Onboarding koolitus

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:10:00 - 15:15 (6 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp:Kõik personalitöötajad, spesialistid ja juhid, kes soovivad oskuslikumalt uute töötajate sisseelamist ehk onboardingut ellu viia

Läbimõeldud uue töötaja sisseelamisprogramm e. onboarding on team leaderitele oluline tööriist, et uus töötaja elaks võimalikult kiiresti ettevõttesse, tiimi ja enda ametikohta sisse, tunneks end oodatuna ja hakkaks eesmärke ning tulemusi saavutama.

Et uus töötaja saaks vajaliku teabe uue töö tegemiseks kätte võimalikult optimaalse ajaga ning läbimõeldud tegevuste raames tuleb juhtidel paika panna onboarding programm ja selle elluviimiseks tegevused. Just nendele käesolev koolitus keskendubki, andes vajalikud teadmised ja oskused.

Koolituse eesmärk on anda teadmised onboarding programmi sisust, selle loomise alustest ning juhtimise ning elluviimise põhimõtetest ja tegevustest.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab uue töötaja sisseelamisprogrammi sisu ja väärtust
 • oskab enda organisatsiooni eripärasid arvesse võttes koostada ja ellu viia uute töötajate sisseelamist toetava protsessi
 • teab kuidas õpetada ja tutvustada uuele töötajale organisatsiooni väärtuseid, töö ja suhtluskultuuri, ametikoha, tiimi ja kogu organisatsiooni eesmärke, töötajaid, töövahendite kasutamist, tööülesandeid, juhtimisstruktuuri, kliendisuhtlust, jpm.
 • oskab RACI mudeli abil kaardistada uue töötaja sisselamisprogrammi erinevaid etappe
 • saab koolituselt kaasa põhjaliku sisseelamisprogrammi checklist’i, mida oma töös juhendina kasutada

Koolitusele on oodatud, kellel on:

 • soov paremini mõista uue töötaja sisseelamisprogrammi seost positiivse töötajakogemuse ja töötajate lojaalsusega
 • jagada uutele töötajatele enda väärtuslikke kogemusi ja teadmisi õpetlikult, sihipäraselt ja süsteemselt.

Ootame osalema!

 

LOE ROHKEM JA REGISTEERI

 

ÕPPEKAVA: Avalik koolitus “Onboarding koolitus

Õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Koolituse tutvustus: 

Läbimõeldud uue töötaja sisseelamisprogramm e. onboarding on team leaderitele oluline tööriist, et uus töötaja elaks võimalikult kiiresti ettevõttesse, tiimi ja enda ametikohta sisse, tunneks end oodatuna ja hakkaks eesmärke ning tulemusi saavutama.

Et uus töötaja saaks vajaliku teabe uue töö tegemiseks kätte võimalikult optimaalse ajaga ning läbimõeldud tegevuste raames tuleb juhtidel paika panna onboarding programm ja selle elluviimiseks tegevused. Just nendele käesolev koolitus keskendubki, andes vajalikud teadmised ja oskused.

Koolituse eesmärk on anda teadmised onboarding programmi sisust, selle loomise alustest ning juhtimise ning elluviimise põhimõtetest ja tegevustest.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab uue töötaja sisseelamisprogrammi sisu ja väärtust
 • oskab enda organisatsiooni eripärasid arvesse võttes koostada ja ellu viia uute töötajate sisseelamist toetava protsessi
 • teab kuidas õpetada ja tutvustada uuele töötajale organisatsiooni väärtuseid, töö ja suhtluskultuuri, ametikoha, tiimi ja kogu organisatsiooni eesmärke, töötajaid, töövahendite kasutamist, tööülesandeid, juhtimisstruktuuri, kliendisuhtlust, jpm.
 • oskab RACI mudeli abil kaardistada uue töötaja sisselamisprogrammi erinevaid etappe
 • saab koolituselt kaasa põhjaliku sisseelamisprogrammi checklist’i, mida oma töös juhendina kasutada

Sihtgrupp: kõik personalitöötajad, spesialistid ja juhid, kes soovivad oskuslikumalt uute töötajate sisseelamist ehk onboardingut ellu viia

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B1 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht:Ühepäevane koolitus, kell 10.00-15.15, millele lisandub koolituse eeltöö (iseseisev töö mahus 0.5 akadeemilist tundi) ning koolitusejärgne iseseisev praktiline ülesanne (mahus 0.5 akadeemilist tundi).

Koolituse ajakava:

10.00 – 12.15 Koolituse I osa
12.15 – 13.00 Lõunapaus
13.00 – 15.00 Koolituse II osa
15.00 – 15.15 Koolituspäeva kokkuvõte, lõpetamine

Õppemeetodid: Õppetöö toimub rühmatöödeks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas. Muuhulgas toimuvad: lühiloengud, praktilised grupitööd ja arutelud, paaristööd, sisseelamisprogrammi ’i koostamine, grupi arutelud, praktilised grupitööd, paaristööd, miniloengud, praktiline iseseisev töö.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires.

Vajadusel on koolitust võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Vajaduse tekkides saadab koolituse korraldaja koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 20 inimest.

Õppematerjalid:

 • koolitaja koostatud materjalid
  koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt
  koolituse tulemusena valmib igale osalejale tema organisatsiooni eripärasid arvestav personaalne onboarding checklist

Lõpetamise tingimused:

 • hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 90% auditoorsest õppest
 • läbib hindamismeetodid

Hindamismeetodid:

 • aktiivne osavõtt praktilistest harjutustest

Väljastatavad dokumendid:

 • tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • koolitaja on läbinud täiskasvanute koolitaja koolituse
 • koolitaja omab teadmisi ja oskusi onboarding programmi loomisest ja elluviimisest
 • eesti keele valdamine vähemalt C1 tasemel

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg