DiSC® sisekoolitus: Käitumistüübi põhine suhtlemiskoolitus

Koolitaja:Helen Pärli & Ly Kivikas
Kestus:ühepäevane koolitus (8 akadeemilist tundi), millele lisandub koolituseelne iseseisev töö (0,5 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp:kõigile spetsialistidele ja juhtidele, kelle töös on suhtlemisoskus võtmetähtsusega

Tutvustus

Suhtlemiskoolituse eeltööna luuakse kõigile osalejatele personaalne DiSC® profiil, et alustada iseenda paremini mõistmisest. Koolituse käigus õpitakse tundma iseenda käitumist erinevates olukordades ja õpitakse seda erinevate inimestega teadlikult kohandama.

Professionaalse suhtlustreeneri käe all õpitakse kasutama erinevaid suhtlustehnikaid ning arendatakse suhtlemisoskust. Suhtlustehnikate valikul lähtutakse osalejate käitumisstiilidest ning antakse praktilised tööriistad, mida erinevates olukordades kasutada.

Tulemus

Koolituse tulemusel mõistab osaleja paremini enda loomupärast käitumist ning suhtlusstiili ning oskab seda kohandada suhtluses teiste inimestega. Koolituselt saab kaasa oskused erinevate suhtlustehnikat kasutamiseks igapäevatöös.

Koolitajatest

Viimased 10 aastat on Ly läbi viinud suhtlemistreeninguid, koolitanud TalTechis üliõpilasnõustajaid, juhendanud enesejuhtimise kursust, viinud läbi suhtlemispsühholoogia loenguid, seminare ja koolitusi ning olnud tegev erinevate hariduslike projektide läbiviimisel. Suhtlemiskoolitajana usub Ly, et head suhtlemisoskused viivad õnnelikuma ja edukama elu ja suheteni ning loovad organisatsioonis oluliselt mõnusama sisekliima, mis omakorda aitab säilitada töötajate (vaimset) tervist ning tagab paremad töötulemused. Tutvu lähemalt koolitaja Ly Kivikasega.

Helen on läbinud Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse bakalaureuse- ning personalijuhtimise magistrikraadi. Ta on üle üheksa aasta töötanud personalijuhtimise alal – nii jaekaubanduses kui ka ärikonsultatsiooni valdkonnas. Sertifitseeritud Executive Coachina on Helen töötanud mitmete tippjuhtidega, et aidata ka nende visioonid reaalsuseks muuta. Lisaks personalijuhtimise magistrile omab Helen ka täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistust. ja on rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja. Tutvu lähemalt koolitaja Helen Pärliga.

DISC profiile oleme lähemalt tutvustanud meie Instagrami kontol siin.

ÕPPEKAVA: DiSC® sisekoolitus “Käitumistüübipõhine suhtlemiskoolitus”

Õppekavarühm: Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on võetud aluseks avalikud materjalid, millele ka õppetöö käigus viidatakse.

Eesmärk: Koolituse eesmärk on aidata osalejatel mõista enda loomupärast käitumis- ja suhtlusstiili, tutvustada erinevaid suhtlustehnikaid ning anda oskused nende kasutamiseks igapäevatöös.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab paremini enda loomupärast käitumist ja suhtlusstiili; 
 • oskab enda suhtlusstiili vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada;
 • teab kuidas kasutada erinevaid suhtlemistehnikaid.

Mis on DiSC®?
DiSC® on arenguinstrument, mis keskendub käitumisstiilide profiilide mõistmisele ning sellest tulenevalt oma oskuste arendamisele.
Everything DiSC® profiilidel on väga laiad rakendusvõimalused ja nende kasutamine loob veelgi personaalsema arengukogemuse. DiSC® on teaduslikult enim uuritud, valideeritud ja kohandatud kohalikule kultuurile vastavaks.

DiSC®i saab kasutada, et arendada ja parandada näiteks:

 • eneseteadlikkust,
 • suhtlemist ja suhteid,
 • meeskonnatööd,
 • juhtimisoskusi,
 • müügi- ja klienditeeninduse oskusi,
 • toimetulekut muudatustega,
 • konfliktide lahendamise oskusi.

Sihtgrupp: kõigile spetsialistidele ja juhtidele, kelle töös on suhtlemisoskus võtmetähtsusega

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B2 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus ning DiSC® küsimustikule vastamine koolituse eel.

Õppetöö maht: ühepäevane koolitus (8 akadeemilist tundi), millele lisandub koolituseelne iseseisev töö (0,5 akadeemilist tundi)

Õppe ehk koolituse sisu:

 • Mis on DiSC®?
 • Kuidas läbi DiSC® mudeli mõtestada lahti meie loomupärane käitumine ja suhtlusstiil?
 • Enda DiSC® stiiliga tutvumine
 • Kuidas enda loomupärast käitumis- ja suhtlusstiili vastavalt olukorrale kohadanda?
 • Mis muudab suhtluse keeruliseks?
 • Suhtlustehnikad erinevate olukordadega toimetulekuks

Õppemeetodid: kaasavad miniloengud, rollimängud, grupi arutelu, paaris- ja grupitööd, juhtumite analüüs, enese- ja grupireflektsioon

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub grupiarutelu jaoks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika ja pabertahvel. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires. Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 16 inimest.

Õppematerjalid:

 • Koolitaja koostatud materjalid
 • DiSC® materjalid
 • Koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • Hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest.
 • Õppija läbib hindamismeetodid.

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon
 • Kaasõppijaga teineteise reflekteerimine

Hindamiskriteeriumid:

 • tunneb enda DiSC® stiili;
 • oskab enda suhtlusstiili vastavalt olukorrale kohandada;
 • oskab kasutada erinevaid suhtlustehnikaid.

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • Tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Koolitaja koolitus läbitud
 • DiSC® koolitaja ja konsultandi sertifikaat
 • Vähemalt 3-aastane kogemus suhtlustreenerina
 • Eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Piret Potisepp Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Teenuste direktor

Helen on professionaalne koolitaja, kellega koostöö oli väga sujuv. Lisaks oli tal olemas valmisolek algselt koolitusruumi planeeritud koolitus veebiseminari läbi viia. Oma valdkonda teab ja tunneb ta läbi ning lõhki. Mis veelgi tähtsam- Helen oskab seda lihtsalt ja meeldejäävalt osalejatega jagada.

Tänud suurepärase sisu eest!

Kristi Berggren Viimsi Vallavalitsus Arendusosakonna protsessijuht

Tellisime DiSC koolituse. Mulle meeldis Heleni hoogne, siiras ja särav koolitusstiil! Kindlasti oli hea, et teooria sai omandatud päeva esimeses pooles ja profiilidega tutvumine jäi teise poolde, sest muidu oleks olnud mõnevõrra keerulisem keskenduda. Oleks suurepärane, kui pakett sisaldaks jätkukohtumist näiteks kolme kuu pärast, et teada saada, kuidas meeskonnal läheb.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg