Sisekoolitus: Väärtuste töötuba

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:poolepäevane koolitus (4 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp:tiimid, kes soovivad kokku leppida ühtsed väärtused, et seeläbi tulemuslikumalt koos töötada

Tutvustus

Väärtused kujundavad meie otsuseid, tegevusi ja suhtlemist. “Väärtuste töötuba” aitab edendada ühist arusaamist väärtuste olemusest ja tähtsusest Sinu ettevõtte töötajate seas. Üheskoos paneme aluse ühtsele ja väärtustele orienteeritud ettevõttele.

Tulemus

Töötuba arendab ettevõtte kultuuri kujunemist ning aitab leida ettevõttes ühist arusaama väärtuste olemusest ja olulisusest. Töötoa tulemusel on ettevõttes kokku lepitud väärtused, mis peegeldavad ettevõtte ja selle inimeste olemust.

Koolitajast

Helen on läbinud Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse bakalaureuse- ning personalijuhtimise magistrikraadi. Ta on üle kümne aasta töötanud personalijuhtimise alal – nii jaekaubanduses kui ka ärikonsultatsiooni valdkonnas. Sertifitseeritud Executive Coachina on Helen töötanud mitmete tippjuhtidega, et aidata ka nende visioonid reaalsuseks muuta. Lisaks personalijuhtimise magistrile omab Helen ka täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistust ja on rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja.

Tutvu lähemalt koolitaja Helen Pärliga.

ÕPPEKAVA: sisekoolitus “Väärtuste töötuba”

Õppekavarühm: Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on võetud aluseks avalikud materjalid, millele ka õppetöö käigus viidatakse.

Eesmärk: Töötoa eesmärk on viia ettevõte ühtsele arusaamisele väärtuste olemusest ja olulisusest ning arendada ettevõtte kultuuri kujunemist

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab väärtuste olulisust;
 • omab ülevaadet ettevõtte väärtustest;
 • on analüüsinud enda väärtuste vastavust ettevõtte väärtustega;
 • on andnud enda panuse ettevõtte kultuuri kaardistamisse ja arendamisse.

Sihtgrupp: tiimid, kes soovivad kokku leppida ühtsed väärtused, et seeläbi tulemuslikumalt koos töötada

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B2 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht: 4 ak tundi

Õppe ehk koolituse sisu:

 • Mis on väärtused? 
 • Mis on Sinu isiklikud väärtused? Mis on Sinu ettevõtte väärtused?
 • Mis on Sinu ettevõtte missioon – miks me teeme seda, mis me teeme?
 • Mis on kultuur?
 • Kuidas väärtused, missioon ja kultuur mõjutavad igapäevast koostööd ja pakutavat teenust?
 • Kultuuridisaini kanvase praktiline rakendamine Sinu ettevõtte kultuuri kaardistamiseks ja arendamiseks.

Õppemeetodid: kaasavad miniloengud, praktilised harjutused, rühmatööd, enesereflektsioon

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub rühmatöö jaoks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika ja pabertahvel. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires. Kuigi soovituslik on väärtuste töötuba teha näost-näkku, siis vajadusel on võimalik koolitust läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 60 inimest.

Õppematerjalid:

 • Koolitaja koostatud materjalid
 • Koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • Hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest.
 • Õppija läbib hindamismeetodid.

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon
 • Kaasõppijaga teineteise reflekteerimine

Hindamiskriteeriumid:

 • Osaleja omab ülevaadet oma tiimikaaslaste ja ettevõtte väärtustest ning on läbi analüüsinud ühisosa, mille baasilt koostööd hoida ja arendada. 

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • Tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Koolitaja koolitus läbitud
 • Eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Piret Potisepp Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Teenuste direktor

Helen on professionaalne koolitaja, kellega koostöö oli väga sujuv. Lisaks oli tal olemas valmisolek algselt koolitusruumi planeeritud koolitus veebiseminari läbi viia. Oma valdkonda teab ja tunneb ta läbi ja lõhki. Mis veelgi tähtsam – Helen oskab seda lihtsalt ja meeldejäävalt osalejatega jagada.

Mariett Mardim Rimi Eesti Food AS Arengupartner

Soovisime oma teadmisi värskendada sisekoolitamise teemadel ning meile meeldis Smartfuli koolitus väga. Pidasime väärtuslikuks praktilisi ülesandeid ja arutelusid. Osalejad tõid välja, et koolitaja suutis iga hetke põnevana hoida.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg