6 nõuannet, kuidas oma häid töötajaid hoida

Täna, 5. märtsil 2021, on töötajate väärtustamise päev!

See on ühtlasi ka ideaalne päev mõtlemaks sellele, kas ja millise panuse oled sina juhina andnud, et su töötajad ennast hästi ning väärtustatuna tunneks.

Tõsi on see, et töötajate väärtustamine ja tunnustamine pole lihtsalt tore tegevus – see on oluline oma meeskonna hoidmiseks ja maksimeerimiseks. Uuringu tulemused kinnitavad, et töötajad, kes tunnevad end hinnatuna ja väärtustatuna, töötavad rohkem, on produktiivsemad ja jäävad pikemaks ajaks ettevõttesse. McKinsey poolt läbi viidud ülemaailmsest uuringust selgus, et juhtide kiitus on 67% töötajatest number üks motivaatoriks. Seega piisab alustuseks ka juba väikestest tegudest, et töötajad tunneksid ennast väärtuslikumana!

Jagame sinuga 6 nõuannet, kuidas oma töötajaid hoida ja väärtustada.

1. Usalda oma töötajaid

Kui juht näitab töötajatele välja omapoolset usaldust, siis see tekitab ka töötajates aina rohkem motivatsiooni iseseisvalt pingutada ja ühise eesmärgi nimel töötada. Liigne töötajate kontrollimine ja ülemäärane aruandlus pigem trotsib ja demotiveerib töötajaid.

Sea oma värbamisprotsessid üles nii, et värbad tõesti parimaid talente ning usalda neid nende tööülesannetes. Anna töötajale vabadust leida sobivaim lahendus ja ise eesmärgini jõuda.

2. Ole töötajatele väärtuspakkumise koostamisel loov

Vaadates ettevõtete motivatsioonipakette ja töötaja väärtuspakkumisi, siis on näha, et suuresti on pakutavad hüved väga sarnased. Julgustame töötajatele hüvede pakkumisel olla avatud ka ebatraditsioonilistele lahendustele.

Näiteks start-up maailmast on saanud hoo sisse erinevate meelelahustuslike mängude toomine kontorisse. Olgu selleks siis ping-pongi laud, arvutimängu nurk või erinevad lauamängud. See on suurepärane loominguline viis töötajate paremaks kaasamiseks ja nende väärtustamiseks, andes neile vabadust oma töö- ja puhkeaja üle ise otsustada ning endale sobival hetkel paus teha ja mõtted mujale saada. Lisaks on sellised meeskonna- või paarismängud väga hea võimalus töötajate omavahelise tutvuse süvendamiseks. See aga omakorda mõjutab töötaja kuuluvustunnet.

3. Tunnusta ja kiida töötajat

Töötajate kiitmine annab juurde motivatsiooni ning annab ka märku, et tema panus ettevõtte edusse on oluline, seda märgatakse ja väärtustatakse. Liiga tihti leitakse aega vaid negatiivse tagasiside jaoks ehk selleks, et tuua välja töötaja vead ja arengukohad. Just see tekitab töötajates kartuse tagasiside ees. Tegelikkuses peaks tagasiside koosnema nii positiivsest kui ka negatiivsest tagasisidest.

Positiivne tagasiside tähendab ettevõtte jaoks sobiliku ja eesmärke toetava käitumise märkamist ja tunnustamist. Sedasi kinnistub töötajale õige käitumismuster ning kasvab tema motivatsioon ka tulevikus samamoodi käituda.

Negatiivne tagasiside tähendab vigadele tähelepanu toomist ning arengukohtadele viitamist. Tihti soovitatakse tagasisidest rääkides vältida väljendit “negatiivne tagasiside”, sest see viitab automaatselt millelegi halvale. Samas on võimalikele arengukohtadele viitamine oluline, sest vastasel juhul ei pruugi töötaja ise teada, et konkreetset tööülesannet tuleks kuidagi teisiti täita. Arengukohtadele viitamine loob aluse arenguks ja käitumise muutuseks.

Soovitame tagasiside puhul panna rõhu positiivsele tagasisidele, et muuta töötajate tunnetust tagasiside osas – tagasiside ei ole midagi halba ja hullu. Võid oma ettevõttes kokku leppida näiteks 2:1 korra ehk iga arengule suunatud ehk “negatiivse tagasiside” kohta tuleb välja tuua ka kaks positiivset käitumismustrit ehk kiita selle eest, mida juba praegu hästi tehakse.

4. Paku töötajale tuge töö- ja eraelu tasakaalu loomisel

Juht saab töötajaid väärtustada ka läbi paindliku tööaja ja kaugtöö võimaldamise. Kui töö iseloom võimaldab pakkuda paindlikumat tööaega ning kaugtöö tegemise võimalust, siis tuleks seda tõsiselt kaaluda. Väga paljude töötajate jaoks on just paindlikkus oluline selleks, et saavutada võimalikult hea tasakaal oma töö- ja eraelu vahel.

Kaugtöö tegemine on tänasel päeval küll suures osas sunniviisiline kuid olukorra paranedes on mõistlik koos oma töötajatega läbi arutada kaugtöö poliitika. Kas, kellele ja millistel tingimustel on kaugtöö lubatud? Kuidas saab tööandja kaugtöö tegemisel omalt poolt tuge pakkuda? Kas kaugtöö tegemiseks on kõik protsessid vastavalt mugandatud ja kas töötajatel on kõik vajalikud vahendid olemas, et kaugtöö saaks olla efektiivne?

Pakkudes töötajatele tuge töö- ja eraelu tasakaalu leidmisel, näitad, et hoolid töötaja elust kui tervikust, mitte ainult tema tööl veedetud ajast. Kui töötaja tunneb oma elus tasakaalu, siis on ta ka tööl efektiivsem ja pühendunum.

5. Kaasa töötajaid ja loo arengut soodustav keskkond

Kuula töötajate poolseid arvamusi ja ideid. Loo neile keskkond, kus nad julgevad omapoolseid ettepanekuid välja öelda. Töötajal võib olla selge nägemus ja konkreetsed soovitused, kuidas oleks võimalik tööd paremini teha. Kuid kui tippjuhid ei võta töötajaid kuulda, siis nad võivad ilma jääda paljudest ideedest, mis oleksid tegelikkuses palju tõhusamad ja tulemuslikumad, kui need, milleni nad ise on jõudnud. Lisaks võib töötajaid mitte kaasates tugevalt kahjustada nende motivatsiooni ning soovi ettevõtte sees areneda. See toob kaasa riski, et ettevõttele vajalik talent läheb mõne teise tööandja juurest otsima seda, millest ta sinu ettevõttes puudust tunneb.

6. Investeeri oma töötajate elukestvasse arengusse

Selgitage välja oma töötajate karjäärieesmärgid ning tehke kindlaks, milliseid samme on nendeni jõudmiseks vaja teha. Milliste sammudega saate omalt poolt abiks olla? Milliseid investeeringuid oled valmis oma töötaja arendamiseks tegema? Koosta konkreetne koolituskava ning kooskõlasta see töötajaga. Töötaja silmis olulised ja tema eesmärke toetavad koolitused aitavad tõsta motiveeritust ja tunda, et töötaja eesmärkidest ja soovidest hoolitakse. Samas on kasu sees ka tööandjal, sest töötaja teadmised, oskused ja hoiakud arenevad ning seeläbi kasvab ka tulemuslikkus.

Loe rohkem meie teenuste kohta siit!

Veel põnevat lugemist

Vaata kõiki

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg