Kuidas meelitada ja hoida Z generatsiooni tööjõudu?

2019.aasta oli esimene, mil generation z lõpetas ülikooli ja asus suuremates massides tööd otsima. Generation z, või lühemalt öeldes gen z, on generatsioon inimesi, kes sündinud aastatel 1997 – 2012 ning moodustab väidetavalt aastaks 2025 ühe kolmandiku tööjõust. Lisaks peetakse generation z üheks suurima inimarvuga generatsiooniks, mis tähendab, et tulevikus on gen z see generatsioon kelle arvamused kujundavad maailma.

Mis teeb generation Z eriliseks?

Gen z on esimene generatsioon, kes kasvanud üles digitaalajastul. See tähendab, et internet on nende sõber. Keskmine generation z esindaja oli kahe aastane kui Facebook sündis ja kolmene kui tekkis Youtube. Uue generatsiooni töölised väärtustavad oma aega ja julgevad lahkuda, kui nende pingutusi ei väärtustata. ThoughtExchange ettevõtte poolt 2022.aastal 600 osalisega läbiviidud uuringust selgus, et 89% USA noortest on valmis aasta jooksul tööd vahetama, kui nad ei tunne, et see neid toetaks. Siiski, ei saa öelda, et gen z oleks püsimatu. Samast uuringust selgus, et tööandjatele ollakse üldjuhul lojaalsed ning heade tingimuste korral plaanitakse tegutseda samas töökohas mitu aastat.

Generation z jaoks on oluline, et nende isiklikud väärtused ühtiksid ettevõtte omadega. Tervelt 92% leiab, et on oluline, et ettevõte mõtleks nendega sarnaselt, ning 71% peavad töökohta valides silmas vaadata enne otsuse langetamist üle, kui avatud on ettevõtte erinevatele ühiskonna väärtustele.

Kuidas hoida gen Z töölisi?

Järgnevalt oleme välja toonud 7 erinevat ideed, mida võiks oma ettevõtte atraktiivsemaks muutmiseks teha.

1. Kuula oma töötajaid ja kaasa neid aruteludesse

Gen z lähtub paljuski Eesti vanasõnast “kus viga näed laita, seal tule ja aita”. Uue generatsiooni jaoks on väga oluline, et neil oleks võimalus kaasa rääkida ettevõtet puudutavates küsimustes. Olles üles kasvanud ühiskonnas, mis on paljuski vastandlik, tahavad nad panustada ning tunda, et nende arvamusi võetakse kuulda.

2. Võimalda anda anonüümset tagasiside

See punkt on oluline peamiselt suurettevõtete puhul, kus töötajaid on palju ning omavahel ei olda ülimalt lähedased. ThoughtExchange uuringust selgus, et iga seitsmes vastanu 10st pelgab tegelikult oma arvamust avalikult jagada. Peamiseks põhjuseks on hirm saada halvakspanu osaliseks.

3. Loo töötajate vaheline “coaching” süsteem

Selleks, et tugevdada tiimitunnet ning julgustada töötajaid arvamust avaldama on hea idee luua ettevõttesse coaching süsteem, kus kogenumad töötajad suunavad nooremaid. Tuginedes Airswift ettevõtte artiklile, tunneb 57% gen z töötajatest vajadust olla koguaeg kättesaadav, mis vihjab kõrgele ärevuse tasemele. Vanemate generatsioonidega suhtlemine aitab uutel tulijatel stressi alandada ning sulanduda paremini ettevõttesse.

4. Ole paindlik ja võimalda distantsilt töötamist

Kuigi on ameteid, mille puhul pole distantsilt töötamist võimalik teostada, on neid siiski vähe. Enamus ettevõtete puhul on, tänu tehnoloogia arengule, kodust või paindliku töögraafiku alusel töötamine võimalik. Generation z jaoks on see eriti oluline, kuna enda aega soovitakse planeerida vastavalt vajadusele. Kodukontoriga ollakse harjunud, kuna mitu aastat sai õpitud/töötatud COVID-19 pandeemia ajal distantsilt, ning tänaseks on seetõttu kodukontori puhul tegemist normaalsusega. Gen z peab töökoormusest kinni, kuid armastab omada valikut, kus kohas ja mis hetkedel ta tööd teeb.

5. Paku erialaseid arenguvõimalusi

ThoughtExchange uuringust selgus, et 80% vastanutest eelistavad töötada ettevõttes, mis võimaldab neile erinevaid viise isiklikuks ja/või karjäärialaseks arenguks. Generation z käib tööl selleks, et areneda ning isiklik areng on nende jaoks väga oluline. Ettevõtjana on seega nutikas jagada töötajatega erinevaid artikleid ja seminare, korraldada sisekoolitusi ning võimaldada ettevõttesisest arengut. Võimalusel on näiteks hea idee lasta töötajatel proovida erinevaid tiimisiseseid rolle. Gen z tahab katsetada ja proovida, et leida enda jaoks parim võimalik lahendus, seda pakkudes on võimalik oma atraktiivsus kõvasti suurendada.

6. Paku konkurentsi võimelist palka või erinevaid boonuseid

Kuigi võib jääda mulje, et uue generatsiooni jaoks on tähtsam teha tööd, mida nad armastavad kui teenida kõrget palka, siis raha on siiski paratamatult vaja. Soov olla keskkonnasõbralik ja omanäoline, paneb enamuse noortest valima eriala palga järgi. Kui palgas pole võimalik vastu tulla näitab uuring, et ligi 19% gen z esindajatest on valmis tegema palgas allaandmisi tingimusel, et ettevõttel on pakkuda midagi muud. Generation z jaoks on näiteks peamiselt atraktiivne, kui toetatakse nende sporditegevusi, pakutakse vaimse tervise nõustamist, antakse tasuta toitu või makstakse kinni transpordikulud.

7. Suhtle ja tunne huvi

Viimane punkt käib tegelikult kõikide generatsioonide kohta. Ettevõtjana on tähtis, et sa huvituksid oma alluvatest, sest lõppkokkuvõttes aitavad nemad sinu unistustel kaugele jõuda. Räägi oma töötajatega, uuri, mis neid huvitab ja millised on nende tuleviku eesmärgid. Küsi kuidas neil läheb, ole toeks ja vajadusel aita. Nii tunneb iga inimene, et on väärtustatud ja tahab sinuga ka tulevikus koostööd teha.

Veel põnevat lugemist

Vaata kõiki

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg