Tarkade eesmärkide seadmine aastaks 2021 ning seatud eesmärkide saavutamine

Jaanuar on lõppemas ja käes on just see aeg, kus uue aasta lubadused on hääbumas ning reaalsus hakkab võimust võtma. Unustagem need ebareaalsed klišee lubadused, mille andsime 2020. aasta lõppedes. On aeg mõelda tagasi aastale 2020 ja kaardistada rada aastaks 2021. Mis oleks parem viis seda teha, kui seades eesmärgid järgmiseks 11 kuuks?

Eesmärkide seadmine on oluline, et anda sulle eluks soovitud suund ja aidata teha otsuseid, mis aitavad sul jõuda sinna, kuhu soovid jõuda. Eesmärkide seadmine annab sulle võimaluse märgata oma edusamme – tagasi vaadates näed, kui kaugele oled jõudnud.

Kuidas seada realistlikke ja motiveerivaid eesmärke, mis on ka päriselt saavutatavad? Kuidas püsida rajal ja mitte pärast esimest nädalat alla anda? Jagame sinuga mõningaid näpunäiteid ja ideid. Loodan, et need aitavad sul saavutada oma eesmärke aastaks 2021 ja ka kõigile järgnevatele aastatele.

Alusta eelmise aasta peegeldamisest

Enne uue aasta plaanide seadmist, vaata tagasi 2020.aastale. Mis läks hästi? Milliseid elu valdkondi sooviksid sel aastal edendada? Kas mõni eelmise aasta eesmärk jäi saavutamata?

Pilk minevikku on oluline, et hinnata olukorda, teha eelmisest aastast järeldused ja teha sellest lähtuvalt paremaid plaane tulevikuks. Mõtle eelmisele aastale ning kasuta saadud teadmisi ja õppetunde uue aasta eesmärkide seadmisel sisendina.

Märgates oma 2020.aasta edusamme, oled motiveeritud 2021.aasta eesmärkidega hoogsalt pihta hakkama.

Anna eesmärkidele mitmekülgsust

Eesmärkide seadmine on oluline kõigides elu valdkondades: isiklik areng, armuelu, pere ja sõbrad, tervis, finants, karjäär, keskkond, meelelahutus ja eneseteostus. Täpsemaid valdkondi võid julgelt ise defineerida. Prioritiseeri erinevad valdkonnad ning keskendu neile, mis on sinu jaoks kõige olulisemad.

Eesmärgid olgu targad

Üks tuntumaid ja lihtsamaid eesmärkide seadmise mudeleid on SMART mudel.

Eesmärkide seadmine peaks olema võimalikult täpne (Specific) tegevus. Mida sa täpselt saavutada soovid? Ole eesmärgi sõnastamisel võimalikult detailne ja ära jäta ruumi mitmeti mõistmiseks.

Veendumaks, et eesmärk on detailne ja üheselt mõistetav, peab eesmärk olema mõõdetav (Measurable). Kuidas sa muidu tead, et eesmärgi saavutanud oled? “Võtan kaalust alla” ei ole piisavalt täpne ega ka mõõdetav eesmärk. See on kõigest unistus. Mõõdetava eesmärgi puhul on võimalik oma progressi jälgida. Mõõdetav eesmärk aitab kaugema eesmärgi jaotada ajaliselt juppideks. See annab esmase ülevaate eesmärgi realistlikkusest ehk kas see eesmärk on ka sellisel kujul saavutatav.

Mõni inimene usub, et kõik on võimalik. Mina usun sellesse väikese reservatsiooniga. Näiteks, olles lühike tüdruk, kes ei ole kunagi korvpalli mänginud, ei sea ma endale eesmärgiks järgmise aasta või kahe jooksul NBA korvpalluriks saada. Mõned eesmärgid on lihtsalt vähem realistlikud ja keerulisemad saavutada kui teised. Eesmärgid, mille endale sead, peaksid olema saavutatavad (Achievable) SINU enda poolt. Mõtle oma ressurssidele ja sellele, kas olemasolevatest teadmistest, oskustest ja muudest ressurssidest piisab seatud eesmärkide saavutamiseks.

Kõik seatud eesmärgid peaksid olema kooskõlas sinu laiemate plaanide ja pikaajaliste eesmärkidega. Kuidas selleks aastaks seatud eesmärgid aitavad sind lähemale soovitud lõpptulemuseni või mõne su pikaajalise eesmärgi saavutamisele? Miks on nende eesmärkide saavutamine sulle oluline? Kui eesmärgi saavutamine ei ole sulle oluline (Relevant), siis tõenäoliselt on sul kordades raskem sellise eesmärgi nimelt töötamiseks motivatsiooni ja ressursse leida. Eesmärke, mis ei ole meie enda jaoks tõesti olulised, kipume pidevalt edasi lükkama. Ühel hetkel tasub selliste eesmärkide osas endaga aus olla – äkki see eesmärk ei ole SINU jaoks oluline, kui seda pidevalt tulevikku lükkad?

Eesmärgid, mis ei ole konkreetse tähtajaga (Timebound), jäävad tavaliselt saavutamata, sest nendega alustamiseks on alati veel aega. Puudub konkreetne tähtaeg, mille nimel pingutada. Homme on alati esimese pingutuse jaoks parem päev – kas pole? Tähtajaga eesmärkide puhul on võimalik tähtajani jäänud aeg jagada lühemateks perioodideks ning määrata igasse perioodi kindlad ülesanded, mis aitavad eesmärgi saavutamisele lähemale.

Kui su eesmärgid ei ole piisavalt TARGAD (SMART), siis ei saa sa oma eesmärkidele ka konkreetsed tegevuskava luua.

“Tahan” vs “peaksin” eesmärgid

Nüüd, kui oled oma eesmärgid kirja saanud, siis soovitame need uuesti üle vaadata. Millised neist eesmärkidest on sellised, mida SINA tõesti tahad saavutada? Millised on eesmärgid, mis jõudsid sinu listi seetõttu, et sul on tunne nagu PEAKSID neid saavutama? Märgi vastav indikaator iga kirja saanud eesmärgi taha.

Seejärel vaata oma eesmärkide list uuesti üle. Mis juhtub siis, kui sa jätad need eesmärgid, mille puhul sa tunned, et peaksid neid saavutama, kõrvale? Kas neid eesmärke, mida sa päriselt saavutada tahad, on selle võrra raskem saavutada? Kui ei, siis tõmba need eesmärgid maha. Sea endale ainult selliseid eesmärke, mis teenivad sinu suuremaid soove ja eesmärke ning aitavad sind lähemale sellele, kuhu soovid jõuda.

Prioriteedid paika

Kui “peaksin” tüüpi eesmärgid on kõrvale jäetud, siis vaata oma list uuesti üle. Mitu eesmärki sinu listis on? Me soovitame keskenduda kolmele kuni viiele eesmärgile, mis on sinu jaoks kõige tähtsamad. Mis on sinu jaoks 2021.aastal KÕIGE OLULISEM saavutada ning on kooskõlas eelnevalt toodud nippide ja soovitustega? Rõhk peaks olema eesmärkide kvaliteedil, mitte kvantiteedil. Seades endale liiga palju eesmärke, on tõenäosus põrumiseks palju suurem. Mõtle kriitiliselt enda ressurssidele ning langeta kaalutletud otsus oma prioriteetide osas – seejärel saavad selgeks just need 3-5 kõige olulisemat eesmärki, mille suunas töötama hakata.

Hoia enda ootusi kontrolli all

Eesmärkide seadmisel on oluline mõelda sellele, kas seatud eesmärki on võimalik enda ressurssidega saavutada. Mis on sinu kätes? Mis jääb sinu kontrolli alt välja? Keskendu nendele eesmärkidele, mille üle sul on täielik kontroll ehk mille saavutamine sõltub sinust endast. Lepi teadmisega, et mitte kõik ei ole sinu enda kätes ning mõned eesmärgid ei ole saavutatavad seetõttu, et väga palju sõltub teistest osapooltest. Võttes fookusesse vaid need eesmärgid, mille saavutamine on tõesti sinu kätes, suunad oma energia vaid nendesse eesmärkidesse, mis on realistlikud. Keskendu asjadele, mida SINA saad muuta ja arendada ning lepi asjaoluga, et osad asjad on lihtsalt sinu kontrolli alt väljas. Suuna oma energia sinna, kus sa saad ka päriselt midagi muuta.

Eesmärkide lammutamine

Eesmärgid, mis tunduvad peale vaadates liialt suured ja hirmuäratavad, kipuvad saavutamata jääma. Selliste eesmärkide saavutamine tundub liialt hirmutav ning suure sammuna. Just seetõttu soovitame eesmärgid väiksemateks sammudeks lammutada. Võta enda kõige olulisemad eesmärgid, mis on ka päriselt sinu kontrolli all, ning lammuta need väiksemateks konkreetseteks sammudeks ja ülesanneteks. Loogika on sarnane üldisele projektijuhtimisele – millised ülesanded tuleb lõppeesmärgi ja edu saavutamiseks täita?

Seega võta oma eesmärgid ning lammuta igaüks neist väikesteks ülesanneteks ning jaota need ülesanded aasta peale ära. Koosta endale detailne tegevuskava, kus jaotad ülesanded kuude või isegi nädalate kaupa ära. Nende väikeste ülesannete täitmine tundub tõenäoliselt juba palju lihtsam ja käega katsutavam – see ongi edu eesmärkide saavutamisse. Muuda need enda jaoks lihtsateks sammudeks ning eesmärgid ei tundugi enam nii hirmutavad. Saavutad oma eesmärgid samm sammult ning jõuadki soovitud tulemuseni.

Leia oma motivaatorid

Oma eesmärkide väikesteks ülesanneteks lammutamine aitad paremini ka oma edusamme jälgida ja motivatsiooni hoida. Siiski tuleb etteolukordi, kus on raske enda seest eesmärkide nimel töötamiseks motivatsiooni leida. Enda motivatsiooni taastamiseks on mitmed väliseid ressursse, mis aitavad uuesti motivatsiooni leida ning eesmärkide nimel edasi töötada.

Mõned usuvad, et enda eesmärkide valjult välja reklaamimine ja nende teistega jagamine aitab hoida sotsiaalset survet, mis omakorda aitab eesmärkide saavutamisega rajal püsida – justkui oma sõna pidada. Samas ei pruugi selline praktika kõigi jaoks toimida. Mõnda eesmärki lihtsalt ei soovita avalikult jagada. Selleks, et oma eesmärkide saavutamisest mitte kõrvale kalduda, soovitan leida sõbra, kes kontrollib, et oma sõna pead. Variant on kasutada ka professionaalse vastutustreeneri (accountability coach) abi. Teistele antud lubadusi on kergem pidada. Endale antud lubadusi kipume palju kergemini murdma.

Osade eesmärkide puhul toimib hästi ka see, kui oma eesmärgid võistluseks muuta. Kaasa võistlusse oma kolleegid, pere või sõbrad. Koos pingutades on motivatsioon suurem. Selline motivaator toimib hästi näiteks terviseteemaliste eesmärkide puhul – rohkem treeni teha ja liikuda, iga päev jalutamas käia, rohkem vett juua, tervislikumalt süüa jne.

Mõne eesmärgi puhul aitab näiteks enda päevade ette planeerimine. Ette planeerides tekib iga tegevuse või ülesande jaoks pühendatud aeg ning sedasi jõuad samm sammult oma suurele eesmärgile lähemale. Endale süsteemide loomine ja päevaplaani tekitamine aitab aega paremini juhtida ning vähem aega nii öelda “niisama surnuks lüüa”. Soovitan kasutada automatiseeritud meeldetuletusi näiteks kalendri rakenduses või mobiilis. Meeldetuletused võid endale panna näiteks venituse- või trennipauside jaoks, tervislikult toitumiseks ja toidu valmistamiseks, sõpradele helistamiseks, sotsiaalmeedias sisutult veedetud aja piiramiseks, enda päeva või nädala ette planeerimiseks vms.).

Mõnede eesmärkide saavutamiseks on väga efektiivne ka visioonitahvli loomine. Näiteks, kui sa unistad uuest autost või seiklusterohkest reisist, siis soovitan visioonitahvlit proovida. See loob eesmärgiga emotsionaalse seose, mis omakorda aitab sisemist motivatsiooni hoida ja eesmärgi saavutamiseks õigel teel püsida. Visioonitahvel muudab eesmärgi realistlikumaks ning annab käega katsutavama tunde. Väga hästi toimib visioonitahvlina ka näiteks Pinterest, aga ära ennast sinna ideid koguma unusta.

Kui sa tunned, et hakkad teelt kõrvale kalduma ja ei leia motivatsiooni, siis soovitan iga eesmärgi kõrvale kirja panna ka väga konkreetse põhjuse – miks see eesmärk sulle oluline on? Miks on just need eesmärgid sinu listis ja mis sinu elus muutub, kui need eesmärgid saavutad? Miks sa ei tohi alla anda?

Ja minu enda isiklik lemmik motivatsiooni hoidmisel on võitude väärtustamine ja tähistamine. Ära unusta väikeseid võite märkamast ja ennast nende eest tunnustamast. Iga väike samm ja täidetud ülesanne aitab sind lähemale lõppeesmärgile ja soovitud tulemusele. Ole uhke oma teekonna ja saavutuste üle ning ole enda vastu lahke ka siis, kui kõik ei lähe alati plaanipäraselt – lihtsalt korrigeeri oma tegevuskava ning jätka teekonda soovitud tulemini.

Hoia oma eesmärke elus

Eesmärgid tuleb hoida elus ja aktuaalsena. Ära unusta oma eesmärke protsessi käigus korrigeerida ja uuendada. Me elame pidevalt muutuvas maailmas ning see on igati normaalne, kui su tegevuskava ja eesmärgid protsessi käigus muutuvad. Tähtis on mitte alla anda. Vaata iga natukese aja tagant oma eesmärke üle ning hinda üle ka oma võimalused ja ressursid – kas seatud eesmärgid on jätkuvalt TARGAD, SINU ja sulle päriselt olulised?

Ära unusta oma edusamme märgata ja tähistada. Enda edusammude märkamine ja enda tunnustamine aitab motivatsiooni hoida ja üha edasi liikuda. Tunne rõõmu ka väikeste võitude üle, sest iga väike võit on samm lähemale lõpptulemusele – oled õigel teel, tunnusta ennast selle eest.

Kui tunned, et soovid eesmärkide seadmisel või saavutamisel abi, siis anna meile julgelt märku! Aitame meeleldi!

Veel põnevat lugemist

Vaata kõiki

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg