Sisekoolitus: Üks-ühele koosoleku meistriklass

Koolitaja:Kristjan Kaskman
Kestus:3 akadeemilist tundi
Sihtgrupp:Koolitus sobib suurepäraselt: igal tasemel juhtidele ning kõigile, kes puutuvad oma töös kokku koosolekute pidamisega.

Koolituskeskkond: Kontaktõpe toimub koolitaja poolt määratud ruumides või sisekoolitusel kliendi ruumides. Virtuaalõppe korral toimub koolitus Zoom keskkonnas.

Töötajate arvates teab ainult 15% juhtidest, millega töötajad tegelikult tegelevad. Meeskonna juhtimise efektiivsus sõltub suuresti juhi ja töötaja omavahelisest usalduslikust suhtest. Kas juht suudab luua keskkonna, kus töötaja saab segamatult keskenduda oma ülesannete täitmisele? Ekslikult arvatakse, et lõunapausil või koridoris mööda minnes töötajaga suhtlemine on piisav usalduse tekkimiseks või jooksvalt tööprobleemide lahendamiseks. Üks-ühele koosolekute korraldamine on märk töötajale, et juht võtab tema jaoks aja ja keskendub ainult temale. Teiselt poolt annab üks-ühele koosolek juhile suurepärase ülevaate olukorrast, mis aitab tal kiiresti reageerida muutustele ja vajadusel lahendada probleeme.

Antud koolituse eesmärgiks on anda juhile töövahendid üks-ühele koosolekute läbiviimiseks ja tulemuste kasutamiseks usaldusliku õhkkonna loomisel ja meeskonna efektiivsemaks muutmisel.

Koolituse teemad

  • Üks-ühele koosoleku roll juhtimises
  • Koosoleku ettevalmistamine ja komistuskivid selle juurutamisel
  • Koosoleku läbiviimine ja tulemuslikkus

Koolituse läbimise tingimused

Koolituse läbimiseks tuleb:

  • Osaleda koolitusel algusest lõpuni
  • Panustada aktiivselt koolitusse
  • Teostada enesekontrolli test

Tulemus

Koolituse läbinu:

  • Mõistab üks-ühele koosoleku rolli igapäevases juhtimises ja meeskonnas usaldusliku töökeskkonna loomisel
  • Oskab mallide ja õppematerjalide abil valmistada ette üks-ühele koosolekut
  • Oskab mallide ja õppematerjalide abil läbi viia üks-ühele koosolekut
  • Saab koolituse läbimisel tunnistuse

Õppematerjalid ja testid on kättesaadavad koolituskeskkonnas.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg