Sisekoolitus: Olukorrapõhine juhtimine – loome juhte

Koolitaja:Kristjan Kaskman
Kestus:12 akadeemilist tundi
Sihtgrupp:Koolitus sobib suurepäraselt nii tegutsevatele juhtidele, projektijuhtidele kui ka uute juhtide koolitusprogrammi.

Koolituskeskkond: Primaarne koolitusviis on virtuaalkoolitus. Virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas. Kontaktõpe toimub koolitaja poolt määratud ruumides või sisekoolitusel kliendi ruumides.

Eeltingimus: Inglise keele oskus soovituslikult vähemalt B2 tasemel. Koolitusmaterjalid ja enesekontrolli test on inglise keeles, kuid koolitus on eesti keeles.

 

Vale juhtimisstiili kasutamise tagajärjel võib organisatsioon kaotada igas tunnis vähemalt 3,37 € iga töötaja kohta, mis teeb aastas vähemalt 6500 €. Juhtimisvigade tagajärjel on keskmiselt 30% töötajatest valmis lahkuma ka madala palgaga töökohale.

Paljud koolitused keskenduvad kindlatele juhtimisstiilidele, kuid puudub ülevaade universaalsest. Töötajatel on erinevad teadmised, oskused, kogemused, töökoormus ja isikuomadused, seega peab juht olema valmis erinevates olukordades töötajatega kasutama erinevaid juhtimisstiile. Kuidas seda teha ja kuidas teada, milline stiil millises olukorras parima tulemuse annab?

Antud koolituse eesmärgiks on anda juhile töövahend, kuidas igas kindlas olukorras valida sobivaim juhtimisstiil vastavalt olukorrale ning töötajale.

Koolituse teemad:

 • Juhtimine kui mitmesuunaline mõjutamine
 • Mõjutamiskäitumised ja soorituse valmisolek (Performance Readiness ®)
 • Olukorrapõhise juhtimise mudel (Situational Leadership ® Model)
 • Valmisolek ja tahe soorituseks
 • Töötaja soorituse valmisolek (Performance Readiness ®) ja selle määramine
 • Sobiva juhtimisstiili valik ja mõju töötaja sooritusele
 • Töötaja sooritusvõimekuse areng ja taandareng

 

Koolituse läbimise tingimused:

Koolituse läbimiseks tuleb:

 • Osaleda koolitusel algusest lõpuni
 • Aktiivselt panustada koolitusse
 • Teostada LEAD enesekontrolli test
 • Läbida lõputest keskkonnas www.mycls.com

Tulemus

Koolituse läbinu:

 • Mõistab juhtimise olemust olukorrapõhise juhtimisteooria alusel
 • Oskab määrata ülesannete jagamisel saaja valmisolekut soorituseks (Performance Readiness®)
 • Saab aru õigete juhtimisstiilide valiku olulisusest ja mõjust töötajatele
 • Oskab valida töötaja soorituse valmisoleku tasemele vastava juhtimisstiili
 • Teab enesehindamistesti alusel oma enimkasutatavat juhtimisstiili ning käitumismustreid
 • Saab koolituse läbimisel rahvusvahelise tunnistuse

 

Õppematerjalid ja testid on kättesaadavad õpihalduskeskkonnas www.mycls.com.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg