Sisekoolitus: Suhtlustreening

Koolitaja:Ly Kivikas
Kestus:16 akadeemilist tundi, mis on jaotatud eraldi mooduliteks
Sihtgrupp:kõik, kes soovivad oma suhtlemisoskusi lihvida

Tutvustus

Suhtlemises on oluline roll sellel, kuidas me tajume ennast ja teisi.

Suhtlustreening on praktiline arenguprogramm, mille eesmärgiks on parandada nii ametialaseid kui ka igapäevaelus vajaminevaid suhtlemisoskusi. Suhtlemistreeningul leiame igale osalejale just talle vajalikud „tööriistad“ ning harjutame nende kasutamist.

Suhtlustreening on üles ehitatud just arenguprogrammina, et anda osalejatele erinevate teemade vahel aega õpitut elulistes olukordades praktiseerida ja kinnistada. Arenguprogramm tähendab, et uued teadmised ja harjutamine on jagatud mitmesse etappi, mille vahele jääb vähemalt üks nädal praktiseerimiseks. Sedasi on osalejatel võimalus etappide kaupa õpitut oma igapäevases elus praktiseerida ning seejärel tekkinud küsimusi teiste osalejate ja suhtlemistreeneriga ühiselt arutada.

Suhtlustreeningu pikkuse lepime kokku tellijaga, arvestades just sinu ettevõtte vajadusi.

Tulemus

Koolituse läbimise järel:

  • mõistetakse paremini iseenda kui suhtleja iseärasusi
  • arendatakse enda kuulamis- ja eneseväljendamise oskust
  • teadvustatakse, kuidas stereotüübid mõjutavad meie suhtlemist
  • mõistetakse enesekehtestamise olemust
  • osatakse paremini mõista isikute vahelise konflikti olemust

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg