Töökeskkonna siseaudit

Sihtgrupp: ettevõtted, mis ei ole seni teadlikult töökeskkonna ja tööohutusega tegelenud
Tutvustus

Töökeskkonna sisekontroll aitab sul analüüsida olemasolevaid töökeskkonna ja tööohutuse protsesse ja dokumentatsiooni ning kaardistada kitsaskohad, mis vajavad kõrvaldamist.

Ära oota Tööinspektsiooni kontrolli – hooli oma töötajate tervisest ja turvalisusest juba täna!

Tulemus

Põhjaliku töökeskkonna ja tööohutuse analüüsi tulemuseks on baaspakett, mida seadusandlus nõuab:

  • koostame ettevõttele korrektsed töökorralduse reeglid
  • koostame ettevõttele korrektsed ameti- ja ohutusjuhendid
  • koostame riskianalüüsi ja tegevuskava töökeskkonnas esinevate riskida kõrvaldamiseks või vähendamiseks
  • koostame vajadusel ettevõttele isikukaitsevahendite kaardi töötajatele väljastatud isikukaitsevahendite registreerimiseks
  • loome ettevõttele töökeskkonna sisekontrolli protsessi
  • loome ettevõttele töötajate tööohutusalase juhendamise ja väljaõppe protsessi ja dokumentatsiooni
  • aitame ettevõttel määrata töökeskkonnanõukogu, -spetsialisti ja -voliniku ning leida neile sobivad esma- või täiendõppe
  • aitame esmaabi protsessi välja töötamisel ja tervisekontrollide süsteemi loomisel

 

Ei ole veel kindel, kas tasub töökeskkonna audit tellida?

Siin on tagasiside ühelt meie varasemalt kliendilt:

HANNES AUS
Smartecon OÜ, arendusjuht
Tellisime töökeskkonna auditi, et saada ülevaade ettevõtte töökeskkonna ja tööohutuse olukorrast ning veenduda, et dokumentatsioon on nõuetekohane. Helen lähenes auditile süsteemselt ning selgitas lahti erinevad töökeskkonna ja -ohutuse aspektid, millega just meie ettevõte peaks arvestame. Lisaks lõi Helen korrektse dokumentatsiooni, et kõik oleks ka paberil korras ning lihtsasti hallatav. Meie dokumentatsiooni kiitis ka Tööinspektsiooni kontroll. Kindlasti soovitan Heleni töökeskkonna auditit!

KAIDI TIITSON
Outvio OÜ, kaasasutaja
Noore start-up-ina puudusid meil endal teadmised töötervishoiu ja -ohutuse teemadel. Seetõttu otsustasime neil teemadel kaasata SMARTFUL Growthi, et analüüsida tänast olukorda ning panna paika tegevuskava, et töötervishoiu ja -ohutuse valdkond saaks kontrolli alla. SMARTFUL viis läbi siseauditi, lõi meile tegevuskava koos samm-sammult juhenditega ning koostas kogu vajaliku dokumentatsiooni, et vastaksime seadusest tulenevatele nõuetele. Töö oli väga kiire ja põhjalik. Soovitan SMARTFULi töökeskkonna auditit ka teistele – meie saime enda protsessid paika ja palju selgust!

 

Küsi pakkumist