Meeskondade analüüs

Sihtgrupp: ettevõtted, kes väärtustavad mitmekesisust ning soovivad veenduda, et seda on ka nende meeskondades
Tutvustus

Aitame ettevõtetel saada ülevaate oma meeskondadest.

Selleks kasutame DiSC® käitumisstiilide profileerimist, et mõista iga meeskonna liiget personaalselt ning samas kaardistada meeskond ka tervikuna. Auditi käigus palume igal meeskonnaliikmel täita DiSC® küsimustiku. Seejärel valmib iga meeskonnaliikme kohta tema DiSC® käitumisstiili kirjeldav raport, mis annab ülevaate personaalsetest tugevustest, arengukohtadest, motivaatoritest ja stressoritest. Meeskonna käitumisstiilid koondatakse ka ühtsesse tiimi raportisse, et kaardistada meeskonna koosseis ning sellest tulenevalt juba ka meeskonna tugevused, arengukohad, motivaatorid ja stressorid.

Tulemus

Meeskondade analüüsi tulemusena valmib sulle:

  • iga meeskonnaliikme personaalne DiSC® käitumisstiili raport (seal hulgas ülevaade tema tugevustest, arengukohtadest, motivaatoritest ja stressoritest)
  • tiimi raport, mis kaardistab meeskonna koosseisu DiSC® käitumisstiilide vaates (seal hulgas ülevaade meeskonna tugevustest, arengukohtadest, motivaatoritest ja stressoritest)
Küsi pakkumist