Miks töötajad töölt lahkuvad?

Töötajad võivad töölt lahkuda mitmetel põhjustel. Olgu selleks eraeluline muudatus või uus väljakutse karjäärialaselt. Neid põhjuseid on tööandjal raske käsitleda, sest need hõlmavad elusündmusi töövälises maailmas. Küll aga on enamik põhjuseid, miks töötajad töölt lahkuvad, tööandja kontrolli all. Tegelikult on see kõik sinu praeguse töökoha kanda: kontori kultuur ja keskkond, töötaja ettekujutus oma tööst ja võimalustest areneda, jpm.

Parim viis töötajate hoidmiseks on olla kursis sellega, mida nad mõtlevad. Anname sulle üheksa võimalikku põhjust, miks sinu töötajad võivad töölt lahkuda. Talent on sinu suurim vara, mida tuleb osata leida, hoida ja tunnustada. Järgmised vihjed võivad aitavad sul seda teha.

1. Tunnusamise puudumine

Üks peamisi põhjusi, miks töötajad töölt lahkuvad, on see, et nad tunnevad end alahinnatuna. Uuring näitas, et 66% töötajatest lahkuks töölt, kui nad ei tunneks end hinnatud.

2. Läbipõlenud tunne

Kolm peamist põhjust, miks inimesed tundsid läbipõlemist, olid ebaõiglane palk, ebamõistlik töökoormus ja liiga palju ületunde. Samuti aitasid kaasa muud tegurid, nagu halb juhtimine, selge kooskõla puudumine töö ja ettevõtte eesmärkide vahel ning negatiivne töökultuur.

3. Paindlike töövõimaluste puudumine

Töötajad ei taha olla aheldatud oma töölaua külge kella üheksast viieni – või mis iganes ülemus dikteerib, et tööaeg peaks olema. Paindlik ajakava ja kaugtöö peaksid olema püsivad võimalused.

4. Soov teha kaugtööd

Soov teha kaugtööd on viimasel kümnendil olnud töötajate hulgas kasvav trend. Uuring näitab, et 37% töötajatest läheks tööle, mis võimaldaks neil töötada väljaspool asukohta vähemalt osa ajast.

5. Suhe juhtkonnaga

Suhe otsese juhiga on kriitilise tähtsusega mitmete töötajate edutegurite, sealhulgas tootlikkuse, moraali ja kaasatuse jaoks. Selle suhte puudumine mistahes põhjusel võib põhjustada usaldamatust, ärevust ja tööga rahulolematust.

6. Ärikultuur

Paljud töötajad otsivad uut tööd – ja ettevõtte kultuur on selleks peamine põhjus. Tänapäeval ootavad töötajad oma töölt rohkemat kui lihtsalt palka ning nad on nõus tegema kompromisse põhipalga osas, et leida enda jaoks parim sobivus ettevõtte mõttemaailmaga.

7. Kaasatuse puudumine

Kui juhid ei anna regulaarselt konstruktiivset tagasisidet ega aruta töötajatega karjäärieesmärke vähemalt kord aastas (arenguvestlused on hädavajalikud!), siis on sinu organisatsioonil oht talentidega kaugeks jääda.

8. Õnnetunde puudumine

Ei tohiks olla üllatav, et õnnetud töötajad lahkuvad suurema tõenäosusega töölt kui õnnelikud, ja uuringud näitavad, et see on tõesti nii. Ettevõtte suurimaks väärtuseks on õppimis- ja kohanemisvõimelised töötajad. Hoia oma töötajad õnnelikuna!

9. Karjääri kasvu puudumine

Töötajad ütlesid uuringus, et lahkusid viimaselt ametikohalt, sest nad ei õppinud uusi oskusi ega parandanud oma töötulemusi. Haridus- ja karjäärivõimaluste kättesaadavaks tegemine on kohustuslik, rääkimata personalikoolitustest ja arendavatest ning koostööd parandavatest
meeskonna koosviibimistest.

Veel põnevat lugemist

Vaata kõiki

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg