Sisekoolitus: Onboarding protsessi loomine ja käivitamine

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:1 koolituspäev (8 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp:uute töötajate sisseelamisse kaasatud spetsialistid ja juhid

Tutvustus

Uue töötaja sisseelamise edukus määrab suuresti ära selle, kui tulemuslik on edasine koostöö. Just seetõttu on oluline disainida efekiivne onboarding protsess ning uue töötaja sisseelamist toetavad tegevused süsteemselt läbi mõelda.
Efektiivne onboarding protsess aitab uue töötajal võimalikult kiiresti uude organisatsiooni ja rolli sisse elada ning muuta nad kiiremini produktiivseks. Lisaks aitab süsteemne ja toetatud sisseelamine uut töötajat kiiremini organisatsoooni kultuuriga sisuda ning vähendab töötajate voolavust.

Tulemus

Koolituse tulemusena mõistab õppija uute töötajate sisseelamisse kaasatud spetsialist või juht onboarding‘u protsessi olemust ja olulisust ning oskab enda organisatsioonist lähtuvalt luua süsteemse protsessi. Sedasi on organisatsioon võimeline pakkuma parimat töötaja kogemust juba töötaja esimesest tööpäevast alates.

Koolitajast

Helen on läbinud Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse bakalaureuse- ning personalijuhtimise magistrikraadi. Ta on üle üheksa aasta töötanud personalijuhtimise alal – nii jaekaubanduses kui ka ärikonsultatsiooni valdkonnas. Sertifitseeritud Executive Coachina on Helen töötanud mitmete tippjuhtidega, et aidata ka nende visioonid reaalsuseks muuta. Lisaks personalijuhtimise magistrile omab Helen ka täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistust ja on rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja.

Tutvu lähemalt koolitaja Helen Pärliga.

ÕPPEKAVA: sisekoolitus “Onboarding protsessi loomine ja käivitamine”

Õppekavarühm: Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on toetutud personalispetsialisti kutsestandardile (tase 5) ning sealsed personaliprotsesside kompetentsid on ka antud õppekava üldiseks aluseks. Koolitus ei anna eeldust kutsestandardi omandamiseks.

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda uute töötajate sisseelamisse kaasatud spetsialistidele ja juhtidele põhjalik ülevaade onboarding protsessi olemusest ja etappidest. Lisaks annab koolitus oskuse vastav protsess ka enda organisatsiooni jaoks välja töötada.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab enda onboarding protsessi;
 • teab uue töötaja sisseelamist toetava protsessi etappe;
 • oskab luua enda organisatsioonile sobiva süsteemse onboarding protsessi.

Sihtgrupp: uute töötajate sisseelamisse kaasatud spetsialistid ja juhid

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B2 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht: 1 koolituspäev (8 akadeemilist tundi)

Õppe ehk koolituse sisu:

 • Onboarding protsessi olemus ja olulisus
 • Uue töötaja sisseelamise etapid, protsessi kaardistamine
 • Onboarding’u kohta levinumad müüdid ja takistused
 • Vastastikuste ootuste juhtimine uue töötaja sisseelamise toetamisel
 • Positiivse töötajakogemuse loomine sisseelamisperioodil

Õppemeetodid: kaasavad miniloengud, praktilised harjutused, paaris- ja rühmatööd, juhtumite analüüs, enese- ja grupireflektsioon.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub grupiarutelu jaoks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika ja pabertahvel. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires. Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 16 inimest.

Õppematerjalid:

 • Koolitaja koostatud materjalid
 • Koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • Hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest.
 • Õppija läbib hindamismeetodid.

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon
 • Kaasõppijaga teineteise reflekteerimine

Hindamiskriteeriumid:

 • teab onboarding protsessi etappe;
 • kohandab ühiselt kaardistatud onboarding protsessi vastavalt enda organisatsioonile.

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • Tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Vähemalt 3-aastane kogemus onboarding protsesside välja töötamisel ja arendamisel
 • Koolitaja koolitus läbitud
 • Eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg