Sisekoolitus: Arenguvestluse meistriklass

Koolitaja:Kristjan Kaskman
Kestus:8 akadeemilist tundi
Sihtgrupp:erineva astme juhid ja personalitöötajad, kes korraldavad organisatsioonis arenguvestluste läbiviimist; tugiisikud ja töökeskkonna spetsialistid, kes saavad tulemustest omale vajalikku sisendit tööks

Tutvustus

70% töötaja pühendumusest sõltub juhist. Samas kõigest 13% on rahul oma juhiga, kuid arenguvestlus aitaks seda osakaalu märkimisväärselt suurendada.

Organisatsioonid korraldavad rahulolu-uuringuid ja arenguvestlusi. Tihti tehakse neid keeruliste ankeetide alusel ning võetakse kui tüütut rutiini. Arenguvestlusel on aga väga oluline roll organisatsiooni edus ja töötajate pühendumuse suurendamises. Arenguvestlus aitab mõista töötajal tema rolli organisatsioonis ja leida ühiseid eesmärke. Arenguvestlus on suurepärane võimalus leida oma töötajate seast vajalikke spetsialiste või ka tulevasi juhte. Kahjuks tuleb ka arenguvestlusest välja, et töötaja jätkamine organisatsioonis ei ole kellelegi kasulik. Siis on võimalik leida parim viis kõigile osapooltele töötaja lahkumise korraldamiseks.

Tulemus

Koolituse tulemusena mõistab osaleja arenguvestluse rolli organisatsioonis ning saab vajalikud töövahendid arenguvestluse efektiivseks korraldamiseks ja tulemuste rakendamiseks organisatsiooni hüvanguks.

Koolitajast

Kristjan on omandanud sõjaväelise juhtimise hariduse Saksamaa Liitvabariigis ja Šveitsi Konföderatsioonis. Lisaks on ta läbinud ärikorralduse õpingud ja omandanud kutseõppe bakalaureuse kraani Tallinna Ülikoolis. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli haridusasutuse juhi täiendkoolituse ning hetkel on lõpusirgel organisatsioonikäitumise magistriõpingud. Oma 27 aastase töökarjääri jooksul on ta töötanud juhina ja koolitajana nii riigiasutuses kui ka eraettevõttes. Kristjan töövõitudeks koolituse valdkonnas võib lugeda näiteks kahe asutuse koolitussüsteemi kaasajastamist ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu. Lisaks on ta sertifitseeritud Situational Leadership® koolitaja, rahvusvahelise tunnistusega virtuaalkoolitaja ja PECB koolituspartner.

Tutvu lähemalt koolitaja Kristjan Kaskmaniga.

ÕPPEKAVA: sisekoolitus “Arenguvestluse meistriklass”

Õppekavarühm: Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on võetud avalikud allikad ja teadustööd, millele viidatakse
õppematerjalides.

Eesmärk: Koolituse eesmärgiks on mõtestada arenguvestluse roll organisatsioonis ja anda vajalikud töövahendid arenguvestluse efektiivseks korraldamiseks ja tulemuste rakendamiseks organisatsiooni hüvanguks.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • teab arenguvestluse eesmärki ning rolli organisatsiooni ja töötajate arengus ja edus
 • teab arenguvestluse mõju oma struktuuriüksuse sisekliimale ja töökorraldusele
 • teab eduka arenguvestluse eeldusi ja oskab neid arvestada oma igapäevases töös
 • oskab õppematerjali toel arenguvestlust ette valmistada
 • teab arenguvestluse üldist struktuuri ja oskab arenguvestlust läbi viia juhendite ja õppematerjali abil
 • oskab õppematerjalide toel plaanida arenguvestluse järeltegevusi
 • teab enamlevinud komistuskivisid arenguvestluste
 • läbiviimisel

Sihtgrupp: Koolitus sobib suurepäraselt erineva astme juhtidele, personalitöötajatele, kes korraldavad organisatsioonis
arenguvestluste läbiviimist ning tugiisikutele ja töökeskkonna spetsialistidele, kes saavad tulemustest omale vajalikku sisendit tööks.

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B2 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht: 8 akadeemilist tundi

Õppe ehk koolituse sisu:

 • Arenguvestluse roll organisatsioonis
 • Arenguvestlus ei ole lihtsalt koosolek
 • Arenguvestluse efektiivsuse eeldused
 • Kuidas saada maksimaalselt kasulikku infot?
 • Vestluseks ettevalmistumine
 • Arenguvestluse struktuur ja läbiviimine
 • Arenguvestlus kui talentide avastuse võimalus
 • Enamlevinud karid arenguvestlusel
 • Tegevused peale vestlust

Õppemeetodid: Koolituse raames vahelduvad teooria ja arutelud koos individuaalsete ja rühmatöödega.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Kontaktõppe läbiviimiseks on vajalikud:

 • piisavalt ruumi osalejatele ja head nähtavust õpperuumi;
  projektori pildile;
 • projektor koos ekraaniga või televiisor;
 • pabertahvel;
 • piisavalt seinapinda, et esitleda rühmatöö tulemusi.

Virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas. Selleks peab õppijatel olema:

 • stabiilne internetiühendus;
 • kaamera (eraldi või integreeritud);
 • soovituslik on kasutada laua- või sülearvutit;
 • võimalusel kõrvaklapid.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 16 inimest.

Õppematerjalid:Õppijad saavad märkmete tegemiseks koolitaja slaidid ja töölehed. Sõltuvalt tellimusest on võimalik saada lõpetajatel elektrooniline käsiraamat.

Lõpetamise tingimused:

 • osalemine koolitusel algusest lõpuni,
 • aktiivne osavõtt,
 • testile vastamine.

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon

 • Töölehtede täitmine, mille tulemusena valmib tööplaan

Hindamiskriteeriumid: õpiväljundite saavutamine

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Koolitaja koolitus läbitud
 • Juhi töö kogemus vähemalt 3 aastat, mis hõlmab ka arenguvestluste läbiviimist
 • Eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg