Tööandja brändi strateegia loomine

Käsitleme tööandja brändi kui tervikut ehk kombinatsiooni sisemisest ja välisest tööandja kuvandist.

Tööandja brändi strateegia loomine ja töötaja väärtuspakkumise sõnastamine

Tihti arvatakse, et tööandja bränd on oluline vaid uute töötajate leidmiseks, sest peamiselt nähakse tööandja brändis välist kuvandit, mis peaks mõjutama potentsiaalsete tulevaste töötajate nägemust organisatsioonist nii, et nad peaksid just antud ettevõtet enda jaoks eelistatud tööandjaks.

Tegelikult on tööandja brändil väga oluline roll ka olemasolevate töötajate hoidmisel. Käsitleme tööandja brändi kui tervikut ehk kombinatsiooni sisemisest ja välisest tööandja kuvandist. Seeläbi aitame kaardistada ettevõtte kui tööandja konkurentsieelised praeguste töötajate silmis, et neid saaks kasutada värbamisstrateegia loomiseks.

Meie soovitus on tegeleda tööandja brändi ning töötaja väärtuspakkumisega samaaegselt. Oleme teile tööandja brändi strateegia loomisel ja töötaja väärtuspakkumise sõnastamisel meeleldi abiks.

Teenus sisaldab:

  • kohtumist kliendiga tänase tööandja brändi tegevuste ning olemasoleva töötaja väärtuspakkumise kaardistamiseks
  • ettevõttesisest tööandja brändi ja töötaja väärtuspakkumise uuringut
  • fookusgrupi arutelu ettevõttesisese uuringu tulemuste lahti mõtestamiseks

 

  • uuringu tulemuste analüüsimist
  • kokkuvõtete ja järelduste tegemist
  • ettepanekuid ja võimalikke alternatiive tööandja brändi strateegiaks ja töötajate väärtuspakkumiseks
  • kliendiga kohtumist tööandja brändi strateegia ja töötaja väärtuspakkumise sõnastamiseks.

Tulemus

Koostöö tulemuseks on teie ettevõtte tugevustel põhinev tööandja brändi strateegia, tööandja brändi tegevuskava ning selgelt sõnastatud ja töötajaid innustav väärtuspakkumine.

Tänu teadlikult sõnastatud töötaja väärtuspakkumisele muutub ka teie ettevõtte värbamine strateegilisemaks ja efektiivsemaks. Töötaja väärtuspakkumise näol saate selged müügiargumendid, millega talente enda ettevõttesse meelitada. Lisaks aitab töötaja väärtuspakkumine samm-sammult tugevdada ka tööandja brändi ning seeläbi muuta ettevõtet just teie sihtgrupi talentide silmis atraktiivsemaks.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg