DiSC® sisekoolitus: Inimeste lugemine – personaalsem müük läbi kliendi tunnetamise

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:ühepäevane koolitus (6 akadeemilist tundi), millele lisandub koolituseelne iseseisev töö (0,5 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp:müügispetsialistid, müügijuhid, ettevõtjad ja kõik teised, kelle töös on oluline müügioskus

Müügikoolituse tutvustus

DiSC müügikoolituse eeltööna luuakse kõigile osalejatele personaalne DiSC® profiil, et alustada iseenda paremini mõistmisest. Koolituse käigus õpitakse tundma iseenda käitumist erinevates olukordades, eeskätt müügitöös aktuaalsetes situatsioonides.
“Inimeste lugemise” õppimiseks kasutatakse erinevaid grupi- ja paaristöö meetodeid ning videosalvestusi, mida koolituse käigus ühiselt analüüsitakse. Videosalvestuste kasutamine võimaldab õppida lisaks praktilisele läbimängimisele ka eneseanalüüsist ja teiste osalejate reflektsioonist.
Mängitakse läbi müügiprotsessi osad erinevat käitumisstiili klientidega.

Müügikoolituse tulemus

Koolituse läbimise järel mõistetakse paremini enda loomupärast käitumist ja müügistiili, osatakse enda müügistiili vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada, osatakse võõraid inimesi justkui „lugeda“ ning seeläbi paranevad müügisokused ja tulemused.
Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Koolitajast

Helen on läbinud Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse bakalaureuse- ning personalijuhtimise magistrikraadi. Ta on üle üheksa aasta töötanud personalijuhtimise alal – nii jaekaubanduses kui ka ärikonsultatsiooni valdkonnas. Sertifitseeritud Executive Coachina on Helen töötanud mitmete tippjuhtidega, et aidata ka nende visioonid reaalsuseks muuta. Lisaks personalijuhtimise magistrile omab Helen ka täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistust ja on rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja.

Tutvu lähemalt koolitaja Helen Pärliga.

DISC profiile oleme lähemalt tutvustanud meie Instagrami kontol siin.

ÕPPEKAVA: DiSC® sisekoolitus: “Inimeste lugemine – personaalsem müük läbi kliendi tunnetamise”

Õppekavarühm: Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on võetud aluseks avalikud materjalid, millele ka õppetöö käigus viidatakse.

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda müügiga tegelevatele inimestele ülevaade DiSC® käitumistüüpidest ning sellest, kuidas lähtuvalt potentsiaalse kliendi käitumistüübist enda müügitaktikat kohandada.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab paremini enda loomupärast käitumist ja müügistiili;
 • oskab enda müügistiili vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada;
 • oskab võõraid inimesi nii öelda „lugeda“;
 • müügioskused ja -tulemused paranevad.

Mis on DiSC®?
DiSC® on arenguinstrument, mis keskendub käitumisstiilide profiilide mõistmisele ning sellest tulenevalt oma oskuste arendamisele.
Everything DiSC® profiilidel on väga laiad rakendusvõimalused ja nende kasutamine loob veelgi personaalsema arengukogemuse. DiSC® on teaduslikult enim uuritud, valideeritud ja kohandatud kohalikule kultuurile vastavaks.

DiSC®i saab kasutada, et arendada ja parandada näiteks:

 • eneseteadlikkust,
 • suhtlemist ja suhteid,
 • meeskonnatööd,
 • juhtimisoskusi,
 • müügi- ja klienditeeninduse oskusi,
 • toimetulekut muudatustega,
 • konfliktide lahendamise oskusi.

Sihtgrupp: müügispetsialistid, müügijuhid, ettevõtjad ja kõik teised, kelle töös on oluline müügioskus

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B2 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus ning DiSC® küsimustikule vastamine koolituse eel.

Õppetöö maht: ühepäevane koolitus (6 akadeemilist tundi), millele lisandub koolituseelne iseseisev töö (0,5 akadeemilist tundi)

Õppe ehk koolituse sisu:

 • Mis on DiSC®?
 • Kuidas läbi DiSC® mudeli mõtestada lahti meie loomupärane käitumine.
 • Enda DiSC® stiiliga tutvumine.
 • Kuidas aitab DiSC® lahti mõtestada minu müügistiili.
 • Kuidas enda loomupärast käitumis- ja suhtlusstiili vastavalt olukorrale kohadanda?
 • Mis muudab erineva käitumisstiiliga klientidega müügisituatsioonis suhtluse keeruliseks?
 • Kuidas enda käitumistüübist tulenevaid tugevusi müügi tulemuslikkuse tõstmiseks rakendada?

Õppemeetodid: kaasavad miniloengud, rollimängud, grupi arutelu, grupitööd, juhtumite analüüs, enese- ja grupireflektsioon

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub rühmatöö ja arutelude jaoks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika ja pabertahvel. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires.

Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda.
Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 16 inimest.

Õppematerjalid:

 • Koolitaja koostatud materjalid
 • DiSC® materjalid
 • Koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • Hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest.
 • Õppija läbib hindamismeetodid.

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon
 • Kaasõppijaga teineteise reflekteerimine

Hindamiskriteeriumid:

 • tunneb enda DiSC® stiili;
 • oskab enda müügistiili vastavalt olukorrale kohandada.

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • Tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Koolitaja koolitus läbitud
 • DiSC® koolitaja ja konsultandi sertifikaat
 • Eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Piret Potisepp Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Teenuste direktor

Helen on professionaalne koolitaja, kellega koostöö oli väga sujuv. Lisaks oli tal olemas valmisolek algselt koolitusruumi planeeritud koolitus veebiseminari läbi viia. Oma valdkonda teab ja tunneb ta läbi ning lõhki. Mis veelgi tähtsam- Helen oskab seda lihtsalt ja meeldejäävalt osalejatega jagada. Tänud suurepärase sisu eest!

Kristi Berggren Viimsi Vallavalitsus Arendusosakonna protsessijuht

Tellisime DiSC koolituse. Mulle meeldis Heleni hoogne, siiras ja särav koolitusstiil! Kindlasti oli hea, et teooria sai omandatud päeva esimeses pooles ja profiilidega tutvumine jäi teise poolde, sest muidu oleks olnud mõnevõrra keerulisem keskenduda. Oleks suurepärane, kui pakett sisaldaks jätkukohtumist näiteks kolme kuu pärast, et teada saada, kuidas meeskonnal läheb.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg