Sisekoolitus: Arenguvestluste meistriklass

Koolitaja:Kristjan Kaskman
Kestus:6 akadeemilist tundi
Sihtgrupp:Koolitus sobib suurepäraselt erineva astme juhtidele ja kõigile neile, kes puutuvad tööl lähemalt kokku arenguvestluste läbi viimisega.

Koolituskeskkond: Kontaktõpe toimub koolitaja poolt määratud ruumides või sisekoolitusel kliendi ruumides. Virtuaalõppe korral toimub koolitus Zoom keskkonnas.

Kas teadsid, et kõigest 13% inimestest on tüüpiliselt rahul oma juhiga? Süstematiseeritud arenguvestluste korraldamine aitaks seda osakaalu märkimisväärselt suurendada. Organisatsioonid korraldavad rahulolu-uuringuid ja arenguvestlusi igapäevaselt, kuid tihti tulemusteta, sest juhtkonnal puuduvad vajaminevad teadmised või oskused. Arenguvestlustel on väga oluline roll organisatsiooni edus ja töötajate pühendumuse suurendamises, sest aitavad mõista töötajal tema rolli organisatsioonis ja leida ettevõttega ühiseid eesmärke. Vestluste pidamine on suurepäraseks võimaluseks leida oma töötajate seast vajalikud spetsialistid või tulevased juhid, mõnikord ka avastamaks, et parim viis kõigile osapooltele on edasi minna oma teed.

Antud koolituse eesmärgiks on mõtestada arenguvestluste roll organisatsioonis ning anda organisatsiooni hüvanguks vajaminevad töövahendid arenguvestluste efektiivseks korraldamiseks ja tulemuste rakendamiseks.

Koolituse teemad

 • Miks arenguvestlus ei ole lihtsalt koosolek?
 • Arenguvestluste roll organisatsioonis
 • Arenguvestluse struktuur ja läbiviimine
 • Arenguvestlus kui talentide avastuse võimalus
 • Efektiivse arenguvestluse eeldused
 • Vestluseks ettevalmistumine
 • Enamlevinud karid arenguvestlusel

Koolituse läbimise tingimused

Koolituse läbimiseks tuleb:

 • Osaleda koolitusel algusest lõpuni
 • Panustada aktiivselt koolitusse
 • Teostada enesekontrolli test

Tulemus

Koolituse läbinu:

 • Mõistab arenguvestluse eesmärki ning rolli ettevõtte ja töötajate arengus ja edus
 • On teadlik arenguvestluse mõjust oma struktuuriüksuse sisekliimale ja töökorraldusele
 • Oskab õppematerjali toel arenguvestlust ette valmistada ning läbi viia
 • Oskab analüüsida ja õppematerjalide toel plaanida arenguvestluse järeltegevusi
 • Teab eduka arenguvestluse eeldusi ja oskab neid arvestada oma igapäevases töös
 • Saab koolituse läbimisel tunnistuse

Õppematerjalid ja testid on kättesaadavad koolituskeskkonnas.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg