Sisekoolitus: Üks-ühele koosoleku meistriklass

Koolitaja:Kristjan Kaskman
Kestus:3 akadeemilist tundi
Sihtgrupp:igal tasemel juhtid ja kõik, kes puutuvad oma töös kokku koosolekute pidamisega

Tutvustus

Töötajate arvates teab ainult 15% juhtidest, millega töötajad tegelikult tegelevad. Samas investeerides oma ajast 1,25% töötajaga suhtlemiseks on võimalik suurendada märkimisväärselt töötajate pühendumust. Meeskonna juhtimise efektiivsus sõltub suuresti juhi ja töötaja omavahelisest usalduslikust suhtest. Kuivõrd suudab juht luua keskkonna, kus töötaja saab keskenduda oma ülesannete täitmisele. Ekslikult arvatakse, et lõunapausil või juhuslikult koridoris töötajaga suhtlemine on piisav usalduse tekkimiseks või jooksvalt tööprobleemide lahendamiseks. Üks-ühele koosolek on märk töötajale, et juht võtab tema jaoks aja ja keskendub ainult temale. Teiselt poolt annab üks-ühele koosolek juhile suurepärase ülevaate olukorrast, mis aitab tal kiiresti reageerida muutustele või lahendada probleeme.

Tulemus

Koolituse tulemusena saab juht töövahendid üks-ühele koosolekute läbiviimiseks ja tulemuste kasutamiseks usaldusliku õhkkonna loomisel ja meeskonna efektiivsemaks muutmisel.

Koolitajast

Kristjan on omandanud sõjaväelise juhtimise hariduse Saksamaa Liitvabariigis ja Šveitsi Konföderatsioonis. Lisaks on ta läbinud ärikorralduse õpingud ja omandanud kutseõppe bakalaureuse kraani Tallinna Ülikoolis. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli haridusasutuse juhi täiendkoolituse ning hetkel on lõpusirgel organisatsioonikäitumise magistriõpingud. Oma 27 aastase töökarjääri jooksul on ta töötanud juhina ja koolitajana nii riigiasutuses kui ka eraettevõttes. Kristjan töövõitudeks koolituse valdkonnas võib lugeda näiteks kahe asutuse koolitussüsteemi kaasajastamist ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu. Lisaks on ta sertifitseeritud Situational Leadership® koolitaja, rahvusvahelise tunnistusega virtuaalkoolitaja ja PECB koolituspartner.

Tutvu lähemalt koolitaja Kristjan Kaskmaniga.

ÕPPEKAVA: sisekoolitus “Üks-ühele koosoleku meistriklass”

Õppekavarühm: Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on võetud avalikud allikad ja teadustööd, millele viidatakse
õppematerjalides.

Eesmärk: Koolituse eesmärgiks on anda juhile töövahendid üks-ühele koosolekute läbiviimiseks ja tulemuste kasutamiseks usaldusliku õhkkonna loomisel ja meeskonna efektiivsemaks muutmisel.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • teab üks-ühele koosoleku rolli igapäevases juhtimises ja meeskonnas usaldusliku töökeskkonna loomises;
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil valmistada ette üks-ühele koosolekut;
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil läbi viia üks-ühele koosolekut;
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil plaanida koosolekujärgseid tegevusi.

Sihtgrupp ehk koolitus sobib suurepäraselt:

 • algajale või kogemusega juhile igal tasandil;
 • projektijuhile, kes pidevalt töötab erinevate meeskondadega;
 • tulevasele juhile, kes on suunatud ettevõtte karjääriprogrammi ja asub peagi juhina tööle;
 • kõigile teistele, kes soovivad arendada koostööd kolleegidega, klientide või partneritega.

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B2 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht: 3 akadeemilist tundi

Õppe ehk koolituse sisu:

 • Koosoleku roll juhtimises ja selle olemus
 • Koosoleku ettevalmistamine
 • Meeskonna informeerimine
 • Koosoleku läbiviimine
 • Taustaks veidi teooriat

Õppemeetodid: Koolituse raames vahelduvad teooria ja arutelud koos individuaalsete töödega.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Kontaktõppe läbiviimiseks on vajalikud:

 • piisavalt ruumi osalejatele ja head nähtavust õpperuumi;
  projektori pildile;
 • projektor koos ekraaniga või televiisor;
 • pabertahvel;
 • piisavalt seinapinda, et esitleda rühmatöö tulemusi.

Virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas. Selleks peab õppijatel olema:

 • stabiilne internetiühendus;
 • kaamera (eraldi või integreeritud);
 • soovituslik on kasutada laua- või sülearvutit;
 • võimalusel kõrvaklapid.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 16 inimest.

Õppematerjalid: Õppijad saavad märkmete tegemiseks koolitaja slaidid ja töölehed.

Lõpetamise tingimused:

 • osalemine koolitusel algusest lõpuni,
 • aktiivne osavõtt,
 • ülesannete täitmine.

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon
 • Töölehtede täitmine, mille tulemusena valmib tööplaan

Hindamiskriteeriumid: õpiväljundite saavutamine

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Koolitaja koolitus läbitud
 • Juhi töö kogemus vähemalt 3 aastat, mis hõlmab ka arenguvestluste läbiviimist
 • Eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg