“Kuidas koostada otsitava kandidaadi profiil ja leida sihtotsingut toetavad märksõnad?”

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:6 akadeemilist tundi (9:00-13:30), koolitus toimub 19. novembril
Sihtgrupp:Värbajad ning värbavad juhid

Selleks, et värbamisse pandud aeg ja energia ennast ära tasuks, on oluline mõista otsitava kandidaadi profiili – keda me päriselt vajame? Kui suudad kohe värbamisprotsessi alguses otsitava profiili võimalikult täpselt kaardistada, siis jääb kandidaatidele professionaalsem mulje, sul on kergem hinnata kandidaatide sobivust ning kogu protsess on kiirem, sest saad juba esimesel korral tuua värbavale juhile sobivad kandidaadid valikusse. 

Tihti taandub sihtotsingu tulemuslikkus sellele, kui osavalt suudab värbaja erinevate märksõnade abil potentsiaalsed kandidaadid sotsiaalmeediast või andmebaasidest üles leida. Tunned, et sihtotsingu üks keerulisemaid osasid on õigete märksõnade leidmine? Kui imestad, et millised on need võlusõnad, millega konkurendid soovitud talendid üles leiavad, siis on antud koolitus just sulle.

Koolitusel saad vastuse küsimustele:

 • Koostöö värbaja ja juhi vahel profiili kaardistamisel – kuidas seada realistlikke ootusi?
 • Kuidas mõjutab hästi koostatud profiil värbamise tulemuslikkust?
 • Mida profiili kaardistamisel katta ehk millist sisendit on edukaks värbamiseks vaja?
 • Miks on märksõnade loogika edukaks sihtotsinguks üldse oluline?
 • Milliste tööriistade abil laiendada oma märksõnade listi selliselt, et õigete märksõnade abil jõuda tõesti soovitud kandidaatideni? 

Koolituse läbinuna oskad edukamalt värvata, sest omad teadmisi ja oskusi otsitava kandidaadi profiili põhjalikust kaardistamisest ja valideerimisest ning oskad leida sihtotsingu jaoks efektiivsemaid otsingusõnu.

Koolitusampsude hind

Ühe mooduli hind on 199 eurot (+ KM). 

Ostes korraga neli moodulit, on hind kokku 699 eurot (+ KM). 

Kogu värbamisakadeemia ehk kaheksa mooduli hind tervikuna ostes on  1250 eurot (+ KM)

Registreeru värbamisakadeemiasse! 

Koolitusampsudes osalejate arv on piiratud, seega registreeru kohe ja kindlusta endale koht soovitud koolitusel! 

Värbamisakadeemia

  Koolitustel osalemise eelduseks on eelnev arve tasumine. Koolitused toimuvad Zoomis, täpsemat ligipääsu infot jagame koolitusele registreerunutega. 

  Koolitused toimuvad eesti keeles.
  PS! Soovi korral saab kõiki koolitusampse tellida ka sisekoolitusena ja inglise keeles.

  Värbamisakadeemia teemade valik on ajas täienev – kui sa ei leidnud siit valikust enda soovitud koolitust, siis anna meile sellest julgelt märku ja leiame lahenduse.

  Tutvu ka õppekorralduse alustega.

  ÕPPEKAVA

  Õppekavarühm: Juhtimise ja halduse õppekavarühm

  Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on võetud aluseks avalikud materjalid, millele ka õppetöö käigus viidatakse.

  Eesmärk: Värbamisakadeemia eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused edukaks talentide värbamiseks olenemata sellest, kas värbamist viiakse läbi klassikalise avaliku konkursina või proaktiivse sihtotsinguna.

  Õpiväljundid ehk värbamisakadeemia tervikuna läbides osaleja:

  • oskab disainida enda ettevõtte vajadustest lähtuv värbamisprotsess, mis on efektiivne ja kandidaadikogemust toetav;
  • teab kuidas planeerida realistliku värbamisprotsessi ajaraami, seada tähtaegasid ning värbamisprotsessi vältel aega juhtida;
  • mõistab sihtotsingu ja sourcing’u olemust;
  • teab milliseid kanaleid ja tööriistu kasutada, et tuua värbamisprotsessi rohkem sobilikke kandidaate, kelle seast valikut teha;
  • omab teadmisi otsitava kandidaadi profiili põhjalikust kaardistamisest ja valideerimisest;
  • oskab leida sihtotsingu jaoks efektiivsemaid otsingusõnu;
  • omad teadmisi AI kasutamise võimalustest värbamisprotsessis;
  • teab kuidas AI enda jaoks värbamisprotsessis tööle panna;
  • teab kuidas muutunud värbamismaastikul viia läbi tulemuslikke töövestlusi, pakkudes seejuures positiivset kandidaadikogemust;
  • teab kuidas teha teadlikumat lõppvalikut võimalike kandidaatide seast;
  • oskab ka keerulistes olukordades kandidaatidele sisukat tagasisidet anda;
  • oskab enda persoonibrändi luua ja seda enda jaoks tööle panna;
  • mõistab tööandja brändi olulisust;
  • teab kuidas brändisaadikuid aktiveerida;
  • teab, milliseid andmeid on oluline värbamise tulemuslikkuse mõõtmiseks koguda ning kuidas kogutud andmeid värbamisanalüütikas kasutada.

  Sihtgrupp: värbajatele ja personalijuhtidele, kes soovivad värbamises efektiivsemad olla, ning värbavatele juhtidele, kes soovivad oma tiimi parimatest parimaid talente värvata

  Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B2 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

  Õppetöö maht: Iga mooduli maht on varieeruvalt teemast 4 kuni 6 akadeemilist tundi ning värbamisakadeemia kogumaht on 33 akadeemilist tundi.

  Õppe ehk koolituse sisu:

  • Moodul 1: “Efektiivse värbamisprotsessi disain ning tõhus ajajuhtimine värbamises”
  • Moodul 2: “Sihtotsingu ja sourcing’u baasteadmised – mida jälgida, et sihtotsing oleks tulemuslik?”
  • Moodul 3: “Kuidas koostada otsitava kandidaadi profiil ja leida sihtotsingut toetavad märksõnad?”
  • Moodul 4: “AI ehk tehisintellekti kasutamine värbamise lihtsustamiseks”
  • Moodul 5: “Kuidas tulemuslikke töövestlusi läbi viia ja valida sobiv kandidaat?”
  • Moodul 6: “Kandidaatidele sisuka tagasiside andmine – ka keerukates olukordades”
  • Moodul 7: “Kuidas LinkedInis persoonibrändi arendada ja aktiveerida brändi saadikuid?”
  • Moodul 8: “Värbmisanalüütika – kuidas mõõta värbamise tulemuslikkust?”

  Õppemeetodid värbamisakadeemia vältel: kaasavad miniloengud, grupi arutelud, paaristööd juhtumite analüüsid, praktilised harjutused

  Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub veebikeskkonnas, mis on sobilik valitud õppemeetodite praktiseerimiseks. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. 

  Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires. 

  Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 8 inimest.

  Õppematerjalid:

  • koolitaja koostatud materjalid;
  • koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt.

  Lõpetamise tingimused:

  • hindamise eelduseks on osavõtt 100% auditoorsest õppest;
  • õppija läbib hindamismeetodid.

  Hindamismeetodid:

  • enesereflektsioon;
  • iga mooduli praktilise harjutuse läbimine.

  Hindamiskriteeriumid:

  • On läbinud ja omandanud vastava mooduli teadmised ja oskused (lähtuvalt õpiväljundites kirjeldatule).

  Väljastatavad dokumendid:

  • Tunnistus väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud.
  • Tõend väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud.

  Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

  • vähemalt 10-aastane praktiline värbamise ja sihtotsingu kogemus
  • koolitaja koolitus läbitud ja/või täiskasvanute koolitaja sertifikaat
  • eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

  Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

  Tutvu ka õppekorralduse alustega.

  Sandra Neemrand Värbamisakadeemia osaleja Personalispetsialist

  Värbamisakadeemia 6. moodul “Kuidas tulemuslikke ja kandidaadikogemust toetavaid töövestlusi läbi viia?” oli üks parimaid koolitusi, kus osalesin. Sain praktilisi nippe, mis küsimusi vestlusel küsida ning kuidas neid paremini sõnastada.

  Julia Bets SOL Baltics OÜ Värbamispartner

  Sain sisuka tagasiside andmise koolituselt suurepäraseid näpunäiteid. Helen jagas erinevaid meetodeid ja elulisi näiteid, mis praktikas kasuks tulevad. Lisaks kulges koolitus õiges tempos ning tekkis väärtuslik diskussioon ja arutelu.

  Elerin Aarma Tallinna Lennujaam AS Personaliassistent

  Sisuka tagasiside andmise koolitusel käsitletud tehnikad tulevad kindlasti töös kasuks. Jäin koolitusega väga rahule.

  Piret Potisepp Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Teenuste direktor

  Helen on professionaalne koolitaja, kellega koostöö oli väga sujuv. Lisaks oli tal olemas valmisolek algselt koolitusruumi planeeritud koolitus veebiseminari läbi viia. Oma valdkonda teab ja tunneb ta läbi ja lõhki. Mis veelgi tähtsam – Helen oskab seda lihtsalt ja meeldejäävalt osalejatega jagada.

  Mariett Mardim Rimi Eesti Food AS Arengupartner

  Soovisime oma teadmisi värskendada sisekoolitamise teemadel ning meile meeldis Smartfuli koolitus väga. Pidasime väärtuslikuks praktilisi ülesandeid ja arutelusid. Osalejad tõid välja, et koolitaja suutis iga hetke põnevana hoida.

  Jane Pannel Leibur AS Personalijuht

  Kutsusime Heleni appi oma LinkedIn’i alaseid teadmisi täiendama. Jäime koolitusega väga rahule ning saime palju kasulikke nõuandeid, kuidas profiile korrastada ja LinkedIn’is silma paista. Helen on väga hea koolitaja ning tõeline professionaal, kes oskab lihtsalt ja arusaadavalt mõnetunnise koolitusega kõik olulise edasi anda. Tänan suurepärase koolituse eest ning soovitan julgelt ka teistele!

  Sandra Neemrand Personalispetsialist

  Sain Värbamisakadeemia 3. moodulis palju vajalikke teadmisi, kuidas leida sihtotsingu jaoks õigeid märksõnu ja kuidas kasutada ChatGPT-d sihtotsingu tööriistana.

  Broneeri aeg konsultatsiooniks!

  Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

  Broneeri aeg