DiSC® sisekoolitus: Meeskonna harmoonia meistriklass

Koolitaja:Helen Pärli, Ly Kivikas
Kestus:kahepäevane koolitus (2 x 6 tundi ehk 16 akadeemilist tundi), millele lisandub koolituseelne iseseisev töö (0,5 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp:kuni 20-liikmelised tiimid, kes soovivad üksteist paremini mõista, parandada koostööd ja omavahelist kommunikatsiooni

Meeskonnakoolituse tutvustus

Koolituse eeltööna luuakse kõigile osalejatele personaalne DiSC® profiil ning lisaks luuakse ka ühine meeskonna profiil. Meeskonna profiili loomine toob välja meeskonna väljakutsed ja võimalused.

Koolituse käigus õpitakse tundma iseenda käitumist erinevates olukordades ja õpitakse seda erinevate inimestega teadlikult kohandama.

“Meeskonna harmoonia meistriklassis” õpitakse lisaks kasutama ka erinevaid suhtlustehnikaid. Professionaalse suhtlustreeneri abil arendatakse suhtlemisoskust, et seeläbi veelgi suurendada meeskonna harmooniat.

Tulemus

Koolituse läbimise järel mõistetakse paremini enda loomupärast käitumist, osatakse enda käitumist vastavalt olukorrale ja inimestele kohaldada, suureneb üksteise mõistmine tiimis ning paraneb töötajate omavaheline kommunikatsioon. Lisaks vähenevad koolituse tulemusena meeskonnasisesed konfliktid ning paraneb meeskonna suhtlusoskus.

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Koolitajast

Helen on läbinud Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse bakalaureuse- ning personalijuhtimise magistrikraadi. Ta on üle üheksa aasta töötanud personalijuhtimise alal – nii jaekaubanduses kui ka ärikonsultatsiooni valdkonnas. Sertifitseeritud Executive Coachina on Helen töötanud mitmete tippjuhtidega, et aidata ka nende visioonid reaalsuseks muuta. Lisaks personalijuhtimise magistrile omab Helen ka täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistust ja on rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja.

Tutvu lähemalt koolitaja Helen Pärliga.

DISC profiile oleme lähemalt tutvustanud meie Instagrami kontol siin.

ÕPPEKAVA: DiSC® sisekoolitus “Meeskonna harmoonia meistriklass”

Õppekavarühm: Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on võetud aluseks avalikud materjalid, millele ka õppetöö käigus viidatakse.

Eesmärk: Koolituse eesmärk on suurendada meeskonnatöö oskust ning parendada meeskonna omavahelist suhtlust läbi DiSC® käitumistüüpide mõistmise ja rakendamise igapäevases töös.

Õpiväljundid ehk koolituse läbimise järel:

 • mõistetakse paremini enda loomupärast käitumist;
 • osatakse enda käitumist vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada;
 • suureneb üksteise mõistmine;
 • töötajate omavaheline kommunikatsioon paraneb;
 • vähenevad meeskonnasisesed konfliktid;
 • paraneb meeskonna suhtlusoskus.

Mis on DiSC®?
DiSC® on arenguinstrument, mis keskendub käitumisstiilide profiilide mõistmisele ning sellest tulenevalt oma oskuste arendamisele.
Everything DiSC® profiilidel on väga laiad rakendusvõimalused ja nende kasutamine loob veelgi personaalsema arengukogemuse. DiSC® on teaduslikult enim uuritud, valideeritud ja kohandatud kohalikule kultuurile vastavaks.

DiSC®i saab kasutada, et arendada ja parandada näiteks:

 • eneseteadlikkust,
 • suhtlemist ja suhteid,
 • meeskonnatööd,
 • juhtimisoskusi,
 • müügi- ja klienditeeninduse oskusi,
 • toimetulekut muudatustega,
 • konfliktide lahendamise oskusi.

Sihtgrupp: kuni 20-liikmelised tiimid, kes soovivad üksteist paremini mõista, parandada koostööd ja omavahelist kommunikatsiooni

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B2 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus ning DiSC® küsimustikule vastamine koolituse eel.

Õppetöö maht: kahepäevane koolitus (2 x 6 tundi ehk 16 akadeemilist tundi), millele lisandub koolituseelne iseseisev töö (0,5 akadeemilist tundi)

Õppe ehk koolituse sisu:

 • Mis on DiSC®?
 • Kuidas aitab DiSC® lahti mõtestada meie igapäevast ehk loomupärast käitumist
  meeskonnas?
 • Enda ja meeskonnaliikmete DiSC® stiiliga tutvumine.
 • Kuidas enda loomupärast käitumis- ja suhtlusstiili vastavalt olukorrale kohadanda nii, et see parendaks meeskonnatööd?
 • Meeskonna audit lähtuvalt DiSC® käitumistüüpidest.
 • Meeskonna tiimikanvase läbitöötamine koostöö kokkulepete formuleerimiseks.
 • Suhtlustehnikad meeskonnatöö arendamiseks.
 • Kuidas tulla toime konfliktidega meeskonnas?
 • Konflikti lahendamise tehnikad.

Õppemeetodid: kaasavad miniloengud, rollimängud, grupi arutelu, grupitööd, juhtumite analüüs, enese- ja grupireflektsioon

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub rühmatöö ja arutelude jaoks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika ja pabertahvel. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires.

Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 20 inimest.

Õppematerjalid:

 • Koolitaja koostatud materjalid
 • DiSC® materjalid
 • Koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • Hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest.
 • Õppija läbib hindamismeetodid.

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon
 • Kaasõppijaga teineteise reflekteerimine

Hindamiskriteeriumid:

 • tunneb enda ja tiimikaaslaste DiSC® stiili;
 • oskab enda käitumist vastavalt olukorrale kohandada;
 • tunneb meeskonnatööd arendavaid suhtlustehnikaid;
 • tunneb meeskonnatööd hoidvaid konflikti lahendamise tehnikaid.

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • Tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Koolitaja koolitus läbitud
 • DiSC® koolitaja ja konsultandi sertifikaat
 • Eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Piret Potisepp Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Teenuste direktor

Helen on professionaalne koolitaja, kellega koostöö oli väga sujuv. Lisaks oli tal olemas valmisolek algselt koolitusruumi planeeritud koolitus veebiseminari läbi viia. Oma valdkonda teab ja tunneb ta läbi ning lõhki.  Mis veelgi tähtsam- Helen oskab seda lihtsalt ja meeldejäävalt osalejatega jagada.

Tänud suurepärase sisu eest!

Kristi Berggren Viimsi Vallavalitsus Arendusosakonna protsessijuht

Tellisime DiSC koolituse. Mulle meeldis Heleni hoogne, siiras ja särav koolitusstiil! Kindlasti oli hea, et teooria sai omandatud päeva esimeses pooles ja profiilidega tutvumine jäi teise poolde, sest muidu oleks olnud mõnevõrra keerulisem keskenduda. Oleks suurepärane, kui pakett sisaldaks jätkukohtumist näiteks kolme kuu pärast, et teada saada, kuidas meeskonnal läheb.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg