Mitmekesisus – miks see on töökultuuri ja värbamise seisukohalt oluline?

Üha enam omavahel seotud maailmas ei ole mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse omaks võtmine mitte ainult viisakas žest, vaid edu alus. Luues töökeskkonna, kus igaüks tunneb end väärtustatuna ja austatuna, rakendad oma tiimi erinevaid andeid ja vaatenurki maksimaalselt. See omakorda toob kaasa paremad ideed, tugevama koostöö ja innovatsiooni.

Sel kuul räägime lähemalt, mis on mitmekesisus, miks see on töökultuuri ja värbamise seisukohalt oluline, ning anname praktilisi nõuandeid kuidas muuta oma värbamisprotsessi mitmekesisemaks ja kaasavamaks.

Mis on DEI:
 • Mitmekesisus: Erinevuste omaksvõtmine rassis, etnilises päritolus, soos, vanuses, seksuaalse orientatsioonis, võimetes, sotsiaalmajanduslikus seisus ning muus.
 • Võrdsus: Õigluse ja erapooletuse tagamine protsessides, poliitikates ja võimalustes, et eemaldada süsteemseid eelarvamusi.
 • Kaasatus: Kultuuri loomine, kus iga indiviid tunneb end väärtustatuna, austatuna ja julgustatuna oma vaatenurkade ja oskustega panustama.

 

Miks on mitmekesisus töökohal oluline:
 • Vaatenurkade paljusus: Erinevate taustade, kogemuste ja vaatenurkade kokkutoomine loob viljaka pinna loovusele ja innovatsioonile. Iga indiviid toob kaasa oma ainulaadsed ideed ja vaatenurgad, mis võivad viia varem lahendamatuna näinud probleemide lahendamseni.
 • Töötajate kaasatus ja hoidmine: Kaasava töökeskkonna loomine, kus igaüks tunneb, et kuulub sinna, ei ole ainult viisakas käitumine – see on hea äri. Kui inimesed tunnevad end austatuna ja väärtustatuna, on nad tööl õnnelikumad ja produktiivsemad. Lisaks jäävad nad suurema tõenäosusega samasse ettevõttesse pikemaks ajaks.
 • Rohkem talente ja kliente: Mitmekesisuse ja kaasamise põhimõtete omaks võtmine avab ettevõtetele palju suurema tööotsijate turu. Lisaks, ettevõtted, kes mõistavad ja suudavad samastuda oma kliendi vajadustega, suudavad pakkuda ka kõige sobivamaid lahendusi.

 

Kuidas lisada mitmekesisuse ja kaasatuse põhimõtteid värbamisprotsessi:
 • Vaata üle ja kohanda töökirjeldusi: Kasuta sooneutraalset ja eelarvamustevaba keelt. Väldi väljendeid, mis võivad tahtmatult teatud gruppe välistada või stereotüüpe kinnistada. Näiteks “meeskonnatöö” või “müügimees” asemel kasuta sooneutraalseid alternatiive nagu “tiimitöö” või “müügipersonal”.
 • Fookus oskustele: Loetle töö tegemiseks vajalikke oskusi, kogemusi ja kvalifikatsioone, mitte subjektiivseid kriteeriume nagu “kultuuriline sobivus”.
 • EI alateadlikele eelarvamustele: Väldi lauseid ja nõudeid, mis võivad tahtmatult eelistada üht rühma teisele. Näiteks selle asemel, et keskenduda aastatepikkusele kogemusele täpsusta oskuseid, mis on rollis edu saavutamiseks vajalikud.
 • Kõigile ühesugused küsimused: Kasuta intervjuuprotsessis standardküsimusi, mida küsid igalt kandidaadilt, olenemata nende taustast. See tagab hindamisprotsessi järjepidevuse ja aitab vähendada alateadlikku eelarvamust.
 • Juurdepääsetav keel: Veendu, et töökirjeldused on kirjutatud selges keeles, mis on kõigile kergesti arusaadav, sealhulgas puuetega inimestele või eesti keele kui teise keele kõnelejatele. Väldi tööstusharuspetsiifilisi terminoloogiaid, mis võivad teatud rühmi võõrandada.
 • Edenda mitmekesisust ja kaasatust: Jaga töökirjeldustes, millised sinu ettevõttes tehtavad tegevused ning hüved toetavad mitmekesise, võrdse ja kaasava töökeskkonna loomist. 

Mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus ei tähenda ainult kastide märkimist – see on tõelise mõju äratundmine. Mitmekesisust, võrdsust ja kaasatust omaks võttes ei muuda me ainult oma töökohti paremaks; me muudame kogu oma maailma paremaks. Smartfulis on meie missiooniks anda oma panus tuleviku töö arendamisse ning ettevõtete ja nende töötajate heaolu edendamisse.

Võtame hea meelega selle teekonna ette koos Sinuga – kas toetades Sinu värbamisvajadusi läbi sihtotsingu või pakkudes Sinu ettevõttele koolitusi, mis toovad esile teie tiimi mitmekesisuse.

 

Mai on mitmekesisuse kuu. Mitmekesisuse tähistamiseks on erinevaid viise, näiteks Eesti Inimõiguste Keskuse poolt koostatud mitmekesisuse viktoriin ja bingo.

Veel põnevat lugemist

Vaata kõiki

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg