Õppekava nimetus:
“LinkedIn Recruiter Lite – efektiivse värbaja tööriist”

Eesmärk:
Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktilised teadmised ja oskused LinkedIn Recruiter Lite
tööriista kasutamiseks värbajana.

Õppekavarühm:
Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:
Õppekava on koostatud Äripäeva Akadeemia poolt tajutud koolitusvajaduse täitmiseks.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik, kelle tegevus on seotud värbamisega, kes soovivad efektiivsemalt värvata ning värbamisprotsesse automatiseerida. Eelkõige on koolitusest kasu IT, turunduse, personalitöö, finantsteenuste ja konsultatsiooni (tipp-)spetsialistide ja juhtide värbajatele. Lisaks on koolitus kasulik ettevõtetele, kes soovivad välismaalt talente leida.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 Soovid värbajana oma tööd automatiseerida ja efektiivsemaks muuta?
 Tahad olla kindel, et värbad tõesti parima, mitte parima nendest, kes oma CV saatsid?
 Tahad LinkedIn Recruiter Lite värbamistööriista kasutama õppida?
 Tunned huvi, kuidas kasvatada tööandja brändi LinkedIn’is?
 Tahad olla kursis LinkedIn värbamistööriistade võimalustega?

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

  • saab ülevaate LinkedIn värbamistööriistade võimalustest
  • mõistab enda isikliku LinkedIn profiili, tööandja brändi ja värbamise efektiivsuse seost
  • oskab kasvatada tööandja brändi LinkedInis
  • oskab värbamisel kasutada LinkedIn Recruiter Lite tööriista

Õppetöö maht:
Ühepäevane koolitus (auditoorne õpe 5 akadeemilist tundi, seal hulgas praktiline töö 2 akadeemilist tundi), millele lisandub iseseisev töö mahus 1 akadeemiline tund. Koolituse kogumaht on 6 akadeemilist tundi.

Õpingute alustamise tingimused:
Koolitusel osalemise eelduseks on B1 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus ning iseseisev arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Koolituse eeltööna on vajalik veenduda, et koolitusel osaleja ei ole LinkedIn Recruiter Lite tööriista tasuta kuuajalist prooviversiooni veel ära kasutanud. Vastav tasuta kasutamise võimalus tuleb registreerida koolituse toimumise ajaks. Selle kontrollimiseks ja registreerimiseks saadab koolitaja enne koolituspäeva täpsemad juhised.

Koolitusele tulles tuleb osalejatel kaasa võtta sülearvuti, et koolituse käigus õpitu praktiliselt läbi harjutada ning kinnistada. Kindlasti ära unusta ka sülearvuti laadijat!

Õppe sisu:
• tööandja bränd LinkedIn’is
• värbaja personaalne bränd
• LinkedIn Recruiter Lite värbamistööriist ja selle võimalused
• LinkedIn Recruiter Lite praktikum – koolitaja juhendamisel iseseisva värbamisprojekti loomine ja läbitöötamine

Õppemeetodid:
• arutelu
• paaristöö ja grupitöö
• individuaalne töö
• enesereflektsioon

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika. Kuna antud koolituse puhul on vajalik arvuti kasutamine läbi kogu koolituse, siis on osalejatel vaja kaasa võtta oma isiklik arvuti (selle puudmisel leitakse see koostöös koolitajaga). Õppekeskkond on kohandatud tööks arvutiga.

Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevust ja võimekuse piires.

Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas (näiteks riiklike piirangute kehtestamisel). Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 20 inimest.

Õppematerjalid:
• koolitaja koostatud materjalid
• koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:
• hindamise eelduseks on koolituse läbimine kogumahus
• läbib hindamismeetodid

Hindamismeetodid:
• iseseisva värbamisprojekti koostamine ja läbiviimine
• enesereflektsioon

Hindamiskriteeriumid:
• koostab iseseisvalt värbamisprojekti LinkedIn Recruiter Lite tööriistaga
• iseseisvalt LinkedIn Recruiter Lite tööriistaga värbamisprojekti läbitöötamine

Väljastatavad dokumendid:
• tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
• tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:
• LinkedIn Recruiter Lite tööriista praktiline kasutamise kogemus vähemalt 4 aastat
• täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus (vähemalt tase 6)
• eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel
• väga hea arvuti kasutamise oskus