Sisekoolitus: Juhi roll värbamisprotsessis

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:8 akadeemilist tundi
Sihtgrupp:Koolitus sobib suurepäraselt erineva astme värbavatele juhtidele ja spetsialistidele

Koolituses kasutatavad meetodid: kaasavad miniloengud, praktilised harjutused, paaris- ja rühmatööd, juhtumite analüüs, enese- ja grupireflektsioon

 

Tutvustus

Juhil on suur roll nii inimeste värbamisel kui ka olemasoleva tiimi hoidmisel. Kuidas ikkagi leida oma tiimi parimaid talente? Mida saab juht teha selleks, et leida sobiv kandidaat ning ta just enda ettevõttesse meelitada? Vaatamata värbamistiimi suurusest peab ka juht panustama oma aega ja energiat värbamisse.

Antud koolituse eesmärk on anda juhtidele ülevaade nende rollist värbamisprotsessis. Koos mõtestame lahti turuolukorra värbamismaastikul, värbamise ja sihtotsingu erisused, värbamisprotsessi etapid ja olulisuse ning juhi rolli selle kõige keskmes. Osaleja õpib töövestlusi läbi viima nii, et sellega kaasneks positiivne kandidaadi kogemus, ning saab parema ettekujutuse sellest, kuidas teha vahet juhi brändil ja tööandja turundamisel.

 

Koolituse sisu

 • Tööturu olukord ja mõju värbamisele
 • Erinevates kultuurides värbamine
 • Värbamine vs sihtotsing
 • Värbamisprotsessi etapid ja olulisus (KPId – mõõtmine ja jälgimine)
 • Juhi roll värbamisprotsessis
 • Töökuulutused ja kandideerima meelitamine
 • Tööandja turundus vs juhi bränd
 • Töövestluste läbiviimise põhimõtted
 • Tagasiside olulisus ja selle kiirus
 • Kandidaadi hindamise ja valiku alused
 • Kuidas teha edukas tööpakkumine?
 • Positiivse kandidaadikogemuse disain

Tulemus

Koolituse läbinu:

 • mõistab juhi rolli värbamisprotsessis
 • teab värbamise ja sihtotsingu erinevusi ning värbamisprotsessi etappe
 • oskab edukalt töövestlusi läbi viia, luues seejuures meeldivat kandidaadikogemust
 • teab sobiva kandidaadi valiku põhimõtteid ning oskab koostada vastavalt vajadusele tööpakkumise

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg