Sisekoolitus: Kuidas viia läbi tõhusaid töövestlusi ja teha õigeid värbamise valikud

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:ühepäevane koolitus (6 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp:personalitöötajad, värbajad ning värbavad juhid, kes soovivad oma töövestluste läbiviimise oskusi arendada, et pakkuda paremat kandidaadikogemust

Tutvustus

Õigete talentide värbamine on organisatsiooni edu alus. Selle koolituse eesmärk on anda osalejatele oskused ja teadmised, mis on vajalikud sisukate intervjuude läbiviimiseks. Me käsitleme tõhusaid intervjueerimistehnikaid, õigete kandidaatide valimise oskust ning tagasiside olulisust tööandjabrändi kujundamisel.

Tulemus

Koolituse tulemusel saavad osalejad praktilisi teadmisi ja oskusi töövestluste läbiviimiseks ja õigete värbamisvalikute tegemiseks.

Koolitajast

Helen on läbinud Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse bakalaureuse- ning personalijuhtimise magistrikraadi. Ta on üle kümne aasta töötanud personalijuhtimise alal – nii jaekaubanduses kui ka ärikonsultatsiooni valdkonnas. Sertifitseeritud Executive Coachina on Helen töötanud mitmete tippjuhtidega, et aidata ka nende visioonid reaalsuseks muuta. Lisaks personalijuhtimise magistrile omab Helen ka täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistust ja on rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja.

Tutvu lähemalt koolitaja Helen Pärliga.

ÕPPEKAVA: sisekoolitus “Kuidas viia läbi tõhusaid töövestlusi ja teha õigeid värbamise valikuid”

Õppekavarühm: Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on võetud aluseks avalikud materjalid, millele ka õppetöö käigus viidatakse.

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja oskusi, mida on vaja tõhusate töövestluste läbiviimiseks ja õigete värbamisvalikute tegemiseks.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab enda ja teiste roll värbamisprotsessis;
 • oskab töövestlusi ette valmistada ja läbi viia;
 • oskab kasutada STAR mudelit efektiivse vestluse läbiviimiseks;
 • teab kuidas teha värbamises õiged lõppvalikud;
 • mõistab tagasiside olulisust ja selle seost tööandja brändiga. 

Sihtgrupp: personalitöötajad, värbajad ning värbavad juhid, kes soovivad oma töövestluste läbiviimise oskusi arendada, et pakkuda paremat kandidaadikogemust

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B2 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht: 6 akadeemilist tundi

Õppe ehk koolituse sisu:

 • Erinevad rollis värbamisprotsessis
 • Töövestluse ettevalmistamine
 • Efektiivne kommunikatsioon töövestlusel
 • Töövestluse läbiviimine – mida küsida ja mida mitte küsida
 • Kandidaatide hindamine
 • Õige valiku tegemine – lõppvalik
 • Tagasiside andmine ja vastuvõtmine

Õppemeetodid: miniloenguid, kaasavad arutelud, grupitööd, reflektsioon, praktilised harjutused

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub rühmatöö jaoks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika ja pabertahvel. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires. Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 20 inimest.

Õppematerjalid:

 • Koolitaja koostatud materjalid
 • Koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • Hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest.
 • Õppija läbib hindamismeetodid.

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon
 • Kaasõppijaga teineteise reflekteerimine

Hindamiskriteeriumid:

 • Osaleja oma omandanud teadmised töövestluste efektiivseks läbiviimiseks ja õigete värbamisvalikute tegemiseks ning demonstreerinud töövestluse läbiviimise oskust. 

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • Tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Koolitaja koolitus läbitud
 • Eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Piret Potisepp Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Teenuste direktor

Helen on professionaalne koolitaja, kellega koostöö oli väga sujuv. Lisaks oli tal olemas valmisolek algselt koolitusruumi planeeritud koolitus veebiseminari läbi viia. Oma valdkonda teab ja tunneb ta läbi ja lõhki. Mis veelgi tähtsam – Helen oskab seda lihtsalt ja meeldejäävalt osalejatega jagada.

Mariett Mardim Rimi Eesti Food AS Arengupartner

Soovisime oma teadmisi värskendada sisekoolitamise teemadel ning meile meeldis Smartfuli koolitus väga. Pidasime väärtuslikuks praktilisi ülesandeid ja arutelusid. Osalejad tõid välja, et koolitaja suutis iga hetke põnevana hoida.

Sandra Neemrand Personalispetsialist

Värbamisakadeemia 6. moodul “Kuidas tulemuslikke ja kandidaadikogemust toetavaid töövestlusi läbi viia?” oli üks parimaid koolitusi, kus osalesin. Sain praktilisi nippe, mis küsimusi vestlusel küsida ning kuidas neid paremini sõnastada.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg