Coachingust läbi ja lõhki

Maailm on muutunud ja ühiskond esitab üha uusi väljakutseid – et selles vaimselt terveks jääda ja arenguvõimeline olla, on vaja tegeleda järjepidevalt enesearenguga. Coaching on üks sellistest trendidest, mis viimastel aastatel Eestis tasapisi populaarsust koguma hakanud. Artiklis jagavad kolm Smartfuli coach’i oma arvamust ja vastavad mõnele laiemalt levinud küsimusele seoses coaching’uga.

Mis on coaching?

HR professional, koolitaja ja coach Helen Pärli on selle sõnastanud järgmiselt: “Coaching on töö iseendaga läbi selle, et sul on seal teel keegi kaasas, kes toetab ja julgustab.” 

Coaching on justkui meetod enesearenguks. See on viis, mis aitab inimesel saada teadlikuks enda vajadustest ja soovidest. Aitab näha asju erineva nurga alt, luua süsteemsust ning seada paika sammud soovitud eesmärkide saavutamiseks. 

Tihtipeale me ei mõtle, mis on meie jaoks elus päriselt oluline. Coach on keegi, kes küsib küsimusi hinnanguvabas keskkonnas eesmärgiga tuua inimese seest välja tema tegelikud soovid ja potentsiaali. On oluline mõista, et coach’i ülesanne pole kunagi anda vastuseid sinu probleemidele. Coaching’us tehakse coach’iga koos läbi erinevaid harjutusi, mis aitavad inimesel ennast leida ja seejärel ise endale sobivatele lahendustele tulla.

 

Coaching’u käigus saab inimene kogemuse, et ma saan ise hakkama. See kasvatab enesekindlust ja usku iseendasse.” –
Neidi Kompus, life coach

Missugust coaching’ut on olemas ja kas coaching sessioon näeb alati ühesugune välja?

Nii nagu on Eestis palju coach’e, on ka erinevaid coaching’u koolkondi ja nišše. Suhtlustreener, koolitaja ja coach Ly Kivikas leiab, et coach’ida saab põhimõtteliselt kõiki valdkondi, alates karjäärist kuni suhete ja vaimse terviseni. Life coaching ja business coaching on tänapäeval kaks peamiselt levinud suunda. Coach saab olla abiks kõigile, kelle eesmärk on isiklik areng. Samuti saab coach’ida meeskondi ja läbi viia group coaching’ut, kus grupi sünergia toetab iga osaleja arengut.

Kui korraks mõelda nüüd sellele, et kuidas teada, milline valdkond on sulle kõige sobilikum, siis on üldjuhul nii, et kuigi eri valdkondadele spetsialiseerunud coach’e on palju, siis tegelikult on inimene ikkagi tervik ja seetõttu ükskõik kuhu coach’i juurde minna mõjutab see sind lõpuks ka teistes valdkondades. 

Coaching’u raam on tavaliselt paigas. Struktuur sobib kõigile ja on teaduslikult välja töötatud selle põhjal, kuidas inimese aju informatsiooni protsessib. Tehnikaid ja meetodeid, mida kasutada on väga erinevaid. Iga coach’i “käekiri” on erinev. Tõenäoliselt on igal coach’il ka oma lemmiktehnikad. Kõige olulisem on leida ja sõnastada kliendi eesmärk ning selle poole teele asuda – kuidas soovitud tulemuseni jõutakse on iga coach’i käekirjast sõltuv. Seetõttu ei saa ka öelda, et sessioon alati ühesugusena püsib.

“Mõni kasutab rohkem praktilisi asju ja teine loovaid lähenemisi. Coaching’u meetodite valiku puhul pole kindlat õiget või vale” – Helen Pärli

Mis vahe on coaching’ul ja teraapial ning kas üks võib asendada teist?

Üleminek teraapiast coaching’usse on hägune. Mõlema puhul kestab protsess mitu kuud ning mõte ise on inimesele toeks olla. Ent siiski pole tegemist üksteist asendavate kuivõrd pigem täiendavate võimalustega.

Kui coaching on suunatud tulevikule, lahendustele ja praktilistele tegevustele tuleviku eesmärkide saavutamiseks, siis teraapia keskendub minevikus juhtunud sündmustele, traumadele ja nende lahendamisele. Võib juhtuda, et kliendil on minevikus kogetud sündmus, mis vajab teraapias tegelemist, selleks, et ta suudaks edasi minna. Samas on võimalus, et inimene vajab edasiminekuks lihtsalt selgust iseendas ja teraapiat ei vajagi. Siinkohal on coach’i vastutus kliendi vajadusi mõista ja vahet teha, millist abi ta tegelikult vajab.

Coaching aitab inimesel oma pimenurkasid märgata ja olla teadlikum, miks ma käitun ja olen nii nagu ma olen ja kuidas siis ennast teades liikuda tahetud eesmärkide poole. Selleks, et oma vajadusi paremini mõista, võid küsida endalt, kas mu lahendust vajav probleem on suunatud rohkem tulevikku või hõlmab mineviku lahendamist? Tähtis on mõista, et kuskilt läheb piir. Coach ei ole võlur!

Coaching saab olla kindlasti abiks terapeudi/psühholoogi järjekorras ootamisel. Kas ainult coaching’ust piisab – see on väga individuaalne ja selgub kohtumise käigus.” – Ly Kivikas

Miks esmane kohtumine coaching’us on tasuta?

Tundub, nagu müügitrikk, aga tegelikult on põhjused palju sügavamad. Esimene kohtumine on tihti tasuta, et toimuks omavaheline nii öelda “chemistry check”. Coaching’us on kliendi ja coach’i vaheline klappimine väga oluline. Coach’i ja kliendi vaheline suhe on partnerlussuhe, kus coach’i roll on aidata kliendil leida oma potentsiaal ning toetada, julgustada, inspireerida muutuste elluviimisel. On oluline, et tekiks usaldus ja mõlemad osapooled tunneksid ennast koostöös mugavalt. Sinu jaoks on see ajaraisk, kui sa ei suuda ennast kohtumise käigus avada. Olgu ka siinkohal öeldud, et see on täiesti okei kui klappi ei teki – tõenäoliselt sobib sulle keegi teine. Tihti need, kes ütlevad, et coaching ei sobinud lähtuvadki sellest, et käisid kellegi juures, kellega ei tekkinud õiget klappi.

Coach on keegi kellega sa arutad väga sügavaid ja siiraid teemasid, tehes seda suhteliselt võõra inimesega. Omavaheline klapp on seetõttu väga oluline.” – Helen Pärli

Kui tihti ja kui pikalt peaks coaching’us käima?

Arutledes küsimuse üle Neidi Kompusega leiab ta, et õige vastus varieerub vastavalt soovile ja eesmärgile ja kui kiirelt tahetakse tulemusi saavutada. Üldjuhul kohtutakse coach’iga kahe kuni nelja nädala tagant. Iga sessiooni vahele tasub jätta vahe, et inimene jõuaks saadud ideed tegudeks ümber integreerida.

Coaching’u puhul on hästi oluline järjepidevus, sest endasse vaadates vastusteni jõudmine võtab aega. Kuna areng vajab kinnistamist, siis on soovitav teha vähemalt kuus coachingu sessiooni. Võib käia ka terve aasta või rohkem. Coaching’u perioodi otsustab see kui sügavale tahetakse minna.

Coaching on investeering endasse. Eesmärgid võivad muutuda aja jooksul ja ka see on okei. Ainuke kindel asi elus on muutus.

 

Kellele on coaching tegelikult mõeldud ja kui kõik inimesed käiksid coaching’us, kas maailm oleks siis parem?

Coaching’usse on oodatud kõik, kes usuvad, et isiklik areng on vajalik ja võimalik. Endasse investeerimine on paljude jaoks veel harjumatu mõte, et hoolitsengi iseenda eest ja ei pane fookust ainult tööle või suhetele. Hetkel on palju suhtumist, et minnes coach’i juurde ollakse läbikukkuja või nõrk. Tegelikult on olukord hoopis vastupidine! Coaching’u üks eesmärkidest on tekitada mõrad sinu mõtetesse ja uskumustesse, mis sind kinni hoiavad. Inimesed, kes julgevad olla ausad iseendaga ja tunnistada, et tuleb vaadata otsa teemadele millele ei ole alati kerge otsa vaadata, on kangelased. Keerulistes hetkedes toimub suurim areng.

Täna jõuavad paljud inimesed coachingusse läbi tööandja suunamise. Vähem on seda, et inimesed ise seda võimalust otsiksid. See, et “mul kästi siia tulla” ei toimi. Coaching’us peab ise tahtma käia ja olema avatud.

On tähtis teada, et trendidega tuleb alati turule ka tegijaid, kes pole sobivalt kvalifitseeritud. Enne sobiva coachi valimist tuleb alati ise tema tausta kontrollida ja veenduda, et tal on vajalik väljaõpe. Soovitatav on eelistada ICF’i (International Coaching Federation) poolt akrediteeritud coach’e. Tasub teada, et coachidel on erinevad tasemed – ACC (Associated Certified Coach), PCC (Professional Certified Coach), MCC (Master Certified Coach). Eestis õpetavad coachingut näiteks EBS (Estonian Business School) ja Intelligentne Grupp, mille lõpetajad on ka Smartfuli coachid.

“Kui kõik inimesed käiksid coaching’us tähendaks see, et kõigil oleks soov tegeleda enesearenguga, mõista, teadvustada ja rakendada oma potentsiaali – jah, kindlasti oleks sellisel juhul maailm parem paik.” – Ly Kivikas

 

Veel põnevat lugemist

Vaata kõiki

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg