DiSC® sisekoolitus: Tõhusam meeskonnatöö

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:ühepäevane koolitus (8 akadeemilist tundi), millele lisandub koolituseelne iseseisev töö (0,5 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp:kuni 20-liikmelised meeskonnad, kes soovivad üksteist paremini mõista ja parandada koostööd

Tutvustus

Meeskonnakoolituse eeltööna luuakse kõigile osalejatele personaalne DiSC® profiil, et alustada iseenda paremini mõistmisest. Koolituse käigus õpitakse tundma iseenda käitumist erinevates olukordades ja õpitakse seda erinevate inimestega suhtluses teadlikult kohandama.
Professionaalse suhtlustreeneri käe all õpitakse kasutama erinevaid suhtlustehnikaid ning arendatakse suhtlemisoskust. Suhtlustehnikate valikul lähtutakse osalejate käitumisstiilidest ning antakse praktilised tööriistad, mida erinevates olukordades kasutada.

Tulemus

Meeskonnakoolituse tulemusel mõistetakse paremini enda loomupärast käitumist ning osatakse enda käitumist vastavalt olukorrale ja inimesetele kohandada. Seeläbi suureneb üksteise mõistmine ja vähenevad meeskonnasisesed konfliktid.

Koolitajast

Helen on läbinud Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse bakalaureuse- ning personalijuhtimise magistrikraadi. Ta on üle üheksa aasta töötanud personalijuhtimise alal – nii jaekaubanduses kui ka ärikonsultatsiooni valdkonnas. Sertifitseeritud Executive Coachina on Helen töötanud mitmete tippjuhtidega, et aidata ka nende visioonid reaalsuseks muuta. Lisaks personalijuhtimise magistrile omab Helen ka täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistust ja on rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja.

Tutvu lähemalt koolitaja Helen Pärliga.

DISC profiile oleme lähemalt tutvustanud meie Instagrami kontol siin.

ÕPPEKAVA: DiSC® sisekoolitus “Tõhusam meeskonnatöö”

Õppekavarühm: Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on võetud aluseks avalikud materjalid, millele ka õppetöö käigus viidatakse.

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda baasteadmised DiSC® mudelist ning seostada isiklik loomupärane käitumistüüp erinevate enesejuhtimise tehnikatega, et mõista paremini ennast ja seeläbi teha tõhusamat koostöö inimestega enda ümber.

Koolituse eeltööna luuakse kõigile osalejatele personaalne DiSC® profiil ning lisaks luuakse ka ühine meeskonna profiil. Meeskonna profiili loomine annab võimaluse ka oma meeskonda paremini tundma õppida ja efektiivsemalt koostööd teha. Koolituse käigus õpitakse tundma iseenda käitumist erinevates olukordades ja õpitakse seda erinevate inimestega teadlikult kohandama.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab enda loomupärast käitumist; 
 • oskab enda käitumist vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada;
 • mõistab paremini teiste käitumist.

Mis on DiSC®?
DiSC® on arenguinstrument, mis keskendub käitumisstiilide profiilide mõistmisele ning sellest tulenevalt oma oskuste arendamisele.
Everything DiSC® profiilidel on väga laiad rakendusvõimalused ja nende kasutamine loob veelgi personaalsema arengukogemuse. DiSC® on teaduslikult enim uuritud, valideeritud ja kohandatud kohalikule kultuurile vastavaks.

DiSC®i saab kasutada, et arendada ja parandada näiteks:

 • eneseteadlikkust,
 • suhtlemist ja suhteid,
 • meeskonnatööd,
 • juhtimisoskusi,
 • müügi- ja klienditeeninduse oskusi,
 • toimetulekut muudatustega,
 • konfliktide lahendamise oskusi.

Sihtgrupp: kuni 20-liikmelised tiimid, kes soovivad üksteist paremini mõista ja parandada koostööd

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B2 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus ning DiSC® küsimustikule vastamine koolituse eel.

Õppetöö maht: ühepäevane koolitus (8 akadeemilist tundi), millele lisandub koolituseelne iseseisev töö (0,5 akadeemilist tundi)

Õppe ehk koolituse sisu:

 • Iseseisva tööna DiSC küsimustiku täitmine, et saaksime igale osalejale luua personaalse käitumistüübi raporti.
 • Mis on DiSC® mudel ja millised on selle rakendamise võimalused?
 • Isikliku käitumistüübi raportiga tutvumine ja selle lahtimõtestamine.
 • Käitumistüübist tulenevate tugevuste kaardistamine ja mõistmine.
 • Käitumistüübist tulenevate arengukohtade kaardistamine ja mõistmine.
 • Enesejuhtimine tõhusamaks meeskonnatööks lähtuvalt enda käitumistüübist.
 • Enda käitumise kohandamine lähtuvalt teistest enda ümber.

Õppemeetodid: praktilised harjutused, paaris- ja rühmatööd, rühma arutelu ja -analüüs, miniloengud

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub grupiarutelu jaoks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika ja pabertahvel. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires. Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 20 inimest.

Õppematerjalid:

 • Koolitaja koostatud materjalid
 • DiSC® materjalid
 • Koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • Hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest.
 • Õppija läbib hindamismeetodid.

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon
 • Kaasõppijaga teineteise reflekteerimine

Hindamiskriteeriumid:

 • tunneb enda DiSC® stiili;
 • oskab enda suhtlusstiili vastavalt olukorrale kohandada.

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • Tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Koolitaja koolitus läbitud
 • DiSC® koolitaja ja konsultandi sertifikaat
 • Vähemalt 3-aastane kogemus suhtlustreenerina
 • Eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Piret Potisepp Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Teenuste direktor

Helen on professionaalne koolitaja, kellega koostöö oli väga sujuv. Lisaks oli tal olemas valmisolek algselt koolitusruumi planeeritud koolitus veebiseminari läbi viia. Oma valdkonda teab ja tunneb ta läbi ning lõhki. Mis veelgi tähtsam- Helen oskab seda lihtsalt ja meeldejäävalt osalejatega jagada.
Tänud suurepärase sisu eest!

Kristi Berggren Viimsi Vallavalitsus Arendusosakonna protsessijuht

Tellisime DiSC koolituse. Mulle meeldis Heleni hoogne, siiras ja särav koolitusstiil! Kindlasti oli hea, et teooria sai omandatud päeva esimeses pooles ja profiilidega tutvumine jäi teise poolde, sest muidu oleks olnud mõnevõrra keerulisem keskenduda. Oleks suurepärane, kui pakett sisaldaks jätkukohtumist näiteks kolme kuu pärast, et teada saada, kuidas meeskonnal läheb.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg