Sisekoolitus: Koolitaja koolitus

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:poolepäevane koolitus (4 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp:ettevõttesisesed koolitajad või spetsialistid/juhid, kelle töö hõlmab ka teiste koolitamist

Tutvustus

Ettevõttesisesel koolitusel on keskne roll organisatsiooni kasvu ja töötajate arengu edendamisel. Koolitaja koolitusel käsitleme sisekoolitaja rolli ja koolituse läbiviimisega kaasnevaid aspekte, põhinedes praktilistel näidetel ja pakkudes lahendusi mitmesugustes koolituste käigus tekkivate olukordade lahendamiseks.

Tulemus

Koolituse tulemusel mõistab osaleja sisekoolitaja rolli, omab ülevaadet koolituse planeerimisest, ettevalmistusest ja läbiviimisest ning teab võimalikke lahendusi koolitustel ette tulevatele olukordadele.

Koolitajast

Helen omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistust ja on rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja. Lisaks on ta läbinud Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse bakalaureuse- ning personalijuhtimise magistrikraadi. Ta on üle üheksa aasta töötanud personalijuhtimise alal – nii jaekaubanduses kui ka ärikonsultatsiooni valdkonnas. Sertifitseeritud Executive Coachina on Helen töötanud mitmete tippjuhtidega, et aidata ka nende visioonid reaalsuseks muuta.

Tutvu lähemalt koolitaja Helen Pärliga.

ÕPPEKAVA: sisekoolitus “Koolitaja koolitus”

Õppekavarühm: Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on võetud aluseks avalikud materjalid, millele ka õppetöö käigus viidatakse.

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda värsketele sisekoolitajatele baasteadmised sisekoolitaja rollist ning ülevaade koolituse planeerimisest, ettevalmistusest ja läbiviimisest. Lisaks on koolituse eesmärk jagada praktilisi näiteid koolitustel ette tulevatest olukordadest ning nende võimalikest lahendustest.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab sisekoolitaja rolli;
 • oskab koolitust ette valmistada ja valida sobivad koolitusmeetodid;
 • teab, mida koolituse läbiviimisel meeles pidada;
 • omab avaliku esinemise baasteadmisi.

Sihtgrupp: ettevõttesisesed koolitajad või spetsialistid/juhid, kelle töö hõlmab ka teiste koolitamist

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B2 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht: 6 akadeemilist tundi

Õppe ehk koolituse sisu:

 • Sisekoolitaja roll
 • Koolituse planeerimine ja ettevalmistamine
 • Koolitusmeetodite valik
 • Koolitus- ja esitlusmaterjalide koostamine ja kasutamine
 • Avaliku esinemise baasteadmised
 • Keerukad olukorrad koolitusel ja nendega toimetulek

Õppemeetodid: kaasavad miniloengud, praktilised harjutused, paaris- ja rühmatööd, juhtumite analüüs, koolituse demo, enese- ja grupireflektsioon

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub rühmatöö jaoks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika ja pabertahvel. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires. Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 14 inimest.

Õppematerjalid:

 • Koolitaja koostatud materjalid
 • Koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • Hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest.
 • Õppija läbib hindamismeetodid.

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon
 • Kaasõppijaga teineteise reflekteerimine
 • Koolitustegevuse plaani koostamine

Hindamiskriteeriumid:

 • Teab enda kui (sise-)koolitaja tugevusi ja arengukohti ning planeerib enda koolitustegevuse vastavalt.

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • Tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Koolitaja koolitus läbitud
 • 5+ aastat praktilist koolitaja kogemust
 • Eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Piret Potisepp Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Teenuste direktor

Helen on professionaalne koolitaja, kellega koostöö oli väga sujuv. Lisaks oli tal olemas valmisolek algselt koolitusruumi planeeritud koolitus veebiseminari läbi viia. Oma valdkonda teab ja tunneb ta läbi ja lõhki. Mis veelgi tähtsam – Helen oskab seda lihtsalt ja meeldejäävalt osalejatega jagada.

Mariett Mardim Rimi Eesti Food AS Arengupartner

Soovisime oma teadmisi värskendada sisekoolitamise teemadel ning meile meeldis Smartfuli koolitus väga. Pidasime väärtuslikuks praktilisi ülesandeid ja arutelusid. Osalejad tõid välja, et koolitaja suutis iga hetke põnevana hoida.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg