid läbi arutades olen alati jõudnud uute teadmisteni enda osas. Neidi oskab küsida õigeid küsimusi ning viia läbi põnevaid harjutusi, et inimene jõuaks kontakti oma alateadvuse ja sisetundega. See ongi coachingu võlu – vastusteni jõuad alati ikka sina ise ning coach on sinu abiliseks, et selleni jõuda. Olen coachingus tegelenud mitmete enesearengu teemadega ning tunnen, et Neidiga läbi viidud seansid on mind muutnud teadlikumaks ja julgemaks erinevates elu aspektides. Seega soovitan coachingut kõigile, kes soovivad areneda ning viia oma elu uuele tasandile.

Betty-Maria Märk

EMITA
Koolitaja

Koostöö alguses olin oma aja planeerimise ja kohustustega kimpus. Nüüdseks olen jõudnud enda keskmesse ning arusaamani, et minu väärtuslikkus ei ole mõõdetav selle järgi, kui palju ülesandeid ma täna oma to do-listist ära olen teinud. Lisaks mõistsin, et enda teenuse müük võib tulla läbi kerguse, kui teen seda südame, mitte ego tasandil.Neidi lõi turvalise olemise, esitas edasiviivaid küsimusi ja peegeldas oluliseid mõtteid.  See kõik aitaski jõuda sügava taipamiseni.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg