Article: Setting SMART goals for 2021 and how to stay on track with your goals

Jaanuar on lõppemas ja käes on just see aeg, kus uue aasta lubadused on hääbumas ning reaalsus hakkab võimust võtma. Unustagem need ebareaalsed klišee lubadused, mille andsime 2020. aasta lõppedes. On aeg mõelda tagasi aastale 2020 ja kaardistada rada aastaks 2021. Mis oleks parem viis seda teha, kui seades eesmärgid järgmiseks 11 kuuks? Eesmärkide seadmine [...]

In Uncategorized
Posted

Article: 3 ways to support your remotely working employees during COVID-19

CIPD ehk personalijuhtimise spetsialistide professionaalse ühenduse uuring näitas, et COVID-19 pandeemia on meie mõttemaailma kodus töötamise ja kaugtöö osas muutnud. Uuringus osalenutest 61% tunnistasid, et nende töö- ja eraelu tasakaal on paranenud. Ettevõtted ennustavad pandeemia järel nende töötajate arvu suurenemist, kes töötavad täisajaga kaugtöö vormis. [...]

In Uncategorized
Posted

Article: 6 ways to show your employees that you appreciate them

Täna, 5. märtsil 2021, on töötajate väärtustamise päev! See on ühtlasi ka ideaalne päev mõtlemaks sellele, kas ja millise panuse oled sina juhina andnud, et su töötajad ennast hästi ning väärtustatuna tunneks. Tõsi on see, et töötajate kiitmine ja tunnustamine pole lihtsalt tore tegevus – see on oluline oma meeskonna hoidmiseks ja maksimeerimiseks. [...]

In Uncategorized
Posted

Article: The power of female leaders

Sel nädalal tähistasime rahvusvahelist naistepäeva! Naistepäeva nädala raames on õige aeg tunnustada ja tähistada naiste seniseid saavutusi. Üle maailma on naiste osalus tööturul viimastel aastakümnetel suurenenud. Lisaks on hetkel Eestis nii naispresident kui ka naispeaminister ning ka suur meie valitsuses moodustavad naised enamuse. See on tähtis ja suur [...]

In Uncategorized
Posted

Article: Communication training and communication skills

Suhtlemisoskust ei tohiks alahinnata, kuna see üks tähtsamaid oskusi, millest võib sõltuda sinu edukus nii tööl kui ka eraelus. Mõningates olukordades on just heade suhtlemisoskuste olemasolu määravaks teguriks. Kõige edukamad organisatsioonid mõistavad, et tänapäeva ärimaailmas on hea suhtlus kõigil tasanditel hädavajalik. Suhtlemisoskuste puudumisel pole [...]

In Uncategorized
Posted

Article: How to set up HR functions in your small business?

Paljud ettevõtted alustavad asutajate ja paari töötajaga, kes ei ole personalivaldkonnast. See tähendab, et personalivaldkonnaga tegeleb oma igapäevaste muude ülesannete kõrvalt ettevõtte asutaja või keegi teine tiimist. Aga tiimi kasvades tekib personaliga seotud teemasid ja ülesandeid ühe juurde ning mingil hetkel tuleb teadlikult ka korralikud [...]

In Uncategorized
Posted

How to analyse and map your employees training needs?

Tänapäeva muutuv maailm nõuab ettevõtetelt igapäevast arengut. Ettevõte saab areneda siis, kui arenevad tema töötajad. Koolituse kui planeeritud ja eesmärgistatud protsessi esimene ja olulisim etapp on koolitusvajaduste analüüs. Uuringute põhjal saab välja tuua, et koolitusvajaduste kaardistamist peetakse koolitusprotsessi oluliseks osaks kuid siiski väga [...]