DiSC® sisekoolitus: Mõista ennast, et mõista teisi

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:poolepäevane koolitus (5 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp:kõik, kes soovivad iseennast ja teisi paremini mõista

Tutvustus

Koolituse eeltööna luuakse kõigile osalejatele personaalne DiSC® profiil, et alustada iseenda paremini mõistmisest.

Koolituse käigus õpitakse tundma enda käitumisstiili ning selle mõju teistele. Lisaks õpitakse mõistma oma reaktsioone teiste inimeste osas.

DiSC® profiil annab võimaluse õppida tundma enda tugevusi, motivaatoreid ning arengukohti.

Tulemus

Koolituse läbimise järel:

 • mõistetakse paremini enda loomupärast käitumist
 • osatakse enda käitumist vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada
 • suureneb teiste inimeste mõistmine
 • teatakse oma tugevusi, motivaatoreid ja arengukohti

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

ÕPPEKAVA: Avalik DiSC® koolitus “Kuidas olla efektiivsem meeskonna liige?”

Õppekavarühm:
Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:
Õppekava on koostatud DiSC koolitaja ja konsultandi sertifitseerimise manuaali alusel. Manuaali on koostanud DiSC mudeli ametlik maaletooja Baltikumis ja Venemaal – IPB Partners OÜ.

Eesmärk:
Koolituse läbinu analüüsib enda käitumisstiili ja selle mõju erinevates situatsioonides ning oskab parema koostöö saavutamiseks enda käitumist kohandada, et olla seeläbi efektiivsem meeskonna liige.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab paremini enda käitumist
 • oskab enda käitumist vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada
 • empaatia ja teiste mõistmise võimekus suureneb
 • konfliktide arv meeskonnakaaslastega ja üldiselt elus vähenevad

Sihtgrupp:
Täiskasvanud õppijad, kes soovivad paremini mõista inimeste käitumist ja õppida tundma erinevaid käitumisstiile, et seeläbi paremad meeskonna liikmed ja oma töös edukamad.

Õpingute alustamise tingimused:
Koolitusel osalemise eelduseks on B1 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht:
Ühepäevane koolitus (auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi, seal hulgas praktiline töö 4 akadeemilist tundi), millele lisandub koolituse eeltöö (iseseisev töö mahus 1 akadeemiline tund).

Õppe sisu:

 • iseseisva tööna DiSC ankeedi täitmine ja oma profiiliga tutvumine
 • personaalse DiSC käitumisstiili ja käitumise mõju analüüs
 • personaalsest käitumisstiilist tulenevate tugevuste kaardistamine ja mõistmine
 • personaalsest käitumisstiilist tulenevate arengukohtade kaardistamine ja mõistmine
 • mida erinevate käitumisstiilidega suhtlemisel arvestada
 • kuidas endast erinevate käitumisstiilidega efektiivselt koostööd teha

Õppemeetodid:

 • personaalse DiSC käitumisstiili analüüs
 • personaalse käitumise mõju analüüs
 • enesereflektsioon
 • kaasõppijaga teineteise käitumise reflektsioon
 • grupitööd
 • paaristööd

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevust ja võimekuse piires.
Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.
Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 30 inimest.

Õppematerjalid:

 • DiSC personaalne profiil
 • koolitaja koostatud materjalid
 • koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest
 • läbib hindamismeetodid

Hindamismeetodid:

 • DiSC käitumisstiili analüüs
 • Käitumise mõju analüüs
 • enesereflektsioon
 • kaasõppijaga teineteise käitumise reflekteerimine

Hindamiskriteeriumid:

 • teab enda DiSC käitumisstiili
 • teab kõiki DiSC käitumisstiile
 • kohandab oma käitumist vastavalt teise inimese DiSC käitumisstiilile

Väljastatavad dokumendid:

 • tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • DiSC koolitaja ja konsultandi sertifitseerimise läbitud
 • koolitaja koolitus läbitud
 • eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel
Piret Potisepp Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Teenuste direktor

Helen on professionaalne koolitaja, kellega koostöö oli väga sujuv. Lisaks oli tal olemas valmisolek algselt koolitusruumi planeeritud koolitus veebiseminari läbi viia. Oma valdkonda teab ja tunneb ta läbi ning lõhki.  Mis veelgi tähtsam- Helen oskab seda lihtsalt ja meeldejäävalt osalejatega jagada.

Tänud suurepärase sisu eest!

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg