DiSC® sisekoolitus: Mõista ennast, et mõista teisi

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:poolepäevane koolitus (5 akadeemilist tundi), millest 30 minutit on koolituseelne iseseisev töö
Sihtgrupp:kõik, kes soovivad iseennast ja teisi paremini mõista, et seeläbi arendada enda ja oma meeskonna tulemuslikkust

Tutvustus

Koolituse eeltööna luuakse kõigile osalejatele personaalne DiSC® profiil, et alustada iseenda paremini mõistmisest.

Koolituse käigus õpitakse tundma nii enda käitumisstiili ning selle mõju teistele kui ka teisi DiSC® käitumistüüpe, et osata igapäevaseid olukordi paremini tõlgendada ning nendega paremini toime tulla. Lisaks õpitakse mõistma oma reaktsioone teiste inimeste käitumisele.

DiSC® profiil annab võimaluse õppida tundma enda tugevusi, motivaatoreid ning arengukohti. Seeläbi on võimalik erinevaid igapäevaseid olukordi efektiivsemalt lahendada ning suurendada enda efektiivsust ja tulemuslikkust.

Tulemus

Koolituse läbimise järel mõistetakse paremini enda loomupärast käitumist, osatakse enda käitumist vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada, suureneb teiste inimeste mõistmine ning teatakse oma tugevusi, motivaatoreid ja arengukohti.

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Koolitajast

Helen on läbinud Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse bakalaureuse- ning personalijuhtimise magistrikraadi. Ta on üle üheksa aasta töötanud personalijuhtimise alal – nii jaekaubanduses kui ka ärikonsultatsiooni valdkonnas. Sertifitseeritud Executive Coachina on Helen töötanud mitmete tippjuhtidega, et aidata ka nende visioonid reaalsuseks muuta. Lisaks personalijuhtimise magistrile omab Helen ka täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistust ja on rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja.

Tutvu lähemalt koolitaja Helen Pärliga.

DISC profiile oleme lähemalt tutvustanud meie Instagrami kontol siin.

ÕPPEKAVA: DiSC® sisekoolitus “Mõista ennast, et mõista teisi”

Õppekavarühm: Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on võetud aluseks avalikud materjalid, millele ka õppetöö käigus viidatakse.

Eesmärk: Koolituse eesmärk on suurendada enda käitumisega seotud eneseteadlikkust ning seeläbi muuta igapäevaste olukordadega (nii tööalaselt kui ka eraelus) toimetulek efektiivsemaks ja tulemuslikumaks.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab paremini enda loomupärast käitumist;
 • oskab enda käitumist vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada;
 • mõistab paremini teisi inimesi;
 • teab oma tugevusi, motivaatoreid ja arengukohti.

Mis on DiSC®?
DiSC® on arenguinstrument, mis keskendub käitumisstiilide profiilide mõistmisele ning sellest tulenevalt oma oskuste arendamisele.
Everything DiSC® profiilidel on väga laiad rakendusvõimalused ja nende kasutamine loob veelgi personaalsema arengukogemuse. DiSC® on teaduslikult enim uuritud, valideeritud ja kohandatud kohalikule kultuurile vastavaks.

DiSC®i saab kasutada, et arendada ja parandada näiteks:

 • eneseteadlikkust,
 • suhtlemist ja suhteid,
 • meeskonnatööd,
 • juhtimisoskusi,
 • müügi- ja klienditeeninduse oskusi,
 • toimetulekut muudatustega,
 • konfliktide lahendamise oskusi.

Sihtgrupp: kõik, kes soovivad iseennast ja teisi paremini mõista, et seeläbi arendada enda ja oma meeskonna tulemuslikkust

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B2 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus ning DiSC® küsimustikule vastamine koolituse eel.

Õppetöö maht: poolepäevane koolitus (5 akadeemilist tundi), millele lisandub koolituseelne iseseisev töö (0,5 akadeemilist tundi)

Õppe ehk koolituse sisu:

 • Mis on DiSC®?
 • Kuidas aitab DiSC® lahti mõtestada meie igapäevast ehk loomupärast käitumist?
 • DiSC® käitumistüübid ning neist lähtuvad tugevused, motivaatorid ja arengukohad.
 • Enda DiSC® stiiliga tutvumine.
 • Kuidas enda loomupärast käitumist vastavalt olukorrale kohadanda?

Õppemeetodid: kaasavad miniloengud, grupi arutelu, grupitööd, juhtumite analüüs, enesereflektsioon

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub rühmatöö ja arutelude jaoks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika ja pabertahvel. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires.

Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 30 inimest.

Õppematerjalid:

 • Koolitaja koostatud materjalid
 • DiSC® materjalid
 • Koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • Hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest.
 • Õppija läbib hindamismeetodid.

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon
 • Inimeste “lugemise” harjutuse läbimine

Hindamiskriteeriumid:

 • Tunneb enda ja tiimikaaslaste DiSC® stiili

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • Tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Koolitaja koolitus läbitud
 • DiSC® koolitaja ja konsultandi sertifikaat
 • Eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Piret Potisepp Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Teenuste direktor

Helen on professionaalne koolitaja, kellega koostöö oli väga sujuv. Lisaks oli tal olemas valmisolek algselt koolitusruumi planeeritud koolitus veebiseminari läbi viia. Oma valdkonda teab ja tunneb ta läbi ning lõhki.  Mis veelgi tähtsam- Helen oskab seda lihtsalt ja meeldejäävalt osalejatega jagada.

Tänud suurepärase sisu eest!

Kristi Berggren Viimsi Vallavalitsus Arendusosakonna protsessijuht

Tellisime DiSC koolituse. Mulle meeldis Heleni hoogne, siiras ja särav koolitusstiil! Kindlasti oli hea, et teooria sai omandatud päeva esimeses pooles ja profiilidega tutvumine jäi teise poolde, sest muidu oleks olnud mõnevõrra keerulisem keskenduda. Oleks suurepärane, kui pakett sisaldaks jätkukohtumist näiteks kolme kuu pärast, et teada saada, kuidas meeskonnal läheb.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg